MAYDAY "We Love The Future"

Historia MAYDAY jest wyj?tkowa. ?adna inna impreza nie wywar?a takiego wp?ywu na kultur? masow?. MAYDAY to pierwsze techno w wielkiej hali i z gigantyczn? technik?. MAYDAY to pierwsza wielka platforma dla ducha naszej kultury muzycznej. MAYDAY by? i jest inspiracj? dla wi?kszo?ci tego, co nast?pi?o pó?niej na ca?ym ?wiecie. Jednak „Tradycja nie jest przechowywaniem popio?u, lecz przekazywaniem ognia”. Jest to wizja i warunek. Tak idzie si? w przysz?o??.
 
MAYDAY " WE LOVE THE FUTURE"
 
Mayday „Poland z najlepszym line-upem od lat!”; „Mayday Poland 2016: ?wietny line-up, powrót do korzeni”;   „Mayday Poland z line-upem nie do zatrzymania”- to tylko kilka tytu?ów artyku?ów, które w ostatnim czasie ukaza?y si? w sieci na najpopularniejszych portalach o tematyce muzycznej.Wszystkie dotycz? nieprawdopodobnej ilo?ci gwiazd muzyki Techno, któr? zaprosili?my na tegoroczn? edycj? Mayday „we love the future”  do katowickiego Spodka. 
 
Lawiny pozytywnych komentarzy nie ma ko?ca! Polski Time Warp? Tak! Ludzie z niedowierzaniem zapoznaj? si? z kolejnymi ujawnianymi nazwiskami.  Ju? teraz wiemy, ?e ma, nie by?o i nie b?dzie drugiej takiej imprezy w Polsce z takim mocnym Line Up-em!
 
Jedno jest pewne: 10 listopada katowickim Spodkiem ponownie zaw?adnie TECHNO! Potwierdzeni do tej pory DJ-e ( kolejno?? alfabetyczna) i pami?tajcie, ?e najwi?ksze gwiazdy wci?? przed nami!
 
 
Line-up:
 
DJ:
 • Ben Sims – London
 • Cherry aka BreakNtune – Szczecin 
 • Chris Liebing – Frankfurt
 • Cleric – Manchester 
 • Deborah De Luca – Neapol
 • Dida – Zb?szy? 
 • Discox – Kraków 
 • Gary Beck – Glasgow
 • Jonas Kopp – Buenos Aires
 • Larix – I?awa
 • Len Faki – Berlin 
 • Nicole Moudaber – London 
 • Pet DUO – Sao Paulo
 • Rodhad – Berlin
 • Sam Paganini – Treviso
 • Speedy J – Rotterdam
 • TBT
LIVE:
 • Johannes Heil – Frankfurt
 • Kuba Sojka – Tychy
 • Friends of MAYDAY – world
 • TBT
 
Bilety:

 

wydarzenie na FB:

wiecej na:

 

W górę