Zaproszenia na Black Electric Union 2015! Wyniki!

Historia muzyki elektronicznej w Polsce jest nierozerwalnie zwi?zana ze Szczecinem. To tutaj odby?y si? jedne z najwi?kszych festiwali i eventów o charakterze klubowym. To st?d pochodz? ?wietni DJ-e wyst?puj?cy w ca?ym kraju i za granic?. Mo?na zaryzykowa? stwierdzenie, ?e ekspansja elektronicznych brzmie? na inne miasta zapocz?tkowana zosta?a w?a?nie w Szczecinie. Wp?yw na to mia?a, by? mo?e blisko?? europejskiej stolicy tej kultury jak? jest Berlin, a by? mo?e otwarto?? i niepowtarzalny klimat tego miasta.
 
Zapewne byli?cie na której? edycji ELECTRIC KINGDOM, BASS PLANET czy INSPIRATION. Pewnie go?cili?cie i bawili?cie si? w jednym z wielu szczeci?skich klubów. Tak czy inaczej chcieliby?my Wszystkich gor?co zaprosi? na unikalne wydarzenie jakim b?dzie BLACK ELECTRIC UNION.
 
Mamy dla Was 4 pojedyncze zaproszenia na Electric Union 2015!
Je?eli chcesz wygra? zaproszenie na imprez? odpowiedz na 2 proste pytania:
 
1. Jak nazywa si? najnowszy album Mauro Picotto?
2. W którym roku i na jakiej imprezie po raz ostatni w Polsce wyst?pi? Umek?
 
Na Wasze odpowiedzi czekamy do 16.11.2015r. do godziny 14:00. Losowanie odb?dzie si? w ten sam dzie? o godz. 20:00. Nagrody do odebrania przy wej?ciu za okazaniem dowodu.

Odpowiedzi wysy?ajcie na adres:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W tytule prosz? napisa? - Electric Union

W tre?ci maila podajcie swoje imi? i nazwisko, PESEL, miejscowo??, numer telefonu kontaktowego. Konkurs dla osób pe?noletnich.

UWAGA!
Usuniemy e-maile, w których:
- dane kontaktowe b?d? powtarza?y si?,
- e-mail od danej osoby b?dzie powtarza? si? kilka razy,
- brakuje danych kontaktowych.
 
Wyniki!
Wej?ciówki w?druj? do:
  1. Adam S. (a4s)
  2. Anna B. (anussa)
  3. Piotr O. (bober)
  4. Krzysztof M. (Kris)