Audioriver 2016 - pierwsze nazwiska!

Pierwsze w Polsce koncertowe wyst?py duetów Sigma i Gorgon City, pierwsza wizyta Vrila i Voiskiego ze wspólnym projektem Vrilski, pierwsza okazja by zobaczy? nad Wis?? Frederica Robinsona, a do tego jeszcze sety Gesaffelsteina, Scuby i wyborny live act Recondite’a – w taki sposób Audioriver otwiera pul? artystów na swoj? 11. edycj?. Festiwal odb?dzie si? w P?ocku w dniach 29-31 lipca 2016.
 
„To niesamowite, jaki rozwój niektórzy arty?ci notuj? na przestrzeni kilku lat.” – mówi ?ukasz Napora, rzecznik prasowy Audioriver. „W 2012 roku drum & bassowy duet Sigma gra? na ma?ej scenie naszej imprezy w klubie 1500 m2 do wynaj?cia, a dzi? ma na koncie platynowe p?yty w kilku krajach. Nic dziwnego wi?c, ?e na Audioriver 2016 wyst?pi? ju? na g?ównej scenie i w pe?nym, koncertowym sk?adzie.” Zespó? z pewno?ci? zagra materia? z albumu „Life”, który ukaza? si? dos?ownie przed miesi?cem, a to oznacza, ?e us?yszymy m.in. takie hity, jak „Nobody To Love”, „Changing” czy „Glitterball”.
 
Nmniejsz? liczb? przebojów wychodz?cych poza elektroniczn? nisz?, maj? na koncie panowie z Gorgon City, którzy podobnie jak Sigma, nigdy wcze?niej w Polsce nie wyst?powali w wersji live. Oni tak?e zaczynali jako uznani, ale undergroundowi arty?ci, produkuj?c osobno pod pseudonimami Foamo i Rack n Ruin. Dzi? s? ju? po wydaniu debiutanckiego albumu „Sirens”, na którym znalaz?y si? szeroko uznane utwory „Ready For Your Love”, „Imagination” czy „Unmissibable”. Pozostaj?c w melodyjnych klimatach, ale zmniejszaj?c tempo i liczb? wy?wietle? klipów na YouTube, Audioriver sprowadzi tak?e Frederica Robinsona. Cho? artysta wydaje m.in. w Hospital Records i Blu Mar Ten Music, nie jest to typowo drum & bassowy producent. Bli?ej mu momentami do Bonobo – zarówno pod wzgl?dem brzmienia, jak i ??czenia elektronicznego z organicznym.
 
Kolejnym artyst?, który wyst?pi na tegorocznym festiwalu, jest jeden z najlepszych performerów w dzisiejszej elektronice - Recondite. Czytelnicy najwi?kszego ?wiatowego portalu po?wi?conego tym brzmieniom, Resident Advisor, od kilku lat umieszczaj? go na li?cie najlepszych live-actów. W 2013 roku by? dziewi?ty, w 2015 zaj?? drugie miejsce, a rok wcze?niej by? na szczycie podium. Wyda? ju? cztery albumy i wiele singli, co daje mu ogromn? elastyczno?? podczas wyst?pów i mo?liwo?? reagowania na potrzeby niemal ka?dego parkietu. Live act z gatunku techno, cho? nieco mocniejszej odmiany, zaprezentuj? tak?e Vril i Voiski, wyst?puj?cy pod wspólnym szyldem Vrilski. Pierwszy z nich równie? znalaz? si? na li?cie najlepszych live actów wg Resident Advisor, a to za spraw? grania swoich wydawnictw oznaczonych znakami tak szanowanych obecnie wytwórni, jak Giegling czy Delsin. Kolega z tej drugiej oficyny, Voiski, to tak?e uznana posta?, która swoje produkcje sygnuje równie? innym, bardzo presti?owym szyldem labelu L.I.E.S.
 
Kolejny artysta prezentuj?cy jeszcze inn? twarz techno ni? wymienieni powy?ej twórcy, to Gesaffelstein, który wraca na p?ock? pla?? po trzech latach przerwy. W mi?dzyczasie wypu?ci? genialny album „Aleph”, a niedawno co? z zupe?nie innego muzycznego ?wiata, czyli ?cie?k? d?wi?kow? do francuskiego filmu „Maryland”. Na koniec artysta, którego kariera jest jak podró? przez gatunki i ucieczka przed zaszufladkowaniem. Scuba to przed laty jeden z gigantów dubstepu, nast?pnie innowator house’u, a dzi? jeden z or?downików mrocznego techno. W 2015 roku wyda? bardzo dobry album „Claustrophobia”, na którym pokaza? nie tylko perfekcyjny warsztat producencki, ale i w?asne spojrzenie na gatunek.
 
To dopiero pocz?tek og?osze? 11. edycji Audioriver, ale ju? wida?, ?e warto wcze?nie zaopatrywa? si? w karnety. Tym bardziej, ?e w tej chwili te dwudniowe dost?pne s? w cenie 170 z?, a trzydniowe 230 z?. Przypomnijmy, ?e od trzech lat, Audioriver wyprzedaje wszystkie karnety jeszcze przed otwarciem bram. Bilety znajdziecie na
 
***
Festiwal Audioriver to obowi?zkowa pozycja w wakacyjnych planach osób ceni?cych dobr? muzyk?. W ci?gu 10 lat na malowniczej pla?y nad Wis?? oraz na p?ockim Starym Rynku wyst?pi?o kilkaset gwiazd muzyki elektronicznej i alternatywnej z ca?ego ?wiata. Koncerty i sety DJ-skie obejrza?o ju? ponad 200 tys. fanów z Polski i Europy, a edycja 2015 zgromadzi?a na pla?y rekordow? liczb? ok. 27 tys. osób ka?dego dnia.11. edycja Audioriver odb?dzie si? w dniach 29-31 lipca 2016 r.
 
Wi?cej na