Moderat wracaj? do Polski!

Nieca?y miesi?c po premierze albumu "III", trio Moderat pojawi si? na trzech koncertach w Polsce! Bilety na nie w?a?nie trafi?y do sprzeda?y! Moderat to jeden z najbardziej spektakularnych sukcesów na taneczno-elektronicznej scenie ostatnich lat. Po klasycznych ju? kr??kach "I" i "II", Sascha, Sebastian i Gernot wracaj? z finaln? cz??ci? swej albumowej trylogii - "III".
 
 
 
Premiera p?yty ju? 1 kwietnia, a niewiele pó?niej Moderat, znani z niesamowitych wyst?pów na ?ywo, zaprezentuj? nowy materia? na koncertach w Poznaniu, Warszawie i Wroc?awiu! Muzyce Moderat podczas koncertów towarzyszy? b?d? widowiskowe wizualizacje.
  • 21.04.2016 | MODERAT | MTP HALA NR. 2 | POZNA?
  • 22.04.2016 | MODERAT | PROGRESJA | WARSZAWA
  • 23.04.2016 | MODERAT | ETER | WROC?AW
 
 
Gernot Bronsert i Sebastian Szary (aka Modeslektor) oraz Sascha Ring (Apparat) zacz?li wspó?prac? mniej wi?cej równolegle ze startem ich pozosta?ych projektów. Zaczynali jako "laptop boys-band", samodzielnie tworz?c software, bo w tamtym czasie nie by?o na rynku ?adnego softu do wyst?pów live. Jako Moderat z pocz?tku nie planowali nagrywa? w studio, ale na szcz??cie zmienili zdanie. Owocem wspólnych do?wiadcze? s? znakomite, klasyczne ju?, kr??ki "I" (2009) i "II" (2013). Zwie?czeniem trylogii jest najnowszy "III", na którym, jak przyznaj? muzycy, Moderat wreszcie brzmi jak w pe?ni ?wiadomy swego stylu, dojrza?y i zjednoczony zespó? - niezwykle dynamicznie, a zarazem g??boko, tak?e w warstwie lirycznej. Bronsert wyja?nia: "nowy album nie powstawa? na bazie elektronicznych jam sessions. Do studia wchodzili?my dok?adnie wiedz?c, co ka?dy z nas ma do zrobienia". Premier? albumu "III" zaplanowano na 1 kwietnia 2016 roku.
 
Tracklista:
 
01. Eating Hooks
02. Running
03. Finder
04. Ghostmother
05. Reminder
06. The Fool
07. Intruder
08. Animal Trails
09. Ethereal
 
Bilety: