Melodic Sea - Back In Time, 29.11.14, Pozna?

Melodic Sea - Back In Time - czyli powrót do przesz?o?ci i do klasycznych brzmie? muzyki elektronicznej. Ju? 29.11.2014r odb?dzie si? wyj?tkowa, 14sta edycja "Melodyjnego Morza", organizowana w Pozna?skim Forcie Colomb. Dzi?ki ogromnym sukcesom poprzednich wydarze? organizator przygotowa? wiele atrakcji i niespodzianek. Na tej darmowej dla wszystkich go?ci edycji powstanie specjalna scena, wzbogacona du?? ilo?ci? o?wietlenia i nag?o?nienia, na której wyst?pi dziewi?ciu artystów. Zaprezentuj? oni klasyki wielu gatunków muzyki elektronicznej poczynaj?c od techno przez house i deep a ko?cz?c na trance. Kto wyst?pi przed wami w klasycznym stylu ? Zobaczcie poni?ej !
 
Line-up:
  • Grass
  • Rafuss
  • Aquatic Simon
  • Bit Holder
  • Craft Michael
  • Mitchel
  • Killer
  • No Face

Uwaga!
Podczas imprezy odb?dzie si? zbiórka na rzecz Zuzanny Szkudlarek ! Wi?cej informacji: www.zuzannaszkudlarek.jms.pl

Melodic Sea - Back In Time
Data: 29.11.2014
Start: 21:00
Wej?cie: FREE !
Miejsce: Fort Colomb, ul. Powsta?ców Wlkp. Pozna?