Armin Only Embrace - Gda?sk

ProLogic Music i Sony Music Poland, wraz z Belotto Events oraz agencj? SoundTrade, maj? zaszczyt zaprosi? na jedno z najwa?niejszych wydarze? tego roku. Najbardziej utytu?owany DJ na ?wiecie Armin Van Buuren i jego wielkie show, ponownie w Polsce!u - ARMIN ONLY! W tym roku mija 10 lat od pierwszego wyst?pu Armina van Buurena w naszym kraju, 6 lat od jednego z najlepszych polskich eventów wszech czasów ASOT 450 we Wroc?awiu i  5 lat od pami?tnego Armin Only w Poznaniu.
 
Trudno w to uwierzy?, ale od 19 lutego 2011 roku nie mieli?my w Polsce imprezy sygnowanej nazwiskiem i mark? Armin van Buuren, czas wi?c by? najwy?szy na wielki powrót jednego z najpopularniejszych DJ-ów wszech czasów! 
 
 
Pierwsze przecieki o mo?liwej organizacji 'Armin Only: Embrace' w kraju nad Wis?? spowodowa?y w?ród naszych fanów muzyki trance niesamowite poruszenie - ju? dawno ?aden event nie wywo?a? takiego podniecenia i ekscytacji. A tak?e niedowierzania, bo wi?kszo?? komentatorów  poddawa?a pod w?tpliwo?? fakt, ?e Armin Only mo?e si? u nas odby?. 
 
 
A jednak to prawda! 14 maja 2016 Armin van Buuren ze swoj? licz? ekip? produkcyjn? przyleci do Trójmiasta, by po d?ugich latach przerwy zaprezentowa? polskim klubowiczom wielkie show, które zapami?tamy do ko?ca ?ycia. Warto doda?, ?e b?dzie to pierwsza po holenderskiej edycja, tournee 'Armin Only: Embrace' rozpocznie si? bowiem zaledwie tydzie? wcze?niej - w Ziggy Dome w Amsterdamie 6 i 7 maja. 
 
Polska edycja tegorocznego Armin Only odb?dzie si? w ultra nowoczesnej hali Ergo Arena w Gda?sku, która jest wymarzonym miejscem na tego typu pot??ne przedsi?wzi?cia. A przy okazji to hala, gdzie nigdy wcze?niej nie organizowano elektronicznych eventów na tak? skal?. Poni?ej znajdziecie grafik? z mapk?, dzi?ki której ?atwo zaplanowa? swój pobyt na najwa?niejszej imprezie tego roku!
 
 
Plan imprezy:
20:00 - Otwarcie wej?cia na hal?
22:00 - Otwarcie wej?cia na p?yt? oraz start 'Club Embrace'
00:00 - AO Main Show
04:00 - Armin Vinyl set
05:00 - Koniec imprezy
 
Bilety:
PIERWSZA PULA
 • SEKTOR A 99 PLN wyprzedane
 • SEKTOR B 139 PLN wyprzedane
 • VIP 500 PLN wyprzedane
 
DRUGA PULA
 • SEKTOR A 134 PLN wyprzedane
 • SEKTOR B 169 PLN wyprzedane
TRZECIA PULA
 • SEKTOR A 149 PLN wyprzedane
 • SEKTOR B 189 PLN wyprzedane
 • VIP - 700 PLN - dost?pne
CZWARTA PULA
 • SEKTOR A - 169 PLN - wyprzedane
 • SEKTOR B - 230 PLN - wyprzedane
 • SEKTOR C - 190 PLN - wyprzedane
PI?TA PULA
 • SEKTOR A - 180 PLN - dost?pne
 • SEKTOR B - 249 PLN - dost?pne
 • SEKTOR C - 209 PLN - dost?pne
 
SEKTOR A - miejsca stoj?ce, p?yta, brak mo?liwo?ci wej?cia na sektor B i C
SEKTOR B, C - miejsca siedz?ce nienumerowane, jest mo?liwo?? wej?cia na p?yt? (A)
SEKTOR C - sektor rezerwowy, dost?pny opcjonalnie w trzeciej puli
 
 
Otwarcie bram hali: 20.00
Start imprezy: 22:00
Koniec: 5.00
 
Osoby niepe?noletnie wst?p z opiekunem co najmniej 21-letnim. Osoby niepe?nosprawne z opiekunem wchodz? bezp?atnie, a opiekun musi posiada? bilet.