Avicii na Music Power Explosion - Gda?sk

Avicii na Music Power Explosion - Gda?sk

Avicii wyst?pi w Gda?sku – jest to potwierdzona informacja od organizatorów tego wydarzenia. 15 lipca na ...

Sunrise Festival 2016 - Ko?obrzeg

Sunrise Festival 2016 - Ko?obrzeg

SUNRISE FESTIVAL jest jednym z najpopularniejszym festiwali muzyki klubowej w Polsce i jednym z dziesi?ciu najpopularniejs...

Audioriver 2016 - P?ock

Audioriver 2016 - P?ock

Mamy ogromn? przyjemno?? og?osi?, ?e 11. edycja Audioriver odb?dzie si? w dniach 29-31 lipca 2016 w P?ocku. Ruszy?a ju? sp...

Euforia Festival 2016 - Boszkowo

Euforia Festival 2016 - Boszkowo

Z dum? i u?miechem na twarzy zapraszamy na Euforia Festival 2016. Co roku przypominamy o atutach Euforia Festival, po...

Nature One

Nature One " red dancing flames" - Pydna / Kastellaun

Organizatorzy 22 edycji festiwalu Nature One, który odb?dzie si? w dniach od 5 do 7 sierpnia, spodziewaj? si? w tym...

Transmission 2016 - Praga

Transmission 2016 - Praga

Mija niesamowite 10 lat od pierwszej edycj Transmission, a kolejny kamie? milowy zosta? osi?gni?ty. Transmission ma zaszcz...

MAYDAY

MAYDAY "We Love The Future"

Historia MAYDAY jest wyj?tkowa. ?adna inna impreza nie wywar?a takiego wp?ywu na kultur? masow?. MAYDAY to pierwsze te...

 • Avicii na Music Power Explosion - Gda?sk

  Avicii na Music Power Explosion - Gda?sk

 • Sunrise Festival 2016 - Ko?obrzeg

  Sunrise Festival 2016 - Ko?obrzeg

 • Audioriver 2016 - P?ock

  Audioriver 2016 - P?ock

 • Euforia Festival 2016 - Boszkowo

  Euforia Festival 2016 - Boszkowo

 • Nature One

  Nature One " red dancing flames" - Pydna / Kastellaun

 • Transmission 2016 - Praga

  Transmission 2016 - Praga

 • MAYDAY

  MAYDAY "We Love The Future"


Music Power Explosion 2016 - Gda?sk -494 dni
Do 40 zagranicznych gwiazd festiwalu oraz kilku og?oszonych wcze?niej polskich artystów, w?a?nie do??czy?o ponad 30 reprezentantów rodzimej sceny. Na p?ockim Audioriver, który odb?dzie si? w dniach 25-27 lipca 2014, zagraj?…
Przysz?a pora, aby ujawni? kolejne nazwiska, które 15 i 16 sierpnia zagoszcz? w Lubi??u. Obiecali?my, ?e pojawi? si? dwie dodatkowe sceny i obietnicy dotrzymujemy. Pierwsza ze scen LOCAL HEROES to…
Euforia Festival istnieje od roku 2005. Przez 10 lat istnienia na tej wyj?tkowej imprezie w Boszkowie zagrali m.in. Tocadisco, Antoine Clamaran, Richard Durand, Max Vangeli, Dj Antoine, Joop, Dirty South,…
Organizatorzy Audioriver, najwi?kszego polskiego festiwalu z alternatywn? elektronik?, og?osili firmy i organizacje, które wezm? udzia? w dziennej cz??ci tego wydarzenia. Na targach muzycznych odbywaj?cych si? 25 i 26 lipca zobaczymy…
Czas najwy?szy, aby przedstawi? kolejne nazwiska artystów, którzy 16 sierpnia pojawi? si? w Lubi??u k/Wo?owa i nadaj? finalny kszta?t scenom Electrocity oraz Run To The Sun. Nie jest to jednak…
Na miesi?c przed startem festiwalu, organizatorzy Audioriver og?aszaj? szczegó?y dotycz?ce trzeciego dnia imprezy. Niedzielna cz??? wydarzenia odb?dzie si? 27 lipca w Ogrodzie Miejskiego Zespo?u Obiektów Sportowych w P?ocku, a jej…
5 lipca w Parku ?l?skim przez ca?e letnie popo?udnie b?dziemy wielk? rodzin? ?wi?tuj?c? mi?o?? do muzyki elektronicznej. Rozta?czeni, u?miechni?ci i szcz??liwi! Prawie 180-ciu Artystów na 23-ech scenach zaprezentuje Wam ogromn?…
Zwie?czeniem rocznej dzia?alno?ci kolektywu Trance Chasers w klubie Stacja M?otkownia oraz wspó?pracy z pozna?sk? ekipa We Love Trance jest wspólnie wystawiona scena na festivalu Silesia in Love.   A jak…
Rusza kolejna edycja konkursu, w którym do wygrania jest wyst?p na Audioriver - najwi?kszym polskim festiwalu z alternatywn? elektronik?. Zwyci?zcy rywalizacji organizowanej przy wspó?pracy z portalem Interia.pl wyst?pi? na rynku…
"Before Time" to w?a?ciwie cykl imprez promuj?cych wydarzenie "Beach Time Festival" w Sierakowie. Podczas trasy wyst?puj? Dj'e powi?zani z "BTF" jak i wykonawcy, którzy dopiero zagoszcz? podczas imprezy g?ównej na…
Organizatorzy festiwalu Audioriver og?osili drug? cz??? wystawców modowych, którzy 26 lipca pojawi? si? w P?ocku. Na li?cie znajdziemy ponad 20 marek, a w?ród nich Zuo Corp+, Dream Nation, Lous oraz…
To ju? ostatnia transowa podró? przed przerw? wakacyjn?, na któr? zapraszamy Was 28 czerwca tradycyjnie do Alibi Club, gdzie b?dziemy dla Was gra? w ramach drugiego i ostatniego we Wroc?awiu…
Chocia? lato si? jeszcze nie zacz??o, mamy ju? dla Was plany na jego udane rozpocz?cie. Impreza pod nazw? "Malta Summer Lake" odb?dzie si? 27 czerwca 2014 roku na polanie piknikowej…
Polska ta?czy i kocha! W 2013 roku narodzi?a si? nowa koncepcja. Po raz pierwszy zorganizowano imprez? z ponad 20 scenami. 4 tysi?ce fanów oraz 150-ciu dj-ów znalaz?o w?asn? przestrze? do…
Tu? przed og?oszeniem drugiej puli projektantów Audioriver Fashion Day, organizatorzy wydarzenia przedstawiaj? wyj?tkowy konkurs dla producentów muzycznych – „Muzyka na miar?”. Aby wzi?? w nim udzia?, nale?y stworzy? utwór zainspirowany…
Do dziewi?tej edycji Electrocity with ESKA pozosta?o nieco ponad 70 dni i tak jak obiecali?my, ods?aniamy kolejne karty z artystami, którzy ju? 16 sierpnia wyst?pi? w Lubi??u k/Wo?owa. Zapewniamy Was,…
Organizatorzy cykli Trancefusion i Citadela po??czyli swoje si?y. W efekcie tego w pi?tek 12 grudnia legendarny DJ i producent, Paul van Dyk, powróci do stolicy Czech. Bo?onarodzeniowy event odb?dzie si?…
Pionier po??czenia brzmie? electro, soul i hip hop, Pretty Lights, nie tylko wydaje muzyk? i wyst?puje na ?ywo, lecz tak?e prowadzi cotygodniow? audycj? muzyczn? w ameryka?skiej sieci SiriusXM Radio. Ostatnio…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 10 z 45