Wygraj spotkanie z Arminem na Armin Only!

Ju? niespe?na tydzie? dzieli nas od Armin Only Embrace! Armin jest bardzo podekscytowany powrotem do Polski i po raz kolejny postanowi? zaskoczy? klubowiczów daj?c im szans? spotkania si? z nim podczas Meet & Greet.
 
Spotkanie b?dzie mia?o charakter kameralny i spo?ród ludzi, którzy zakupi? i op?ac? bilet do czwartku 12 maja, wylosowanych zostanie 10 szcz??liwców, którzy b?d? mogli spotka? si? z artyst? i zamieni? kilka s?ów oraz zrobi? sobie pami?tkowe zdj?cie. Spotkanie zaplanowane jest w EGRO ARENIE podczas Club Embrace ok godziny 23.
 
Je?eli nie op?acili?cie jeszcze swoich biletów lub nie zamówili?cie ich, zróbcie to jak najszybciej. Nie przegapcie szansy na spotkanie z Arminem! Informacj? o zwyci?zcach og?osimy w pi?tek 13 maja.
 
Bilety:

W górę