Trance Journey with Arctic Moon, 01.04.16, Wroc?aw

Co raz cieplejsze i d?u?sze dni zach?caj? aby wi?cej czasu sp?dza? poza domem, dlatego zach?camy Was do wyj?cia i przybycia do RESET BAR na wiosenn? edycj? Trance Journey, na któr? zapraszamy 1 kwietnia i nie jest to prima aprilisowy ?art.
 
Jak zwykle postaramy si? zapewni? Wam poza rodzinn? atmosfer? ró?norodne odmiany trance, które zaserwuj? nam nasi rezydenci oraz go?cie. Z satysfakcj? mo?emy poinformowa? ?e po raz drugi zago?ci u nas Arctic Moon którego biografii jak i dyskografii chyba nikomu nie musimy przedstawia?. Zaczynamy ju? o 21:00 i liczymy ?e dzi?ki Waszej obecno?ci poka?emy naszym go?ciom oraz w?a?cicielowi Resetu jak si? potrafi bawi? Wroc?aw i Dolny ?l?sk.
 
Line Up:
  • Arctic Moon 
  • Delly
  • Sunflare Official
  • Maywave 
  • Blend
  • Raver
Trance Journey Spring Edition with Arctic Moon
 
Data: 01.04.16
Mijesce: ul Grunwald 67, Reset Club, Wroc?aw
Wst?p: 20 z?

Informacje o tym co b?dzie si? dzia?o na du?ej scenie znajdziecie w poni?szym wydarzeniu: