Poznali?my pierwszych artystw Sunrise Festival!

Sunrise Festival 2016 b?dzie trwa? trzy dni. Rozpocznie si? w pi?tek, 22 lipca, a zako?czy tradycyjnie w niedziel?, 24 lipca. Festiwal odb?dzie si? na terenie ko?obrzeskiego Amfiteatru przy ulicy Fredry 1. Sunrise ?ci?ga do Ko?obrzegu ponownie gwiazdy muzyki elektronicznej. Poznali?my pierwszych 6  wykonawców.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R3hab to jeden z najpr??niej rozwijaj?cych si? artystów na scenie EDM. Jego single i remiksy obejrzano i ods?uchano ponad 200,000,000 razy na platformach YouTube i Spotify, a ubieg?oroczny hit „TIGER“ z dwójk? polaków (Skytech i Fafaq) by? jednym z najch?tniej granych utworów w trakcie festiwalowego sezonu na ?wiecie.
 
NERVO to niekwestionowane liderki, je?li mówimy o kobietach na scenie EDM. To ich koncerty wyprzedaj? si? po brzegi, a kilkudziesi?ciotysi?czna publiczno?? ?piewa ich wielkie klubowe hity.
 
Martin Solveig to francuski dj i producent, który jest weteranem muzyki House. Znamy go ze ?wietnych przebojowych utworów takich jak: „Hello“, „The Night Out“, „C’est la Vie“ i fenomenalnego „Intoxicated“. Ten charyzmatyczny francuski dj wyst?pi w Ko?obrzegu po raz pierwszy. Oczywi?cie b?dzie go?ciem sceny w Amfiteatrze.
 
Steve Angello jest ?yw? legend? muzyki elektronicznej na ?wiecie. W swoim dorobku ma niezliczon? ilo?? utworów, które wyznacza?y trendy w muzyce House przez d?ugie lata. To w?a?nie on i jego dwóch przyjació? stworzyli legendarne trio „SHM" na punkcie których ?wiat dos?ownie zwariowa?. Dzisiaj Steve komponuje muzyk? pod w?asnym nazwiskiem i jest w trakcie wydania autorskiego albumu. Pragniemy poinformowa?, ?e STEVE ANGELLO wyst?pi na Sunrise Festival w pi?tek 22 lipca!
 
Joe Stone wyst?pi na Sunrise Festival 2016. Jego wielki przebój "The Party" trafi? do serc mi?o?ników house'owych brzmie? na ca?ym ?wiecie. Od tego czasu Joe pojawia si? na najlepszych festiwalach i w najlepszych klubach. Po wielkim sukcesie singla " The Party", d?ugo nie trzeba by?o czeka?, aby Joe potwierdzi?, ?e jest doskona?y w tym co robi. Utwór "Man Enough" wydany w Spinnin' Records szybko zdobywa fanów i to ju? pewne, ?e us?yszycie go w Ko?obrzegu.
 
Michael Calfan to kolejny z francuskich producentów, który wyszed? przed szereg ze swoj? muzyk?. Karier? zacz?? od ?wietnego Ressurection, a osi?gni?cia w postaci najlepiej sprzedaj?cych si? utworów w sieci za spraw? „Prelude“, „Treasured Soul“ czy najnowszego hitu " Nobody Does It Better" sprawi?y, ?e jego obecno?? w Amfiteatrze jest wskazana.
 
Bilety: