Betsie Larkin na Armin Only w Gda?sku!

6 tygodni pozosta?o nam do wydarzenia, na które czeka tysi?ce polskich klubowiczów - wielki powrót Armin Only do Polski ju? 14 maja! Czas wi?c najwy?szy na kolejne informacje dotycz?ce artystów, którzy swoj? obecno?ci? u?wietni? t? wyj?tkow? noc. Wiemy ju? o wyst?pie holenderskiej, rockowej formacji Kensington, dzi? ods?aniamy kolejne karty.
 
Przybli?amy kolejne nazwisko, które podczas 'Armin Only: Embrace' pojawi si? na scenie obok Armina. Jest ni? Bestie Larkin - wokalistka i autorka tekstów. Bestie ma na swoim koncie wielokrotnie nagradzany album „All We Have Is Now”, który powsta? przy wspó?pracy z najwi?kszymi trance’owymi nazwiskami takimi, jak: Lange, Ferry Corsten, Bobina czy Rafael Frost. 
 
 
Oprócz albumu na swoim koncie zanotowa?a tak?e kilkana?cie singli wspó?pracuj?c z nie mniej znanymi nazwiskami. Oto, co w skrócie Bestie Larkin mówi na temat wspó?pracy z Arminem przy jego nowym albumie 'Embrace': -„Jako kompozytor i wokalistka mam zawsz? nadziej? odkrywa? i komunikowa? autentyczno??. Armin nagrywaj?c ze mn? 'Safe Inside You' potrójnie do?adowa? ten utwór emocjami i w jaki? sposób przygwo?dzi? do niego uczucia. Odbieraj?c telefon od niego i s?ysz?c w s?uchawce, ?e chce, abym do??czy?a do jego tour 'Embrace' poczu?am co? niesamowitego - co?, czego nigdy nie zapomn?!”
 
Je?li nie s?yszeli?cie jeszcze Armin van Buuren presents Rising Star - Safe Inside You (ft. Betsie Larkin) mo?ecie to zrobi? teraz: