MAYDAY "Twenty Five" - Dortmund

1991 roku ponad 6,000 klubowiczów bawi?o si? podczas pierwszej edycji Mayday w Berlinie. 25 lat pó?niej impreza w Westfalenhallen w Dortmundzie zgromadzi przypuszczalnie ponad 20,000 uczestników. Ponad 50 mi?dzynarodowych artystów wyst?pi 30 kwietnia nad ponad 5 scenach, a dodatkow? atrakcj? b?dzie zaproszenie na jedn? ze scen DJ'ów, którzy wyst?powali na Mayday w pierwszych latach jego obecno?ci na rynku.
 
Berlin, Grudzie? 1991: M?odej stacji radiowej DT64 grozi zamkni?cie. Wci?? m?oda scena techno jest zszokowana. W tamtym czasie jest to jedna z pierwszych stacji, która zacz??a gra? muzyk? techno. Aktywi?ci sceny organizuj? imprez? rozpaczliwie wo?aj?c „MAYDAY, MAYDAY”. To w?a?nie tak wygl?da?y pocz?tki pierwszego du?ego rave'u oraz imprezy, która sta?a si? nieod??cznym elementem dla ca?ej generacji klubowiczów.
 
 
W 1993 roku impreza przenios?a si? do Dortmundu. W Westfalenhallen spodziewano si? ju? blisko 16,000 raverów. Na scenie us?ysze? mo?na by?o takie nazwiska jak The Prodigy i Moby. Muzyka elektroniczna nie jest ju? tylko trendem, ale w szybkim tempie wyrasta na jedn? z wa?niejszych subkultur lat 90-tych. Z ka?dym kolejnym rokiem Mayday ro?nie w si??, dodawane s? dodatkowe sceny, a podczas 20-lecia w 2011 roku impreza gromadzi rekordow? ilo?? 27,000 uczestników.
W tym roku Mayday ?wi?tuje swoje 25-lecie. Na 5 scenach wyst?pi przesz?o 50 DJ'ów i live-act'owców. W zesz?ym roku w Dortmundzie na 20,000 metrów kwadratowych zainstalowano przesz?o 350 ton o?wietlenia, ekranów LED, laserów oraz nag?o?nienia. B?d?cie pewni, ?e 30 kwietnia b?dzie podobnie.
 
 
Line-up:
 
 • AKA AKA feat. Thalstroem -live- (Berlin)
 • Andy Düx (Mainz)
 • Ante Perry (Dortmund)
 • Atmozfears (Tilburg)
 • Blasterjaxx (The Hague)
 • BMG -live- (Wiesbaden)
 • Charly Lownoise & Mental Theo (Amsterdam)
 • Christian Gerlach (Coblenz)
 • Cuebrick (Stuttgart)
 • Dalora (Maastricht)
 • Danielle Diaz (Ulm)
 • Destructive Tendencies (Manchester/Birmingham)
 • Distiller (Dortmund)
 • DJ Emerson (Berlin)
 • Dr. Peacock (Limmen)
 • Dune (Münster)
 • Format:B (Berlin)
 • Gestört aber GeiL (Erfurt)
 • Hardfloor -live- (Ruhr-Area)
 • Hooligan (Ruhr-Area)
 • HUGEL (Marseille)
 • Jeff Mills (Chicago)
 • Klaudia Gawlas (Passau)
 • Len Faki (Berlin)
 • Lenny Dee (New York)
 • MC H (Ruhr-Area)
 • MC Tha Watcher (Tilburg)
 • Moguai (Ruhr-Area)
 • Niereich (Graz)
 • Noize Suppressor (Rom)
 • Oliver Moldan (Meerbusch)
 • Omegatypez (Heiligenhafen)
 • Partyraiser (The Hague)
 • Passenger of Shit (Sydney)
 • R3HAB (Breda)
 • Ravers Nature -live- (Hof)
 • Robin Schulz (Osnabrück)
 • Showtek (Eindhoven)
 • Slam -live- (Glasgow)
 • Sound Rush (Breda)
 • Sven Väth (London)
 • Tanith (Berlin)
 • Tensor & Re-Direction -live- (Essen/Dortmund)
 • The Disco Boys (Hamburg)
 • Tom Novy (Zürich)
 • TWOLOUD (World)
 • Friends of MAYDAY -live-
Mayday " Twenty Five"
Miejsce: Westfalenhallen, 44139 Dortmund
Data: 30 kwietnia 2016 roku
Bilety: 58,- EUR w przedsprzeda?y; 68,- EUR w dniu imprezy
 
Wi?cej informacji: