Music Fortress Hard Edition, 14.11.15, Pozna?

Jedyne miejsce b?d?ce królestwem muzyki hard w stolicy wielkopolski to Fort Colomb. Ju? w listopadzie ?wi?towa? b?dziemy pi?te urodziny Music Fortress. Wybrali?my dziewi?ciu ?mia?ków, którzy b?d? broni? bram, swoj? muzyk? oraz zaopatrzeniem technicznym, jakiego jeszcze ?aden go?? Muzycznej Twierdzy nie widzia?. 14stego listopada w Fortcie Colomb, scena b?dzie wi?ksza i lepiej wyposa?ona ni? dotychczas!

Kto b?dzie broni? bram dwudziestej edycji Music Fortress? Zobaczcie sami:
  • Beat Destroyers (LukasH & Rawness) (Zabrze/Gliwice II Raw, Hardstyle)
  • Qfactor (Pozna? II Hardstyle)
  • Rafuss (Pozna? II Raw, Hardstyle)
  • Aquatic Simon (Pozna?/Warszawa II PsyTrance, GoaTrance, HardTrance)
  • Dj Hary (Pozna? II HardCore)
  • Thriex (Kedzierzyn-Ko?le II HardCore)
  • Cast LTD (Pozna? II HardCore)
  • synChain (Pozna? II Hardstyle, HardCore)
  • Nocturno aka Marcin Przybylski (Bydgoszcz II HardStyle)
Podczas wydarzenia odb?dzie si? zbiórka na dziecko z pora?eniem mózgowym - Zuzann? Szkudlarek.
www.zuzannaszkudlarek.jms.pl/

Music Fortress Hard Edition
Data:14.11.2015
Start: 21:00
Wej?cie: FREE
Miejsce: Fort Colomb, ul. Powsta?ców Wlkp. - Pozna?
 
Wydarzenie na FB