We Love Tranc Club Edition 012, 30.01.15, Warszawa

Jest taki dzie?, w którym odlicza si? najpierw godziny, pó?niej minuty, ostatecznie sekundy. Wszyscy czekaj? na „dwunast?”. W tym roku sprawimy, ?e ju? w styczniu b?dziecie czekali z niecierpliwo?ci? na dwunast?… klubow? edycj? We Love Trance! Najlepsz? rekomendacj? do pojawienia si? na dwunastej edycji tego wyj?tkowego wydarzenia z pewno?ci? mog? by? komentarze artystów, którzy do tej pory mieli okazj? wzi?? udzia? w We Love Trance Club Edition:
 
 
 
 
„Z czystym sumieniem mog? powiedzie?, ?e We Love Trance 300 by?o najwspanialsz? imprez? na jakiej mia?em przyjemno?? zagra? do tej pory. By?em naprawd? niesamowicie pozytywnie zaskoczony ilo?ci? klubowiczów, którzy zawitali na parkiecie podczas mojego seta oraz klimatem, który tam stworzyli?my.” – Mike van Fabio
„?wietna impreza i ?wietni ludzie! Jestem dumny, ?e mog?em by? cz??ci? tego wydarzenia” – Robbie Seed
Oj gruba impreza by?a... Dzi?kuje wszystkim za ten niesamowity klimat” – Driver
„Z czystym sumieniem mog? powiedzie?, ?e by?o mega. Dzi?kuj? Wam za tak liczne przybycie i wspieranie muzyki trance. Dawno tak si? nie bawi?em, oby tak dalej!” – Paul Rigel

Muzyka powinna ??czy?, a nie dzieli?, dlatego tym razem do udzia?u w wydarzeniu zostali zaproszeni przedstawiciele a? czterech kolektywów. Oprócz organizatorów, czyli pozna?skiego We Love Trance Collective, w imprezie wezm? udzia? równie? cz?onkowie Essential Vibes z Warszawy, Trance Chasers ze ?l?ska oraz MCM Events ze Szczecina. W sk?adzie nie zabraknie producentów, których twórczo?? jest ju? doceniana na ca?ym ?wiecie, a magi? klasyków gatunku przypomn? wyst?py djów na specjalnej scenie po?wi?conej starym brzmieniom.
 
 
G?ówn? gwiazd? dwunastej klubowej edycji We Love Trance jest Matt Bukovski, który go?ci? ju? podczas szóstej edycji w Poznaniu trzy lata wstecz. Wtedy jako g?ówna gwiazda imprezy nie mia? jeszcze na koncie tak licznych sukcesów muzycznych i bookingów zagranicznych. Przez ten czas zyska? ponad sto tysi?cy fanów, jego produkcje gra?y najwi?ksze transowe gwiazdy, a na list? krajów, w których mia? przyjemno?? zagra?, wpisa?y si? mi?dzy innymi Kanada, Argentyna, Meksyk, W?ochy, Szwajcaria, Holandia, Izrael, Szwecja, Malezja, Wielka Brytania, Niemcy, Chiny, Ukraina, W?gry. Matt Bukovski nale?y obecnie do presti?owej agencji Future Sound Of Egypt. Autorskie single oraz remiksy Matta wydawane s? w topowych transowych labelach: A State Of Trance, Who’s Afraid Of 138?!, Blue Soho, Adrian & Raz, Infrasonic Recordings, Amsterdam Trance Records. W pi?tek 30 stycznia zagra w swoim rodzinnym mie?cie jako headliner We Love Trance Club Edition 012 i g?ówna gwiazda Fresh Stage.
 
Wszyscy producenci zaproszeni do udzia?u w wydarzeniu maj? ju? na koncie support w najpopularniejszej transowej audycji ?wiata – A State Of Trance. Matt Bukovski, Robbie Seed, Nivaya i Abandoned Rainbow zostali docenieni przez Armina van Buurena, niektórzy z nich wielokrotnie. W wydarzeniu wezm? równie? udzia? Paul Cogito oraz Matthew Pear reprezentuj?cy Essential Vibes; UzeYroS, Emill i Goro, reprezentuj?cy Trance Chasers oraz Deeno reprezentuj?cy MCM Events. Po raz pierwszy na We Love Trance Club Edition wyst?pi? Triple S oraz Fingerone. Sk?ad uzupe?ni ekipa organizatorów  wydarzenia – WLT Collective w sk?adzie: Next DJ, Rafuss, Aquatic Simon.

Gramy dla Was na dwóch parkietach – Fresh oraz Classic. We Love Trance Club Edition 012 odb?dzie si? w pi?tek 30 stycznia 2015 roku w warszawskim klubie GramOFF/ON. Wst?p na to wyj?tkowe wydarzenie b?dzie wynosi? jedynie 10 z?, start imprezy o 21:00.
 
Przybywajcie, zapraszajcie znajomych i bawmy si? wspólnie do bia?ego rana przy najpi?kniejszej muzyce ?wiata!

FRESH STAGE
 • Matt Bukovski [Future Sound Of Egypt / Warszawa]
 • Robbie Seed [Blue Soho, Arisa Audio / Pozna?]
 • Next DJ [We Love Trance Collective / Tychy]
 • Rafuss [We Love Trance Collective / Pozna?]
 • Aquatic Simon [We Love Trance Collective / Warszawa]
 • Nivaya [Subculture / Pozna?]
 • Matthew Pear [Essential Vibes / Warszawa]
 • Abandonded Rainbow [AEZ Recordings / Warszawa]
CLASSIC STAGE
 • Paul Cogito [Essential Vibes / Warszawa]
 • Emill [Trance Chasers / Katowice]
 • UzeYroS [Trance Chasers / Katowice]
 • Triple S [Inner State Of Trance / Warszawa]
 • Goro [Trance Chasers / Jaworzno]
 • Deeno [MCM Events / Szczecin]
 • Fingerone [Flex Music / Pi?a]
 

WE LOVE TRANCE CLUB EDITION 012

DATA: 30/01/2015 pi?tek
MIEJSCE: Klub GramOFF/ON, Warszawa, ul. Ch?odna 35/37
WST?P: 10z?
START: 21:00

Do??cz do wydarzenia na facebooku: