Mr. Probz kolejnym go?ciem Armin Only Polska

Amin Only Embrace to bez w?tpienia jedno z najwa?niejszych muzycznych wydarze? tego roku. Zainteresowanie jest przeogromne, a ilo?c biletów topnieje z dnia na dzie?. Je?li zastanawiacie si? nad wyjazdem do ERGO ARENY 14 maja na to niecodzienne wydarzenie, to lepiej nie zwlekajcie z tym zbyt d?ugo. Organizatorzy zdradzaj?, ?e wkrótce mo?e pojawi? si? informacja SOLD OUT i zakup biletu b?dzie ju? niemo?liwy. Je?li chcecie unikn?? takiej sytuacji i macie zamiar do??czy? do tego wielkiego show zaopatrzcie si? w bilet ju? teraz.
 
Jak co tydzie? przybli?amy równie? kolejnego artyst?, który wyst?pi na scenie razem z Arminem. Mr. Probz - holenerski wokalista, muzyk, autor wielu tekstów, znany przede wszystkich z hitu „Waves”, który za spraw? remixu Robina Schultza podbi? wszystkie listy przebojów na ca?ym ?wiecie i sprzeda? si? w nak?adzie ponad 400 ty? egzeplarzy. Wielokrotnie nagradzany jako artysta wcze?niej w ?yciu prywatnym jednak nie mia? tyle szcz??cia. Najpierw postrzelony w brzuch, pó?niej w p?omieniach ognia straci? dom. Z jedn? par? butów i laptopem, który uda?o si? uratowa? musia? rozpocz?? nowe ?ycie. Na dysku twardym znajdowa? si? jeszcze wtedy niewydany album, który udost?pnij za darmo swoim fanom.
 
 
Dzi? Mr Probz to posta? znana doskonale na ca?ym ?wiecie, który wspó?pracuje z wieloma legendami muzyki i wyst?puje przed wspania?? publiczno?ci?. 14 maja wyst?pi równie? przed polsk? na jednej scenie z Arminem. 14 maja 2016 roku, Armin Van Buuren ze swoj? licz? ekip? produkcyjn? przyleci do Trójmiasta, by po d?ugich latach przerwy zaprezentowa? polskim klubowiczom wielkie show, które zapami?tamy do ko?ca ?ycia. Koncert b?dzie promowa? jego ostatni autorski album „Embrace”, który dost?pny jest w sprzeda?y. Warto doda?, ?e b?dzie to pierwsza po holenderskiej edycja „Armin Only: Embrace”, rozpocznie si? bowiem zaledwie tydzie? po premierze w Amsterdamie. Polskie „Armin Only” odb?dzie si? w ultra nowoczesnej hali Ergo Arena w Gda?sku, która jest wymarzonym miejscem na tego typu, pot??ne przedsi?wzi?cia. A przy okazji to hala, gdzie nigdy wcze?niej nie organizowano elektronicznych eventów na tak? skal?. VIP za 700 PLN. Biletydost?pne s? tutaj.
Zapraszamy, tam trzeba by?!
 
Bilety: