Sven Vth, Four Tet i wi?cej drum & bassu na Audioriver!

Tu? przed czwartkow? zmian? cen karnetów, festiwal Audioriver og?asza a? jedena?cie kolejnych gwiazd, które w ostatni weekend lipca wyst?pi? na pla?y w P?ocku. Na ich czele s? takie legendy elektroniki, jak Leftfield, ikona techno Sven Väth, mistrz eksperymentów Four Tet, Shackleton z nowym projektem Powerplant, a tak?e Calyx & TeeBee, Dillinja, Dub Phizix & Strategy, Sterac aka Steve Rachmad oraz Jaguar Skills. Organizatorzy og?aszaj? te?, ?e w tym roku b?dzie wi?cej drum & bassu ni? kiedykolwiek, poniewa? obie noce w Last.fm Hybrid Tent zostan? oddane w?a?nie tej muzyce.
 
Leftfield to pierwotnie duet tworzony przez Neila Barnesa i Paula Daleya, który swoim debiutanckim albumem „Leftism” wydanym w 1995 roku na zawsze zapewni? sobie miejsce w historii muzyki alternatywnej. Cztery lata pó?niej przysz?a p?yta „Rhythm And Stealth”, na której znalaz? si? cho?by ?wietny numer „Dusted” z Roots Manuv? na wokalu. W 2002 roku duet zaprzesta? dzia?alno?ci, ale to nie by? koniec Leftfield. Osiem lat pó?niej Neil reaktywowa? samodzielnie ten projekt i ruszy? w tras? z innymi muzykami. Z kolei w 2015 roku wyda? fantastyczny album „Alternative Light Source”, z którym obecnie koncertuje. Na scenie w P?ocku zobaczycie kilkuosobowy zespó? oraz dedykowan? instalacj? wizualn?.
 
 
Kolejna og?oszona dzi? legenda na scen? wesz?a jeszcze wcze?niej ni? Leftfield. Sven Väth rozpocz?? swoj? karier? w 1981 roku, a w 2014 roku obchodzi? 50. urodziny, które ?wi?towa? z – bagatela – dwunastoma tysi?cami ludzi. To jeden z pionierów i filarów techno oraz szalenie charyzmatyczna posta?, która nie przestaje zaskakiwa?. Wielk? s?aw? i szacunkiem w?ród fanów nie tylko muzyki elektronicznej cieszy si? tak?e Kieran Hebden aka Four Tet, którego wymykaj?ca si? szufladkom twórczo?? nieustannie ewoluuje. Od debiutanckiego albumu „Dialogue” wydanego w 1999 roku wypu?ci? ju? osiem p?yt, a ostatni? „Morning/Evening” latem 2015. Wspó?pracowa? z Burialem, Thomem Yorkiem, remiksowa? m.in. Aphex Twina, Ellie Goulding i Lan? Del Rey. Co wa?ne, jest nie tylko genialnym producentem, ale te? wyj?tkowym DJ-em i w?a?nie z takim wyst?pem przyjedzie w lipcu do P?ocka.
 
 
Synonimem eksperymentowania z elektronik? jest tak?e Sam Shackleton, który porusza si? gdzie? mi?dzy dubstepem i techno. Polska publiczno?? zna go doskonale, bo wyst?powa? tu kilkakrotnie, ale nigdy wcze?niej jako Powerplant. „Projekt inauguracj? mia? na presti?owym berli?skim festiwalu Atonal i poza marnym nagraniem komórk?, nie ma próbek tej muzyki w internecie” – mówi rzecznik Audioriver, ?ukasz Napora. „Co? jednak o niej wiemy: do Shackletona na scenie do??cz? zawodowi muzycy, którzy tchn? mnóstwo ?ycia w elektronik? artysty, graj?c m.in. na b?bnach czy ksylofonie. Nie mo?emy si? doczeka?, by us?ysze?, co tak naprawd? sprowadzili?my (?miech).” Fani muzyki drum & bass dostali dzi? du?o nazwisk i wa?n? nowo??, czyli przekazanie obu nocy w Last.fm Hybrid Tent w?a?nie tej muzyce. Dotychczas królowa?a tam ona tylko w pi?tkow? noc. Teraz mi?o?nicy po?amanych brzmie? nie tylko b?d? rz?dzili tam zarówno w pi?tek i sobot?, ale i na pewno znajd? dla siebie artystów równie? na innych scenach. Dla przyk?adu – Sigma to scena g?ówna, a Shackleton presents Powerplant zobaczymy na Wide Stage.
 
I tak, w dzisiejszym festiwalowym og?oszeniu znajdziemy dwa duety i dwóch artystów solowych. S? to: Calyx & TeeBee, Dub Phizix & Strategy, Dillinja, oraz Jaguar Skills, który z powodów zdrowotnych nie móg? dotrze? rok temu do P?ocka. Na koniec, bardzo wszechstronny i uznany DJ i producent z Holandii, czyli Steve Rachmad, który do P?ocka przyjedzie jako STERAC. O ile pod prawdziwym nazwiskiem wydaje w takich labelach, jak Get Physical czy Rejected, tak pod tym pseudonimem kryje si? bardziej mroczna i techniczna posta?, której utwory spotkamy w oficynach typu Klockworks czy Delsin.
 
Powy?sza dziewi?tka do??cza do wcze?niej og?oszonej siódemki, któr? tworzyli Sigma live, Gorgon City live, Gesaffelstein, Recondite live, Scuba, Vrilski live (VRIL & Voiski) oraz Frederic Robinson live. A to i tak przecie? jedynie niewielki fragment ca?ego programu Audioriver 2016. Kolejnych gwiazd nie poznamy ju? jednak przed podniesieniem cen biletów, które nast?pi wraz z ko?cem najbli?szej ?rody, 17 lutego. W tej chwili karnet dwudniowy dost?pny jest w cenie 170 z?, a trzydniowy 230 z? i warto skorzysta? z okazji, bo ju? teraz wida?, jaki rozmach szykuj? organizatorzy na 11. rok istnienia festiwalu. Karnety dost?pne s? w salonach Empik w ca?ej Polsce oraz na http://audioriver.ebilet.pl
 
***
Festiwal Audioriver to obowi?zkowa pozycja w wakacyjnych planach osób ceni?cych dobr? muzyk?. W ci?gu 10 lat na malowniczej pla?y nad Wis?? oraz na p?ockim Starym Rynku wyst?pi?o kilkaset gwiazd muzyki elektronicznej i alternatywnej z ca?ego ?wiata. Koncerty i sety DJ-skie obejrza?o ju? ponad 200 tys. fanów z Polski i Europy, a edycja 2015 zgromadzi?a na pla?y rekordow? liczb? ok. 27 tys. osób ka?dego dnia.
 
Dotychczas og?oszeni arty?ci to: Sigma live, Gesaffelstein, Gorgon City live, Frederic, Robinson live, Recondite live, Scuba, Vrilski live.
 
11. edycja Audioriver odb?dzie si? w dniach 29-31 lipca 2016 r.
 
Wi?cej na