Wygraj spotkanie z Markus Schulz - Konkurs!

Coraz wi?kszymi krokami zbli?a si? wielkie ?wi?to muzyki trance w naszym kraju - 6 lutego TRANCEFORMATIONS z Markusem Schulzem w roli headlinera.
 
Ten uwielbiany przez Was artysta chcia?bym Wam podzi?kowa? za wieloletni support równie? w sposób, którego prawdopodobnie si? nie spodziewali?cie - otó? przed swoim wyst?pem w Hali Stulecia we Wroc?awiu zgodzi? si? po?wi?ci? czas a? 10 osobom, które po pierwsze maj? ochot? z nim chwil? pogada?, a po drugie wezm? udzia? w specjalnym konkursie. Oto szczegó?y prosto od organizatorów EUFORIA Festivals:
 
 
 

KONKURS
Czas na konkurs, na który d?ugo czekali?cie! Ju? teraz 10 szcz??liwców b?dzie mia?o okazj? na krótkie spotkanie z Markus Schulz tu? przed jego setem! ?eby jednak wzi?? udzia? w konkursie, nale?y spe?ni? kilka warunków:
  • W konkursie bior? udzia? tylko osoby, które zakupi?y bilet na Tranceformations lub zakupi? i op?ac? go w najbli?szych dniach.
  • Nr zamówienia nale?y wpisa? w komentarzu pod tym zdj?ciem na Facebookowym fanpage'u Euforia Festivals, a nast?pnie:
  • - polubi? profil Euforia Festivals na Facebooku (na wszelki wypadek, gdyby jeszcze nie by? polubiony),
  • - udost?pni? na swoim profilu wydarzenie jako PUBLICZNE,
  • - dopisa? si? do wydarzenia https://www.facebook.com/events/1081906091827177/
Konkurs trwa do 28 stycznia, powodzenia!

BILETY: