Avicii na Music Power Explosion - Gda?sk

Avicii na Music Power Explosion - Gda?sk

Avicii wyst?pi w Gda?sku – jest to potwierdzona informacja od organizatorów tego wydarzenia. 15 lipca na ...

Sunrise Festival 2016 - Ko?obrzeg

Sunrise Festival 2016 - Ko?obrzeg

SUNRISE FESTIVAL jest jednym z najpopularniejszym festiwali muzyki klubowej w Polsce i jednym z dziesi?ciu najpopularniejs...

Audioriver 2016 - P?ock

Audioriver 2016 - P?ock

Mamy ogromn? przyjemno?? og?osi?, ?e 11. edycja Audioriver odb?dzie si? w dniach 29-31 lipca 2016 w P?ocku. Ruszy?a ju? sp...

Euforia Festival 2016 - Boszkowo

Euforia Festival 2016 - Boszkowo

Z dum? i u?miechem na twarzy zapraszamy na Euforia Festival 2016. Co roku przypominamy o atutach Euforia Festival, po...

Nature One

Nature One " red dancing flames" - Pydna / Kastellaun

Organizatorzy 22 edycji festiwalu Nature One, który odb?dzie si? w dniach od 5 do 7 sierpnia, spodziewaj? si? w tym...

Transmission 2016 - Praga

Transmission 2016 - Praga

Mija niesamowite 10 lat od pierwszej edycj Transmission, a kolejny kamie? milowy zosta? osi?gni?ty. Transmission ma zaszcz...

MAYDAY

MAYDAY "We Love The Future"

Historia MAYDAY jest wyj?tkowa. ?adna inna impreza nie wywar?a takiego wp?ywu na kultur? masow?. MAYDAY to pierwsze te...

 • Avicii na Music Power Explosion - Gda?sk

  Avicii na Music Power Explosion - Gda?sk

 • Sunrise Festival 2016 - Ko?obrzeg

  Sunrise Festival 2016 - Ko?obrzeg

 • Audioriver 2016 - P?ock

  Audioriver 2016 - P?ock

 • Euforia Festival 2016 - Boszkowo

  Euforia Festival 2016 - Boszkowo

 • Nature One

  Nature One " red dancing flames" - Pydna / Kastellaun

 • Transmission 2016 - Praga

  Transmission 2016 - Praga

 • MAYDAY

  MAYDAY "We Love The Future"


Music Power Explosion 2016 - Gda?sk -494 dni
Nadchodzi ten dzie?, klubowe ?wi?to spod znaku hard zbli?a si? wielkimi krokami. Ju? 21.02 w podziemiach pozna?skiego Fortu Colomb odb?dzie si? kolejna edycja Music Fortress Hard Edition. B?dzie to wyj?tkowa…
Najwi?kszy polski festiwal z muzyk? elektroniczn? og?asza kolejnych artystów, którzy wyst?pi? w P?ocku w dniach 24-26 lipca. W?ród nich s? legendy drum & bass – High Contrast i Roni Size…
Organizatorzy najwi?kszego polskiego, wyprzedanego od dwóch edycji festiwalu z alternatywn? elektronik? postanowili jeszcze w tym roku og?osi? pierwszych artystów, których zobaczymy podczas przysz?orocznego wydarzenia. W dniach 24-26 lipca 2015 na…
Jest taki dzie?, w którym odlicza si? najpierw godziny, pó?niej minuty, ostatecznie sekundy. Wszyscy czekaj? na „dwunast?”. W tym roku sprawimy, ?e ju? w styczniu b?dziecie czekali z niecierpliwo?ci? na…
13 lutego 2015 zapowiada si? na jeden z tych dni, które b?dziemy pami?ta? przez d?ugi czas. MARKUS SCHULZ powraca do Pragi! do klubu Sasazu. Ostatnim razem gdy Markus Schulz odwiedzi?…
W ostatni? sobot? stycznia ponownie spotykamy si? w Alibi aby poskaka? przy transowych klasykach, które tym razem zaserwuj? nam dje wspieraj?cy Trance Journey od samego pocz?tku. Data ta jest wyj?tkowa…
Karnawa? 2015 w pe?ni ! Dlatego ju? 24.01.2015r odb?dzie si? specjalna, 15sta edycja Melodic Sea, organizowana w Pozna?skim klubie Trops (Akademickie Centrum Kultury). "Melodyjne Morze" jest eventem klubowym z muzyk?…
Ju? tylko nieca?e trzy miesi?ce dziel? nas od najwi?kszej edycji w 4-letniej historii cyklu Trancefusion. Niestety b?dzie to równie? ostatnia edycja imprezy, ale organizatorzy zadbali o najwi?kszy line-up w historii…
W Sylwestrow? noc we wroc?awskiej w Hali Stulecia odby?a si? pierwsza edycja Euphoric New Year's Eve. Oto jak imprez? podsumowa? organizator imprezy:       W Waszych opiniach pojawiaj? si?…
Zbli?a si? kolejne ?wi?to wszystkich fanów muzyki trance. W ostatni czwartek podczas audycji A State Of Trance Armin van Buuren  og?osi? pierwszy daty i miejsca ASOT`a 700. Tym razem motywem…
Famous Events Agency ma przyjemno?? zaprosi? wszystkich zwolenników muzyki elektronicznej na pierwszy w historii Polski halowy festiwal muzyki elektronicznej Fame Music Festival. Dzi?ki temu wydarzeniu planujemy wype?ni? luk? istniej?c? w…
14 lutego czeka nas kolejna edycja Back To The Roots 4, która odb?dzie si? w Hali Stulecia. Na chwil? obecn? lineup wygl?da nast?puj?co: Joy Kitikonti, Dj Shog, Ron van den…
31 grudnia to wyj?tkowa data. Ten szczególny wieczór chcemy sp?dzi? w wyj?tkowy sposób. Dzi?ki nowemu projektowi Euforia Festival pojawi?a si? perspektywa zako?czenia starego roku i powitania nowego z wielkim hukiem! Po…
31 grudnia to wyj?tkowa data. Ten szczególny wieczór chcemy sp?dzi? w wyj?tkowy sposób. Dzi?ki nowemu projektowi Euforia Festival pojawi?a si? perspektywa zako?czenia starego roku i powitania nowego z wielkim hukiem! Po sukcesach ostatnich…
Ju? w nast?pny pi?tek 12 grudnia Paul van Dyk wyst?pi w Pradze podczas imprezy VANDIT Night. Organizatorzy wydarzenia prezentuj? w?a?nie wywiad z niemieckim DJ'em i producentem, który odpowiedzia? na ich…
W kwietniu przysz?ego roku odb?dzie si? po?egnalna edycja imprezy z cyklu Trancefusion. Organizatorzy wydarzenia, Agencja BTL, zdradzi?a w?a?nie oficjalny hymn wydarzenia, który przygotowali wspólnie razem Driftmoon, Thomas Coastline i wokalistka…
W pi?tek 20 lutego 2015 roku muzyka Trance raz jeszcze powróci do klubu Panama w Amsterdamie! Wszystko to za spraw? Luminosity Trance Gathering, który b?dzie biforem przed A State Of…
TRANCEFUSION czas po?egna?.. niestety to ju? ostatnia edycja tego wspania?ego eventu. Mówi?, ?e najlepszym momentem na zako?czenie czego? to moment w którym jest si? na szczycie. Po d?ugich i trudnych…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 7 z 45