Crystal Castles, Richie Hawtin na Audioriver 2016

Wiemy ju?, gdzie po raz pierwszy w Polsce zobaczymy na ?ywo Crystal Castles z now? wokalistk?! G?os Edith Frances jest ju? obecny na ?wietnie przyj?tych utworach „Frail” i „Deicide”, a teraz w ostatni weekend lipca b?dzie mo?na j? us?ysze? na pe?nym koncercie. To jednak nie koniec mocnych og?osze? z P?ocka. Do line-upu Audioriver do??czaj? tak?e Richie Hawtin, Caspa & Rusko, Black Sun Empire, Kölsch live, Cyantific, Seba feat. Robert Manos, Antigone live, Francois X oraz Xtrah. A to wci?? nie jest jeszcze ostatnie og?oszenie festiwalu.
 
 
Crystal Castles to projekt kanadyjskiego producenta i multiinstrumentalisty, Ethana Katha. Jego charakterystyczne, brudne i eksperymentalne brzmienie jest ?wietnie znane fanom elektroniki i znalaz?o wielu na?ladowców. Ethan w duecie z poprzedni? wokalistk?, Alice Glass, ma na koncie trzy albumy – wszystkie ?wietnie przyj?te przez publiczno?? i media. Debiutancki kr??ek z 2008 roku magazyn „NME” umie?ci? na li?cie stu najlepszych p?yt dekady. Na drugim albumie znalaz? si? wielki hit „Not In Love” z Robertem Smithem z The Cure na wokalu. Z kolei „III” by?a najpopularniejsz? p?yt? na The Hype Machine i Tumblr w 2012 roku. Alice odesz?a z duetu w 2014 roku, a jej miejsce rok pó?niej zaj??a Edith Frances. Wspomniane we wst?pie utwory z jej udzia?em ju? teraz s? najpopularniejszymi w sieci kompozycjami w historii Crystal Castles. A to przecie? tylko zapowied? nadchodz?cego albumu.
 
Drugi z og?oszonych dzi? artystów tak?e jest ikon? i wielkim innowatorem muzyki elektronicznej. Mowa o Richiem Hawtinie, który po trzech latach wraca na Audioriver. To niezwyk?y artysta, który z jednej strony rozgrzewa parkiety swoimi setami techno i wyst?pami live jako Plastikman, a z drugiej, jest zapraszany przez dyrektora kreatywnego marki Dior do stworzenia audio-wizualnego spektaklu w muzeum Guggenheima w Nowym Jorku czy wspó?tworzenia muzyki do ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Turynie. Do?ó?my jeszcze fakt, ?e stale rozwija technologi? DJ-sk? i mamy obraz cz?owieka, bez którego dzisiejsza elektronika na pewno wygl?da?aby inaczej.
 
To nadal jednak nie koniec artystów, którzy mieli wielki wp?yw na muzyk? elektroniczn?. Tym razem mowa o dubstepie i duecie Caspa & Rusko, który po kilku latach dzia?alno?ci solowej, wróci? do wspólnej pracy. Obaj mocno przyczynili si? do wzrostu popularno?ci gatunku – m.in. za spraw? wydanego w 2007 roku kr??ka „FabricLive.37”, który by? pierwsz? p?yt? z serii kompilacji s?ynnego londy?skiego klubu po?wi?con? w?a?nie dubstepowi. Teraz znów wspólnie sp?dzaj? czas w studiu, szykuj?c pe?nowymiarowy album.
 
Kolejni, og?oszeni dzi? arty?ci, równie?  po latach wracaj? na p?ock? pla?? i jest to kolejny projekt, który zapisa? si? z?otymi g?oskami w historii elektroniki. Co wi?cej, wci?? j? pisze, bo holenderski Black Sun Empire to wci?? jeden z najmocniejszych kolektywów drum & bassowych na ?wiecie. Nieco l?ejsz? i bardziej melodyjn? wizj? gatunku ni? trio z Utrechtu ma Seba, który, tak jak w 2009 roku, przyjedzie na Audioriver z Robertem Manosem, czyli wokalist? ?wietnie znanym fanom po?amanych brzmie?.
 
Tymczasem Cyantific i Xtrah to dwaj arty?ci drum & bassowi, którzy w tym roku zalicz? swoje p?ockie debiuty. Cyantific wyda? swój pierwszy album w 2006 roku na Hospital Records, a dzi? jest przypisany na wy??czno?? do innej s?ynnej oficyny – Viper Recordings. Xtrah swój katalog wydawniczy otworzy? nieco pó?niej, bo w 2011 roku, ale wspó?pracuje z równie presti?owymi labelami. Nazwy Metalheadz, Ram czy Symmetry mówi? same za siebie.
 
Zostaj?c przy p?ockich debiutantach, ale zmieniaj?c rytm na bardziej regularny, nale?y przedstawi? jedn? z najciekawszych postaci tworz?cych melodyjn? mieszank? skomponowan? z elementów house’u i techno. Mowa o Runie Reillym Kölschu, który z dwoma albumami sygnowanymi znakiem Kompakt, bez w?tpienia jest jednym z flagowych okr?tów kolo?skiej wytwórni. Drugi z wymienionych kr??ków, „1983”, wyszed? w minionym roku i zapewne du?? jego cz??? us?yszymy w P?ocku, poniewa? artysta przyjedzie nie z DJ-setem, a w wersji live. Tak?e live na Audioriver wyst?pi Antigone, który co prawda gra? relatywnie niedawno w Polsce, ale jako DJ. Teraz, francuskiego twórc? mrocznego techno, sygnowanego znakiem takich wytwórni, jak Concrete Music, Construct Re:Form i Token, poznamy od tej drugiej strony.  Antigone wydaje równie? w innym cenionym labelu, Dement3d Records, którego w?a?cicielem jest Francois X i ten artysta tak?e odwiedzi latem Audioriver. W lutym wydali wspóln? EP-k? „We Move As One” (ang. poruszamy si? jako jedno??), wi?c organizatorzy uznali, ?e nie powinno si? ich rozdziela?.
 
To wci?? nie jest ostatnie og?oszenie gwiazd Audioriver. Nie licz?c ogromnej liczby polskich artystów, przed nami jeszcze gwiazdy Sun/Day, sk?ad Burn Stage na rynku Starego Miasta oraz du?a, finalna grupa zagranicznych nazwisk, które do??cz? do g?ównej cz??ci festiwalu. Karnety dwudniowe w promocyjnej cenie 200 z? oraz trzydniowe w cenie 260 z? dost?pne s? jednak jeszcze tylko przez miesi?c.
 
Audioriver 2016 odb?dzie si? w dniach 29-31 lipca, a wszystkie rodzaje wej?ciówek dost?pne s? w salonach Empik w ca?ej Polsce oraz na http://audioriver.ebilet.pl
 
***
Festiwal Audioriver to obowi?zkowa pozycja w wakacyjnych planach osób ceni?cych dobr? muzyk?. W ci?gu 10 lat na malowniczej pla?y nad Wis?? oraz na p?ockim Starym Rynku wyst?pi?o kilkaset gwiazd muzyki elektronicznej i alternatywnej z ca?ego ?wiata. Koncerty i sety DJ-skie obejrza?o ju? ponad 200 tys. fanów z Polski  i Europy, a edycja 2015 zgromadzi?a na pla?y rekordow? liczb? ok. 27 tys. osób ka?dego dnia.
 
Dotychczas og?oszeni arty?ci to: Jamie Woon, Sigma live, Calyx & TeeBee, Danger live, Dillinja, Dub Phizix & Strategy, Dubfire: Hybrid live, Four Tet, Frederic Robinson live, Gesaffelstein, Gorgon City live, Ilario Alicante, Jaguar Skills, Leftfield, Mefjus, Nu:Tone & Logistics, Octave One live, Recondite live,   Scuba, Shackleton presents Powerplant, Sterac aka Steve Rachmad, Sven Väth, Trade (Blawan & Surgeon) live, Vrilski (Vril & Voiski) live.
 
11. edycja Audioriver odb?dzie si? w dniach 29-31 lipca 2016 r.