Melodic Sea, 24.01.15, Pozna?

Karnawa? 2015 w pe?ni ! Dlatego ju? 24.01.2015r odb?dzie si? specjalna, 15sta edycja Melodic Sea, organizowana w Pozna?skim klubie Trops (Akademickie Centrum Kultury). "Melodyjne Morze" jest eventem klubowym z muzyk? elektroniczna, organizowanym od prawie pi?ciu lat, ciesz?cy si? du?? popularno?ci? w?ród klubowiczów. Podczas tej wyj?tkowej 15stej edycji Melodic Sea wyst?pi siedmiu artystów prezentuj?cych ró?ne style muzyki elektronicznej. Kto to taki ? Zobaczcie sami !
 
Line-up:
  • Grass
  • David Biller
  • Rafuss
  • Aquatic Simon
  • Adams
  • Diverts
  • X-Thoff

15sta edycja Melodic Sea to nie tylko zwyk?y event klubowy, ale równie? wydarzenie maj?ce bardzo wynios?y cel - podczas imprezy b?dziemy zbiera? pieni?dze na rzecz fundacji Zuzanny Szkudlarek (dziewczynka cierpi na mózgowe pora?enie dzieci?ce). Zyski z wydarzenia b?d? przekazane na rzecz chorego dziecka !

Melodic Sea

Data: 24.01.2015
Start: 21:00
Wej?cie: 10z?
Miejsce: Akademickie Centrum Kultury - Trops Club, ul. ?w. Rocha 9, Pozna?