Avicii na Music Power Explosion - Gda?sk

Avicii wyst?pi w Gda?sku – jest to potwierdzona informacja od organizatorów tego wydarzenia. 15 lipca na Stadionie Energa Gda?sk czeka nas niezwyk?e widowisko. Wyst?pi jedna z najwi?kszych gwiazd muzyki klubowej ostatnich lat, Avicii. Szwedzki artysta zaprezentuje si? w ramach wydarzenia Music Power Explosion. A wszystko na gigantycznej scenie, w rytm wielkich przebojów z towarzyszeniem imponuj?cych wizualizacji i gry ?wiate?.
 
Tim Bergling, bo tak naprawd? nazywa si? Avicii, swoj? przygod? z muzyk? rozpocz?? w 2007 roku, gdy jako osiemnastolatek po raz pierwszy stan?? za profesjonaln? konsol?. Drzwi do najwi?kszych klubów Europy otworzy? mu jednak wydany w 2010 roku singiel “Seek Bromance”, który zdoby? listy przebojów m.in. w Belgii, Holandii, ojczystej Szwecji, a tak?e, jako wersja z wokalem, w Wielkiej Brytanii. Od tego momentu kariera DJ’a nabra?a rozp?du, a jego utwory regularnie zacz??y trafia? na wysokie miejsca rankingów muzycznych na ca?ym ?wiecie.
 
Avicii jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych did?ejów na ?wiecie, cho? ma niespe?na 26 lat. W tak m?odym wieku osi?gn?? ju? naprawd? bardzo wiele, szczególnie w ci?gu ostatnich 2 – 3 lat, gdy sta? si? doskonale znan? na ca?ym ?wiecie, postaci? sceny klubowej. Przede wszystkim za spraw? przebojów „Wake Me Up” oraz „Hey Brother”. To utwory, które wesz?y ju? do kanonu muzyki klubowej, podbi?y listy przebojów w wielu pa?stwach, a przede wszystkim do dzi? s? grane podczas imprez tanecznych  – przyznaje Marek Sierocki, znany dziennikarz i prezenter muzyczny.
 
 
Warto podkre?li?, ?e mimo m?odego wieku Avicii zosta? ju? dwukrotnie nominowany do nagrody Grammy – za utwór “Sunshine”, tworzony we wspó?pracy z Davidem Guett? oraz za solowy singiel “Levels”, wydany w 2013 roku. W tym samym okresie Avicii wraz z Bennym Andersonem oraz Bjornem Ulvaeusem z popularnego szwedzkiego zespo?u ABBA stworzy? tak?e oficjalny hymn Konkursu Piosenki Eurowizji, zatytu?owany “We Write a Story”.  Utalentowany Szwed ma na swoim koncie równie? statuetki: American Music Awards, Billboard Music Awards, Echo Awards, iHeartRadio Music Awards, International Dance Music Awards, MTV Europe Music Awards, Teen Choice Awards oraz World Music Awards.
 
Avicii daje niesamowite wyst?py na ?ywo. Tylko w ubieg?ym roku zagra? mi?dzy innymi na: Sziget Festival dla ponad 400.000 widzów, Tomorrowland dla oko?o 180.000 fanów i na Pinkop Festival dla 60.000 widzów.
 
Nazwisko Avicii’ego od kilku lat elektryzuje wszystkich pasjonatów muzyki klubowej na ca?ym ?wiecie. Nie mieli?my w?tpliwo?ci, ?e to najlepszy czas, by ten ?wi?c?cy triumfy artysta wyst?pi? w Polsce. Gigantyczna scena, niepowtarzalne d?wi?ki, wielkie przeboje, imponuj?ce wizualizacje i gra ?wiate? – tak w skrócie opisa? mo?na to, co dostarczy publiczno?ci wydarzenie Music Power Explosion. Wyst?p Avicii’ego poprzedz? tego dnia dj-sety innych wysokiej klasy artystów, których nazwiska og?osimy nieco pó?niej – zdradza Janusz Stefa?ski z agencji Prestige MJM, która we wspó?pracy z Aren? Gda?sk Operator zorganizuje wydarzenie Music Power Explosion.
 
 
Koncert Avicii’ego odb?dzie si? 15 lipca 2016 roku na Stadionie Energa Gda?sk. Wej?ciówki b?dzie mo?na nabywa? za po?rednictwem stron: www.prestigemjm.com, eBilet.pl, a tak?e w salonach EMPIK na terenie ca?ego kraju. Sprzeda? biletów rozpocznie si? w poniedzia?ek, 8 lutego, o godzinie 10:00. B?dzie mo?na je nabywa? w przyst?pnych cenach – najta?sze ju? od 135 z?otych.
 
Show artysty na Stadionie Energa Gda?sk bez w?tpienia ucieszy jego licznych polskich fanów, którzy od kilku lat bez hitów Avicii’ego nie wyobra?aj? sobie udanej imprezy!
 
Data:15.07.16
Miejsce: Stadion Energa Gda?sk
 
Bilety: