Avicii na Music Power Explosion - Gda?sk

Avicii na Music Power Explosion - Gda?sk

Avicii wyst?pi w Gda?sku – jest to potwierdzona informacja od organizatorów tego wydarzenia. 15 lipca na ...

Sunrise Festival 2016 - Ko?obrzeg

Sunrise Festival 2016 - Ko?obrzeg

SUNRISE FESTIVAL jest jednym z najpopularniejszym festiwali muzyki klubowej w Polsce i jednym z dziesi?ciu najpopularniejs...

Audioriver 2016 - P?ock

Audioriver 2016 - P?ock

Mamy ogromn? przyjemno?? og?osi?, ?e 11. edycja Audioriver odb?dzie si? w dniach 29-31 lipca 2016 w P?ocku. Ruszy?a ju? sp...

Euforia Festival 2016 - Boszkowo

Euforia Festival 2016 - Boszkowo

Z dum? i u?miechem na twarzy zapraszamy na Euforia Festival 2016. Co roku przypominamy o atutach Euforia Festival, po...

Nature One

Nature One " red dancing flames" - Pydna / Kastellaun

Organizatorzy 22 edycji festiwalu Nature One, który odb?dzie si? w dniach od 5 do 7 sierpnia, spodziewaj? si? w tym...

Transmission 2016 - Praga

Transmission 2016 - Praga

Mija niesamowite 10 lat od pierwszej edycj Transmission, a kolejny kamie? milowy zosta? osi?gni?ty. Transmission ma zaszcz...

MAYDAY

MAYDAY "We Love The Future"

Historia MAYDAY jest wyj?tkowa. ?adna inna impreza nie wywar?a takiego wp?ywu na kultur? masow?. MAYDAY to pierwsze te...

 • Avicii na Music Power Explosion - Gda?sk

  Avicii na Music Power Explosion - Gda?sk

 • Sunrise Festival 2016 - Ko?obrzeg

  Sunrise Festival 2016 - Ko?obrzeg

 • Audioriver 2016 - P?ock

  Audioriver 2016 - P?ock

 • Euforia Festival 2016 - Boszkowo

  Euforia Festival 2016 - Boszkowo

 • Nature One

  Nature One " red dancing flames" - Pydna / Kastellaun

 • Transmission 2016 - Praga

  Transmission 2016 - Praga

 • MAYDAY

  MAYDAY "We Love The Future"


Music Power Explosion 2016 - Gda?sk -494 dni
SUNRISE FESTIVAL jest jednym z najpopularniejszym festiwali muzyki klubowej w Polsce i jednym z dziesi?ciu najpopularniejszych festiwali w EUROPIE. Odbywa si? od dwunastu lat w Ko?obrzegu i jest najwi?kszym multimedialnym show…
Sunrise Festival 2016 b?dzie trwa? trzy dni. Rozpocznie si? w pi?tek, 22 lipca, a zako?czy tradycyjnie w niedziel?, 24 lipca. Festiwal odb?dzie si? na terenie ko?obrzeskiego Amfiteatru przy ulicy Fredry 1. Sunrise ?ci?ga…
6 tygodni pozosta?o nam do wydarzenia, na które czeka tysi?ce polskich klubowiczów - wielki powrót Armin Only do Polski ju? 14 maja! Czas wi?c najwy?szy na kolejne informacje dotycz?ce artystów,…
Czas na kolejne wiadomo?ci prosto od organizatorów tego wielkiego przedsi?wzi?cia, które przypomnijmy odb?dzie si? 14 maja w Ergo Arenie w Gda?sku - na pewno wielu z Was zastanawia si? nad…
Festiwal Audioriver po raz kolejny og?asza i po raz kolejny pokazuje, ?e zale?y mu na unikalno?ci programu. W ostatni weekend lipca czeka nas bowiem pierwszy w Polsce wyst?p Jamiego Woona…
ProLogic Music i Sony Music Poland, wraz z Belotto Events oraz agencj? SoundTrade, maj? zaszczyt zaprosi? na jedno z najwa?niejszych wydarze? tego roku. Najbardziej utytu?owany DJ na ?wiecie Armin Van…
ProLogic Music i Sony Music Poland, wraz z Belotto Events oraz agencj? SoundTrade, maj? zaszczyt zaprosi? na jedno z najwa?niejszych wydarze? tego roku. Najbardziej utytu?owany DJ na ?wiecie Armin Van…
Jak wygl?da praca w bran?y muzycznej i czy warto j? podejmowa?? Jak prowadzi? skuteczne negocjacje biznesowe? Jak dosta? si? do programu burn Residency oraz kto zwyci??y? w plebiscycie Munoludy 2015?…
Co raz cieplejsze i d?u?sze dni zach?caj? aby wi?cej czasu sp?dza? poza domem, dlatego zach?camy Was do wyj?cia i przybycia do RESET BAR na wiosenn? edycj? Trance Journey, na któr? zapraszamy…
W 1991 roku ponad 6,000 klubowiczów bawi?o si? podczas pierwszej edycji Mayday w Berlinie. 25 lat pó?niej impreza w Westfalenhallen w Dortmundzie zgromadzi przypuszczalnie ponad 20,000 uczestników. Ponad 50 mi?dzynarodowych artystów wyst?pi 30…
Organizatorzy festiwalu Audioriver og?osili miejsce odbywania si? szóstej edycji tworzonej przez nich konferencji muzycznej. Po pi?ciu latach sp?dzonych w Warszawie, Poznaniu, Wroc?awiu i Krakowie, przyszed? czas na Trójmiasto. Debaty i…
W jedenastym roku istnienia, najwi?kszy polski festiwal z muzyk? elektroniczn?, inauguruje zupe?nie nowy program: Audioriver Independent Team. Jego celem jest nawi?zanie wspó?pracy z kilkunastoma studentami i studentkami z ca?ego kraju,…
Tu? przed czwartkow? zmian? cen karnetów, festiwal Audioriver og?asza a? jedena?cie kolejnych gwiazd, które w ostatni weekend lipca wyst?pi? na pla?y w P?ocku. Na ich czele s? takie legendy elektroniki,…
Pierwsze w Polsce koncertowe wyst?py duetów Sigma i Gorgon City, pierwsza wizyta Vrila i Voiskiego ze wspólnym projektem Vrilski, pierwsza okazja by zobaczy? nad Wis?? Frederica Robinsona, a do tego…
Epic Club ma przyjemno?? zaprosi? na "1 Urodziny" klubu. Naszym specjalnym go?ciem b?dzie czo?owy DJ na ?wiecie Markus Schulz. Markus to absolutnie topowy artysta w?ród DJ’ów, remikserów i producentów muzyki…
Hucznie wkraczamy w pi?ty rok organizacji imprez z cyklu We Love Trance Club Edition! Po andrzejkowym szale?stwie z ReOrderem, po raz kolejny si?gamy po topowego producenta ostatnich miesi?cy - tym…
ProLogic Music i Sony Music Poland, wraz z Belotto Events oraz agencj? SoundTrade, maj? zaszczyt zaprosi? na jedno z najwa?niejszych wydarze? tego roku. Najbardziej utytu?owany DJ na ?wiecie Armin Van…
Nieca?y miesi?c po premierze albumu "III", trio Moderat pojawi si? na trzech koncertach w Polsce! Bilety na nie w?a?nie trafi?y do sprzeda?y! Moderat to jeden z najbardziej spektakularnych sukcesów na…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 2 z 45