Avicii na Music Power Explosion - Gda?sk

Avicii na Music Power Explosion - Gda?sk

Avicii wyst?pi w Gda?sku – jest to potwierdzona informacja od organizatorów tego wydarzenia. 15 lipca na ...

Sunrise Festival 2016 - Ko?obrzeg

Sunrise Festival 2016 - Ko?obrzeg

SUNRISE FESTIVAL jest jednym z najpopularniejszym festiwali muzyki klubowej w Polsce i jednym z dziesi?ciu najpopularniejs...

Audioriver 2016 - P?ock

Audioriver 2016 - P?ock

Mamy ogromn? przyjemno?? og?osi?, ?e 11. edycja Audioriver odb?dzie si? w dniach 29-31 lipca 2016 w P?ocku. Ruszy?a ju? sp...

Euforia Festival 2016 - Boszkowo

Euforia Festival 2016 - Boszkowo

Z dum? i u?miechem na twarzy zapraszamy na Euforia Festival 2016. Co roku przypominamy o atutach Euforia Festival, po...

Nature One

Nature One " red dancing flames" - Pydna / Kastellaun

Organizatorzy 22 edycji festiwalu Nature One, który odb?dzie si? w dniach od 5 do 7 sierpnia, spodziewaj? si? w tym...

Transmission 2016 - Praga

Transmission 2016 - Praga

Mija niesamowite 10 lat od pierwszej edycj Transmission, a kolejny kamie? milowy zosta? osi?gni?ty. Transmission ma zaszcz...

MAYDAY

MAYDAY "We Love The Future"

Historia MAYDAY jest wyj?tkowa. ?adna inna impreza nie wywar?a takiego wp?ywu na kultur? masow?. MAYDAY to pierwsze te...

 • Avicii na Music Power Explosion - Gda?sk

  Avicii na Music Power Explosion - Gda?sk

 • Sunrise Festival 2016 - Ko?obrzeg

  Sunrise Festival 2016 - Ko?obrzeg

 • Audioriver 2016 - P?ock

  Audioriver 2016 - P?ock

 • Euforia Festival 2016 - Boszkowo

  Euforia Festival 2016 - Boszkowo

 • Nature One

  Nature One " red dancing flames" - Pydna / Kastellaun

 • Transmission 2016 - Praga

  Transmission 2016 - Praga

 • MAYDAY

  MAYDAY "We Love The Future"


Music Power Explosion 2016 - Gda?sk -494 dni
8 listopada to dzie?, w którym znowu Katowice prze?yj? najazd mi?o?ników muzyki tanecznej z ca?ej Polski. Eventy przychodz? i odchodz?, a Mayday Polska trwa w najlepsze, w doskona?ej kondycji przez…
Wakacje, wakacje i... po wakacjach. Ale koniec wakacji to jednocze?nie powrót do aktywnej dzia?alno?ci kolektywu Trance Chasers i imprez spod szyldu Planetarium. A, ?e okoliczno?ci przyrody pozwalaj? jeszcze na realizacje…
22-go listopada pozna?ska Arena znów zatrz?sie si? od starych, dobrych bitów. Po ostatnich sukcesach Euforia Festival oraz cyklu Back To The Roots, 3 edycja BTTR stanie si? faktem ju? w…
Polska przed 15 laty: Muzyka elektroniczna „dzia?a“ w podziemiu. Imprezy organizowane s? w klubach w Warszawie, Krakowie lub Szczecinie. Poj?cie „rave“ nie istnieje. To wszystko zmienia si? jednak?e 10. listopada…
Wraz z pocz?tkiem nowego roku szkolnego, powracamy do klubu Alibi gdzie b?dziemy ponownie bawi? si? przy transowych d?wi?kach. Podczas pi?tej edycji Trance Journey wybierzemy si? w wyj?tkow? podró?. 6 wrze?nia…
Organizatorzy imprez Trancefusion i Citadela po??czyli swoje si?y. W efekcie tego ju? 12 grudnia legendarny DJ i producent, Paul van Dyk, powróci do stolicy Czech. Bo?onarodzeniowy event odb?dzie si? w…
Na zako?czenie wakacji, dla wszystkich klubowiczów zakochanych w muzyce trance, przygotowali?my niespodziank? - jedenast? klubow? edycj? We Love Trance, która odb?dzie si? w sobot? 30 sierpnia w pozna?skim Forcie Colomb.…
Konkurs zorganizowany przez agencj? Soundtrade oraz Mixcloud, w którym g?ówn? nagrod? by? wyst?p podczas Electrocity 9 oraz FSOE 350 dobieg? ko?ca! O przej?ciu do drugiego etapu decydowali?cie Wy drodzy klubowicze,…
Po ocenie aktualnej sytuacji dotycz?cej Mazziv festival, oraz po rozmowach ze wszystkimi sponsorami, podj?li?my decyzj? o odwo?aniu imprezy. Zainteresowanie tym nowym projektem by?o bardzo ma?e, bowiem sprzedali?my mniej ni? 500…
Do Electrocity 9 with ESKA pozosta?o ju? tylko 11 dni. Tak jak obiecali?my wcze?niej, publikujemy ostatniego artyst? sceny Fly With Me i dorzucamy ekstra kilku innych  do urozmaicenia obecnego line-upu.…
Równy tydzie? dzieli nas od wyst?pu Calvina Harrisa w Czechach, który odb?dzie si? w ramach festiwalu Open Air Only. Oczekiwanie na t? imprez? daje równie? doskona?? okazj? aby zapozna? si?…
Pare dni temu Paul van Dyk og?osi? pierwsze nazwiska DJ'ów, którzy do??cz? do niego podczas trzeciej edycji imprezy We Are One Festival. Na nieca?e cztery miesi?ce przed imprez?, niemiecki DJ…
Sierpniowy, d?ugi weekend od pocz?tku podsuwa? nam wiele pomys?ów na jego wykorzystanie. W ko?cu pojawi? si? ten jedyny, który bardzo szybko przeszed? do fazy realizacji. Poni?ej informacje o biletach na…
Mamy niepowtarzaln? szans? dla wszystkich, którzy chcieliby wyst?pi? podczas imprezy Future Sound Of Egypt 350! Mixcloud oraz Agencja Sountrade og?aszaj? konkurs, w którym nagrod? g?ówn? b?dzie mo?liwo?? wyst?pienia podczas FSOE…
Ostatni weekend lipca, to od kilkunastu lat trzy najwa?niejsze dni na muzycznej mapie Europy. Oprócz wielkich festiwali muzyki klubowej w Belgii, Wielkiej Brytanii i Skandynawii, odbywa si? nasz flagowy event…
Dok?adnie na pi?? dni przed startem najwi?kszego polskiego festiwalu z alternatywn? elektronik?, organizatorzy podaj? szczegó?owy program wydarzenia. Od dzi? dost?pne s? tak?e bilety jednodniowe, ale ze wzgl?du na bardzo wysok?…
Organizatorzy Audioriver og?aszaj? program tegorocznego Kina Festiwalowego, które funkcjonowa? b?dzie w P?ocku w sobot? 26 lipca. Podobnie jak w ostatnich latach, tym razem równie? b?dzie mo?na obejrze? filmy dokumentalne niedost?pne…
Najwi?ksza transowa impreza w Europie Centralnej powróci do O2 Arena w Pradze ju? 25 pa?dziernika. Tegorocznej edycji Transmission towarzyszy? b?dzie motyw o nazwie 'Seven Sins' (Siedem grzechów), który z pewno?ci?…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 9 z 45