Avicii na Music Power Explosion - Gda?sk

Avicii na Music Power Explosion - Gda?sk

Avicii wyst?pi w Gda?sku – jest to potwierdzona informacja od organizatorów tego wydarzenia. 15 lipca na ...

Sunrise Festival 2016 - Ko?obrzeg

Sunrise Festival 2016 - Ko?obrzeg

SUNRISE FESTIVAL jest jednym z najpopularniejszym festiwali muzyki klubowej w Polsce i jednym z dziesi?ciu najpopularniejs...

Audioriver 2016 - P?ock

Audioriver 2016 - P?ock

Mamy ogromn? przyjemno?? og?osi?, ?e 11. edycja Audioriver odb?dzie si? w dniach 29-31 lipca 2016 w P?ocku. Ruszy?a ju? sp...

Euforia Festival 2016 - Boszkowo

Euforia Festival 2016 - Boszkowo

Z dum? i u?miechem na twarzy zapraszamy na Euforia Festival 2016. Co roku przypominamy o atutach Euforia Festival, po...

Nature One

Nature One " red dancing flames" - Pydna / Kastellaun

Organizatorzy 22 edycji festiwalu Nature One, który odb?dzie si? w dniach od 5 do 7 sierpnia, spodziewaj? si? w tym...

Transmission 2016 - Praga

Transmission 2016 - Praga

Mija niesamowite 10 lat od pierwszej edycj Transmission, a kolejny kamie? milowy zosta? osi?gni?ty. Transmission ma zaszcz...

MAYDAY

MAYDAY "We Love The Future"

Historia MAYDAY jest wyj?tkowa. ?adna inna impreza nie wywar?a takiego wp?ywu na kultur? masow?. MAYDAY to pierwsze te...

 • Avicii na Music Power Explosion - Gda?sk

  Avicii na Music Power Explosion - Gda?sk

 • Sunrise Festival 2016 - Ko?obrzeg

  Sunrise Festival 2016 - Ko?obrzeg

 • Audioriver 2016 - P?ock

  Audioriver 2016 - P?ock

 • Euforia Festival 2016 - Boszkowo

  Euforia Festival 2016 - Boszkowo

 • Nature One

  Nature One " red dancing flames" - Pydna / Kastellaun

 • Transmission 2016 - Praga

  Transmission 2016 - Praga

 • MAYDAY

  MAYDAY "We Love The Future"


Music Power Explosion 2016 - Gda?sk -494 dni
VANDIT Winter Night to ju? coroczna tradycja, która ?wi?towana jest przez fanów Paul van Dyk'a od ponad po?owy dekady. Ju? 19 grudnia Paul rozpocznie oficjalne odliczanie przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia,…
Przyja?? nie zosta?a wymy?lona przez Facebook-a - przyjaciele zawsze byli i s? w pobli?u. Wszyscy ich potrzebujemy. Badania naukowe dowodz?, ?e je?eli masz znajomych, jeste?  zdrowszy i bardziej zadowolony z…
Po sukcesie ubieg?orocznej edycji, która przyci?gn??a do Pragi klubowiczów z ponad 50 krajów, O2 Arena znowu stanie si? miejscem niecodziennego muzycznego spektaklu. Transmission s?ynie bowiem z zapieraj?cej dech w piersiach…
Przyja?? nie zosta?a wymy?lona przez Facebook-a - przyjaciele zawsze byli i s? w pobli?u. Wszyscy ich potrzebujemy. Badania naukowe dowodz?, ?e je?eli masz znajomych, jeste?  zdrowszy i bardziej zadowolony z…
Nie b?dziemy w Ciebie rzuca? tortem ani oblewa? szampanem. Dobra muzyka obroni si? sama. Powracamy do lat, w których Armin van Buuren, Tiesto, Orjan Nilsen, Leon Bolier, W&W, Sander van…
Ju? jutro w Centrum Stocznia Gda?ska odb?dzie si? impreza celebruj?ca 400-tny odcinek audycji radiowej egipskiego duetu Aly & Fila. Dzi? mamy dla Was szczegó?owy time-table oraz najwa?niejsze informacje organizacyjne imprezy.…
Po wielkim sukcesie tegorocznej edycji Euforia Festival nadszed? czas na kolejn? sta?? dat? w naszym kalendarzu event'owym. Od dwóch lat pod koniec listopada w pozna?skiej Arenie odbywa? si? event pod…
Historia muzyki elektronicznej w Polsce jest nierozerwalnie zwi?zana ze Szczecinem. To tutaj odby?y si? jedne z najwi?kszych festiwali i eventów o charakterze klubowym. To st?d pochodz? ?wietni DJ-e wyst?puj?cy w…
Centrum Stocznia Gda?sk przy wspó?pracy SoundTrade Booking zaprasza. 14 sierpnia - CENTRUM STOCZNIA GDA?SK kolejna edycja Future Sound of Egypt 400. To kolejne ?wi?to dla fanów muzyki Trance. Pami?tacie ostatni?…
Ju? 5 wrze?nia spotykamy si? na dziesi?tej, jubileuszowej edycji Trance Journey, która oczywi?cie odb?dzie si? w Alibi Club. Tym razem przygotowali?my dla Was dwie niespodzianki. Po raz pierwszy bawimy si?…
Na pi?? dni przed rozpocz?ciem 10 edycji Audioriver, ujawniamy szczegó?owy program wydarzenia. Podajemy do wiadomo?ci równie? fakt, ?e prawdopodobnie ju? po raz trzeci z rz?du, wszystkie bilety na festiwal wyprzedadz?…
Wakacje? Nie od We Love Trance Club Edition! Lipiec 2015 rozpoczynamy od kilkunastogodzinnego maratonu, który rozpocznie si? w sobot? o 12:00, a zako?czy w niedziel? nad ranem. W tym roku…
Droga Silesio… Jak ten czas leci. Masz ju? pi?? lat. W 2011 roku po raz pierwszy wspólnie ?wi?towali?my w pi?knym Parku ?l?skim. S?o?ce ?wieci?o na nas, drzewa rzuca?y swój cie?…
Nadchodzi wielki dzie?! Pi?te urodziny Melodic Sea po??czone z before wielkiego festivalu jakim jest Silesia in Love, ju? 26.06 w Pozna?skim Forcie Colomb. Melodic Sea to cykl imprez organizowany od…
Kontynuujemy rozpocz?t? przed rokiem ide? organizacji targów mody niezale?nej. Tym razem partnerami projektu s? twórcy Mustache Yard Sale – najwi?kszych tego typu wydarze? w Polsce. Zmieni si? tak?e miejsce organizacji…
Cho? lista zagranicznych gwiazd, jakie wyst?pi? w P?ocku w dniach 24-26 lipca, nie jest jeszcze zamkni?ta, ju? dzi? prezentujemy, jak program rozk?ada si? na trzy festiwalowe dni oraz poszczególne sceny.…
Jubileusz dziesi?ciu lat istnienia to dobra okazja, by zrobi? co? wyj?tkowego, dlatego wspólnie z Warner Music Poland postanowili?my wyda? swój pierwszy album. Kompilacja zawiera? b?dzie utwory artystów, którzy wyst?powali w…
London Elektricity, dBridge i Damian Lazarus to og?oszona dzi? druga po?owa zagranicznego programu Audioriver Sun/Day. Nie s? to jednak wszystkie gwiazdy, jakie dzi? poznacie, poniewa? tak?e pi?tek i sobota na…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 4 z 45