Avicii na Music Power Explosion - Gda?sk

Avicii na Music Power Explosion - Gda?sk

Avicii wyst?pi w Gda?sku – jest to potwierdzona informacja od organizatorów tego wydarzenia. 15 lipca na ...

Sunrise Festival 2016 - Ko?obrzeg

Sunrise Festival 2016 - Ko?obrzeg

SUNRISE FESTIVAL jest jednym z najpopularniejszym festiwali muzyki klubowej w Polsce i jednym z dziesi?ciu najpopularniejs...

Audioriver 2016 - P?ock

Audioriver 2016 - P?ock

Mamy ogromn? przyjemno?? og?osi?, ?e 11. edycja Audioriver odb?dzie si? w dniach 29-31 lipca 2016 w P?ocku. Ruszy?a ju? sp...

Euforia Festival 2016 - Boszkowo

Euforia Festival 2016 - Boszkowo

Z dum? i u?miechem na twarzy zapraszamy na Euforia Festival 2016. Co roku przypominamy o atutach Euforia Festival, po...

Nature One

Nature One " red dancing flames" - Pydna / Kastellaun

Organizatorzy 22 edycji festiwalu Nature One, który odb?dzie si? w dniach od 5 do 7 sierpnia, spodziewaj? si? w tym...

Transmission 2016 - Praga

Transmission 2016 - Praga

Mija niesamowite 10 lat od pierwszej edycj Transmission, a kolejny kamie? milowy zosta? osi?gni?ty. Transmission ma zaszcz...

MAYDAY

MAYDAY "We Love The Future"

Historia MAYDAY jest wyj?tkowa. ?adna inna impreza nie wywar?a takiego wp?ywu na kultur? masow?. MAYDAY to pierwsze te...

 • Avicii na Music Power Explosion - Gda?sk

  Avicii na Music Power Explosion - Gda?sk

 • Sunrise Festival 2016 - Ko?obrzeg

  Sunrise Festival 2016 - Ko?obrzeg

 • Audioriver 2016 - P?ock

  Audioriver 2016 - P?ock

 • Euforia Festival 2016 - Boszkowo

  Euforia Festival 2016 - Boszkowo

 • Nature One

  Nature One " red dancing flames" - Pydna / Kastellaun

 • Transmission 2016 - Praga

  Transmission 2016 - Praga

 • MAYDAY

  MAYDAY "We Love The Future"


Music Power Explosion 2016 - Gda?sk -494 dni
Jeszcze tylko 16 dni FAME Music Festial, Electronic Edition Dzi?ki temu wydarzeniu planujemy wype?ni? luk? istniej?c? w wiosennym kalendarzu imprez klubowych w Polsce. Wierzymy, ?e FAME Music Festival b?dzie wspania?ym…
Zbierajcie si?y na walk? z w?asnymi zmys?ami i przygotujcie si? na najdziksze ze snów. Organizatorzy Transmission zdradzili w?a?nie dat? tegorocznej edycji, która odb?dzie si? 21 listopada. Po sukcesie ubieg?orocznej edycji,…
Dla wielu klubowiczów meritum Sunrise Festival to niedziele pe?na wspomnie? i muzycznych d?wi?ków które uros?y do miana klasyki. Kolejna ods?ona line up’u Sunrise zosta?a po?wi?cona The History of Sunrise Festival.…
Do Trancefusion – Time To Say Goodbye pozosta?o ju? mniej jak dwa tygodnie. Jak dobrze wiecie, b?dzie to niestety ostatnia impreza tego cyklu. W zwi?zku z tym organizatorzy przygotowali dla…
Do Trancefusion – Time To Say Goodbye pozosta?o ju? tylko trzy tygodnie. Jak dobrze wiecie, b?dzie to niestety ostatnia impreza tego cyklu. W zwi?zku z tym organizatorzy przygotowali dla Was…
Nie mamy dobrych wiadomo?ci dla fanów Electrocity Festival, który ka?dego roku przyci?ga? do Klasztoru Cystersów w Lubi??u dziesi?tki tysi?cy klubowiczów z Polski i Europy. W dniu dzisiejszym na fanpage'u organizatora…
Ju? za nieca?y miesi?c! FAME Music Festival, Electronic Edition, Wroc?aw, Hala Stulecia Pierwszy dwudniowy, halowy festiwal mi?o?ników muzyki elektronicznej!!! 20 h muzyki granej przez 30-tu Dj’i Tancerze z Danceluxe Ibiza,…
W miniony weekend mogli?cie poczu? przedsmak festiwalowego klimatu w Zielonej Górze i we Wroc?awiu. Oba kluby zielonogórski X-Demon jak i wroc?awski Eter zgotowali nam wystrza?owe imprezy, na których mogli?cie pos?ucha?…
W podzi?kowaniu za zaufanie, jakim obdarzacie od blisko czterech lat nasz cykl imprez, wype?niaj?c po brzegi parkiety klubów podczas We Love Trance Club Edition, przygotowali?my dla Was wydarzenie, na które…
Ju? za miesi?c w dniach 10–11 kwietnia we wroc?awskiej Hali Stulecia, odb?dzie si? FAME Music Festiwal - Electronic Edition. Dwa dni znakomitej zabawy przy muzyce granej przez ponad 30-tu DJ’ów.…
Sunrise Festival 2015 odb?dzie si? jak zawsze w Ko?obrzegu. Jest to jeden z najwi?kszych i najpopularniejszych festiwali muzyki elektronicznej w Polsce. Kto wyst?pi na scenie Sunrise Festival w 2015 roku?…
Po trzech latach podró?owania po Poznaniu, Wroc?awiu i Krakowie, Konferencja Muzyczna Audioriver wraca do miasta, w którym zosta?a zainaugurowana. Pi?ta edycja odb?dzie si? ju? 7 marca na Uczelni ?azarskiego w…
Debaty o sponsoringu i mediach spo?eczno?ciowych, warsztat dla producentów oraz rozdanie nagród polskiej sceny klubowej, Munoludy – w?a?nie poznali?my program konferencji muzycznej, która 7 marca odb?dzie si? na Uczelni ?azarskiego…
Na kilka dni przed ko?cem sprzeda?y pierwszej promocyjnej puli biletów, festiwal Audioriver og?osi? jedn? ze swoich najwi?kszych tegorocznych gwiazd. Róisín Murphy wyst?pi na pla?y w P?ocku w ostatni weekend lipca,…
Znamy oficjalny line-up Fame Music Festival oraz podzia? artystów na sceny, pora na kolejne niespodzianki, które czeka? b?d? na Was w kwietniu w Hali Stulecia. Mowa o agencji artystycznej Daneluxe…
Ju? w najbli?sz? sobot? 7 marca b?dziemy razem ?wi?towa? dzie? kobiet na drugiej cz??ci 7-ej edycji Trance Journey. Tej nocy zaprezentuj? si? Wam dje, którzy nie mieli okazji wyst?pi? na…
Kolejna edycja Euforia Festival za nami. Nie zabrak?o wielu gwiazd, wyj?tkowej atmosfery i co najwa?niejsze - dobrej muzyki. Zapraszamy do galerii!   Galeria z Euforia Festival 2015 Fotograf: Ewelina Liso?
W ostatnich dniach organizatorzy imprezy Fame Music Festival ujawnili nie tylko szczegó?owy line-up imprezy, ale równie? podzia? na sceny. Co wi?cej, do Waszej dyspozycji zosta?a w?a?nie udost?pniona oficjalna strona, na…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 6 z 45