Club Embrace na Armin Only!

Czas na kolejne wiadomo?ci prosto od organizatorów tego wielkiego przedsi?wzi?cia, które przypomnijmy odb?dzie si? 14 maja w Ergo Arenie w Gda?sku - na pewno wielu z Was zastanawia si? nad dok?adnym rozk?adem wydarze? podczas tego wyj?tkowego wieczoru i nocy, od teraz b?dziecie wiedzieli nieco wi?cej! Oto oficjalny komunikat:
 
Wielkie show 'Armin Only: Embrace' zbli?a si? coraz wi?kszymi krokami, a organizatorzy nie przestaj? zaskakiwa? coraz to ciekawszymi informacjami! 14 maja, tu? po otwarciu p?yty Ergo Areny, o godzinie 22.00 wystartuje 'Club Embrace', poprzedzaj?cy czterogodzinny DJ set Armina van Buurena, który w towarzystwie pozosta?ych artystów, tancerzy, efektów specjalnych, uderzaj?cych wizualizacji i oczywi?cie muzyki z nowego albumu dostarczy Wam nie lada emocji. 
 
 
 
Club Embrace b?dzie mia? charakter pre-party, które zamieni to miejsce w klub, gdzie b?dziecie mogli wprawi? si? w doskona?y nastrój dzi?ki muzyce przygotowanej i zmiksowanej przez Armina specjalnie na t? okazj? z doskonale Wam znanych, jego wcze?niejszych utworów. Czekamy z niecierpliwo?ci? na pierwsze uderzenie z g?o?ników!
 
Plan imprezy:
20:00 Otwarcie wej?cia na hal?
22:00 Otwarcie wej?cia na p?yt? oraz start 'Club Embrace'
00:00 AO Main Show
04:00 Armin Vinyl set
05:00 Koniec imprezy
 
Bilety: