Znamy kolejnych artystw na Audioriver 2016!

Festiwal Audioriver po raz kolejny og?asza i po raz kolejny pokazuje, ?e zale?y mu na unikalno?ci programu. W ostatni weekend lipca czeka nas bowiem pierwszy w Polsce wyst?p Jamiego Woona po tym, jak jesieni? wyda? swoj? ostatni? p?yt?, pierwsza okazja, by w naszym kraju zobaczy? Dubfire’a w wersji live, pierwszy polski wyst?p Blawana i Surgeona jako Trade live oraz polska premiera nowego audiowizualnego spektaklu Dangera. A to przecie? nie wszystko, bo do sk?adu do??czyli tak?e Nu:Tone & Logistics, Ilario Alicante, Octave One live oraz Mefjus.
 
Jamie Woon przyje?d?a na Audioriver w doskona?ym momencie – to do?wiadczony muzyk, który niedawno wydanym albumem „Making Time” potwierdzi?, ?e ?wietnie przyj?ty debiut „Mirrorwriting” nie by? przypadkiem. Na nowej p?ycie mamy takie kompozycje, jak „Sharpness” czy „Celebration”, które spokojnie mog? konkurowa? z „Night Air” i „Lady Luck”, czyli przebojami z poprzedniego kr??ka. „To do?? spokojna propozycja jak na Audioriver, ale i nie pierwsza taka w historii festiwalu. Od zawsze uwa?ali?my, ?e nie samym ta?cem i skakaniem w piasku cz?owiek ?yje.” – mówi ?ukasz Napora, rzecznik prasowy Audioriver.
 
Kolejne propozycje s? ju? jednak zdecydowanie do ta?czenia, ale nie tylko, bo tak?e i do ogl?dania. Kilku z og?oszonych dzi? artystów przyjedzie do P?ocka z dedykowanymi, wizualnymi spektaklami. Pierwsz? z tych gwiazd jest jeden z liderów ?wiatowej sceny techno, Dubfire, który w naszym kraju gra? parokrotnie jako DJ, ale nigdy w wersji live, czyli prezentuj?c wy??cznie w?asne produkcje. Zmieni si? to teraz za spraw? Audioriver. Z kolei francuski mistrz electro, Danger, gra? ju? live act w P?ocku w 2012 roku i koncertowa? potem po Polsce z podobnym spektaklem. Jednak?e w wersji, która czeka nas teraz, jeszcze go w naszym kraju nie by?o. Artysta zaprezentuje zupe?nie nowe show.
 
Audioriver ze wzgl?du na swoj? skal? i pozycj?, ma tak?e mo?liwo?? sprowadzania projektów specjalnych – cz?sto niedost?pnych dla wi?kszo?ci klubów. Tak b?dzie i w tym roku w przypadku wspólnego wyst?pu dwóch gigantów mocnego i mrocznego techno, Blawana i Surgeona, którzy przy wybranych okazjach graj? ze sob? jako Trade.
 
Tak?e w duecie, ale ju? drum & bassowym, na nadwi?la?skiej pla?y zaprezentuj? si? przedstawiciele s?ynnej oficyny Hospital Records, Nu:Tone i Logistics. Za tymi pseudonimami stoj? bracia Dan i Matt Gresham, którym zdarza si? tak?e produkowa? wspólnie jako Nu:Logic. Pierwszy z nich ma na koncie ju? cztery albumy i takie hity, jak „Shine In” czy „Tides”. Drugi albumów wyda? ju? sze?? i znajdziemy na nich takie utwory, jak „The Trip” czy „Thunder Child”.
 
Tak?e drum & bass, ale w bardziej szorstkiej i brutalnej odmianie zaprezentuje Austriak Mefjus, który – cho? na koncie ma tylko jeden album – jest uznawany za jednego z innowatorów gatunku.Wracaj?c do techno, dzisiejsze og?oszenie zamykamy DJ-skim wyst?pem Ilario Alicante oraz ikon? Detroit – Octave One. Pierwszy z wymienionych artystów to cz?onek rodziny Cocoon, czyli wytwórni Svena Vätha. Z kolei Octave One to pi?ciu produkuj?cych braci, z których dwóch wyst?puje na ?ywo i robi to piekielnie dobrze, co potwierdza 8. miejsce na li?cie najlepszych live actów 2015 roku wgczytelników portalu Resident Advisor. Rok temu bracia wydali ?wietny album „Burn It Down”, potwierdzaj?c, ?e Octave One nie sko?czy?o si? na legendarnym utworze „Black Water”.
 
11. edycja festiwalu Audioriver odb?dzie w P?ocku w dniach 29-31 lipca 2016, a karnety dwudniowe i trzydniowe dost?pne s? w sprzeda?y w salonach Empik w ca?ej Polsce oraz na http://audioriver.ebilet.pl. Przed festiwalem, 2 kwietnia w Gda?sku odb?dzie si? z kolei VI Konferencja Muzyczna Audioriver, a w Sopocie After Party z udzia?em Black Coffee. Wi?cej o tych wydarzeniach znajdziesz na www.audioriver.pl.
 
***
Festiwal Audioriver to obowi?zkowa pozycja w wakacyjnych planach osób ceni?cych dobr? muzyk?. W ci?gu 10 lat na malowniczej pla?y nad Wis?? oraz na p?ockim Starym Rynku wyst?pi?o kilkaset gwiazd muzyki elektronicznej i alternatywnej z ca?ego ?wiata. Koncerty i sety DJ-skie obejrza?o ju? ponad 200 tys. fanów z Polski i Europy, a edycja 2015 zgromadzi?a na pla?y rekordow? liczb? ok. 27 tys. osób ka?dego dnia.
 
Dotychczas og?oszeni arty?ci to: Sigma live, Calyx & TeeBee, Dillinja, Dub Phizix & Strategy, Four Tet, Frederic Robinson live, Gesaffelstein, Gorgon City live, Jaguar Skills, Leftfield, Recondite live, Scuba, Shackleton presents Powerplant, Sterac aka Steve Rachmad, Sven Väth, Vrilski (Vril & Voiski) live.
 
11. edycja Audioriver odb?dzie si? w dniach 29-31 lipca 2016 r.
 
Wi?cej na