We Love Trance Club Edition 031, 21.03.15, Pozna?

W podzi?kowaniu za zaufanie, jakim obdarzacie od blisko czterech lat nasz cykl imprez, wype?niaj?c po brzegi parkiety klubów podczas We Love Trance Club Edition, przygotowali?my dla Was wydarzenie, na które wst?p dla ka?dego b?dzie zupe?nie BEZP?ATNY! Jak zwykle nie zabraknie producencko-djskiego line-upu, którym postaramy si? zaspokoi? muzycznie ka?dego fana muzyki trance.
 
 
"Dzi?kuj? wszystkim za ?wietn? zabaw? i atmosfer?, by?o super zagra? znowu w swoim mie?cie" - Matt Bukovski
"W pierwszej kolejno?ci chcia?bym podzi?kowa? organizatorom imprezy za to, ?e mog?em by? cz??ci? tego wspania?ego wydarzenia, wykonali naprawd? kawa? ?wietnej roboty. Kolejne podzi?kowania kieruj? do Was, do ludzi, którzy bawili si? razem ze mn? przy moim secie... To by?a czysta przyjemno?? móc dla was zagra?! WIELKIE DZI?KI!" - Robbie Seed
"Chcia?bym bardzo serdecznie i ciep?o podzi?kowa? w pierwszej kolejno?ci organizatorom za to, ?e mog?em uczestniczy? w tak magicznym, pi?knym i emocjonalnym wydarzeniu jak 12 edycja We Love Trance! Nale?? im si? wielkie kciuki za to co robi? i za to jak dobrze im to wychodzi. By? to dopiero mój drugi raz, kiedy mog?em wyst?pi? pod szyldem WLT, ale obie te imprezy s? zdecydowanie najlepszymi na jakich by?o dane mi zagra?. Dlaczego? Bo na WLT publika zawsze dopisuje - w?a?nie w tym miejscu nie mniejsze podzi?kowania nale?? si? wam! Bardzo dzi?kuj? ka?dej osobie, która skaka?a, ta?czy?a, u?miecha?a si?, czy podnosi?a r?ce na moim secie! Cudownie by?o patrze? na wasze u?miechy! Bardzo, bardzo, bardzo dzi?kuj?!" – Nivaya


Po ogromnym sukcesie dwunastej edycji, która by?a pierwsz? zorganizowan? w Warszawie, powracamy do Poznania, gdzie od kilku lat zawsze w marcu ?wi?tujemy jubileusz audycji Next DJa - We Love Trance. W czasie trzynastej klubowej edycji b?dziemy ?wi?towa? 350 epizod. Przypomnijmy, ?e pierwszy mia? miejsce w 2007 roku i od tej pory kolejne pojawiaj? si? ka?dego tygodnia na www.mixcloud.com/nextdj , przez trzy lata mo?na by?o je us?ysze? równie? na antenie radia Planeta FM.

Ponad po?owa line-upu to producenci reprezentuj?cy progressive trance oraz uplifting trance. Paul Rigel swoimi produkcjami zachwyci? mi?dzy innymi Armina van Buurena i Aly & Fila, muzyk? wydaje mi?dzy innymi w Blue Soho Recordings, Infrasonic Recordings oraz Silent Shore Recordings. Andromedha w tym roku zosta? zaproszony do udzia?u w Luminosity Beach Festival, a jego produkcje wspieraj? takie gwiazdy jak Markus Schulz, Ferry Corsten, Roger Shah czy Andy Moor. Blue Warrior aktualnie wspó?pracuje z Markiem Pledgerem, który znany jest blisko od 10 lat ze znakomitych produkcji i remiksów pod swoim nazwiskiem, a tak?e w duecie Smith & Pledger. DeepUniverse to wyj?tkowy duet, tworzony przez Juli? Dzier?ek i Patryka Misia – podczas We Love Trance Club Edition zaprezentuj? specjalny live-act, w którym z pewno?ci? nie zabraknie ich autorskich produkcji, wzbogaconych o wyst?p wokalny Julii. Line-up uzupe?ni We Love Trance Collective w sk?adzie: Next DJ, Rafuss oraz Aquatic Simon. Dodatkowo w czasie imprezy zagra zwyci?zca konkursu djskiego, który by? odpowiedzi? na du?? liczb? zapyta? o mo?liwo?? zagrania na imprezach tego cyklu.
 
 
Na kolejnej wyj?tkowej transowej uczcie spotykamy si? dok?adnie w pierwszy dzie? wiosny - w sobot? 21 marca w pozna?skim klubie Fort Colomb, w którym odby?y si? ju? cztery z dotychczasowych edycji, jednak tym razem wystrój wn?trza b?dzie nieco inny ni? zwykle i z pewno?ci? Was zaskoczy. Fort Colomb znajduje si? w sercu Poznania, tu? obok dworca PKP i PKS oraz Pozna? City Center.
 
Ju? teraz zapraszajcie znajomych i przybywajcie wspólnie na We Love Trance Club Edition 013/350 - najbardziej transowe powitanie wiosny w kraju! Wasza obecno?? i pozytywne opinie mobilizuj? nas jeszcze bardziej, aby ka?da kolejna edycja by?a wyj?tkowa i pozosta?a niezapomnian?. Zrobimy wszystko, ?eby tak by?o i tym razem!


LINE-UP:
  • Paul Rigel [Lublin]
  • Next DJ [Tychy]
  • Rafuss [Pozna?]
  • Aquatic Simon [Warszawa]
  • Andromedha [Kraków]
  • DeepUniverse LIVE-ACT [Wroc?aw/D?browa Górnicza]
  • Blue Warrior [Pozna?]

DATA: 21/03/2015 sobota
MIEJSCE: Fort Colomb, Pozna?, ul. Powsta?ców Wlkp. 5
WEJ?CIE: DARMOWE
START: 20:00

Wydarzenie na FB: