Armin Only - wielkie taneczne show Jos`a Thie!

Jak powszechnie wiadomo Armin Only to nie tylko muzyka, lasery, wizualizacje i kolorowe ?wiat?a. Armin Only to co? wi?cej. Amin Only to wielki show przygotowany z wielk? precyzj? w najmniejszych detalach. Oprócz wokalistów i muzyków, którzy wyst?pi? na scenie razem z Arminem wyst?pi równie? grupa tancerzy/aktorów unikalnego spektaklu pod przewodnictwem wielkiego holenderskiego re?ysera filmowego i teatralnego Jos’a Thie, który do 1973 roku odnosi wielkie sukcesy sceniczne. Sprawd?cie co na temat ca?ego show mówi sam re?yser oraz rzu?cie okiem na próby, które trwaj? od wielu tygodni w Holandii. 
 
14 maja 2016 roku, Armin Van Buuren ze swoj? licz? ekip? produkcyjn? przyleci do Trójmiasta, by po d?ugich latach przerwy zaprezentowa? polskim klubowiczom wielkie show, które zapami?tamy do ko?ca ?ycia. Koncert b?dzie promowa? jego ostatni autorski album „Embrace”, który dost?pny jest w sprzeda?y. Warto doda?, ?e b?dzie to pierwsza po holenderskiej edycja „Armin Only: Embrace”, rozpocznie si? bowiem zaledwie tydzie? po premierze w Amsterdamie. Polskie „Armin Only” odb?dzie si? w ultra nowoczesnej hali Ergo Arena w Gda?sku, która jest wymarzonym miejscem na tego typu, pot??ne przedsi?wzi?cia. A przy okazji to hala, gdzie nigdy wcze?niej nie organizowano elektronicznych eventów na tak? skal?. VIP za 700 PLN. Biletydost?pne s? tutaj.
 
Zapraszamy, tam trzeba by?!