Program 3go dnia Audioriver 2016

Trzecia edycja, trzeciego dnia, najwi?kszego polskiego festiwalu z muzyk? elektroniczn? wygl?da jeszcze ciekawiej ni? poprzednie. Obie sceny zostan? oddane we w?adanie dwóm wielkim postaciom. Za Stage One odpowiada? b?dzie Damian Lazarus, który sprowadzi a? pi?ciu artystów zwi?zanych z jego wytwórni? Crosstown Rebels. B?d? to Bedouin, Dinky, Magit Cacoon, Satori live i Serge Devant. Z kolei na drugiej scenie królowa? b?dzie DJ Marky i jego przyjaciele: Calibre, SpectraSoul, MC LowQui i SP:MC. Pomimo, ?e program poznajemy dopiero teraz, karnetów obejmuj?cych trzeci dzie? Audioriver zosta?o ju? bardzo niewiele i prawdopodobnie znikn? jeszcze przed zmian? cen, która przypada na 19 maja.
 
Damian Lazarus gra? na obu dotychczasowych edycjach Sun/Day i oba te sety by?y absolutnie magiczne” – mówi rzecznik prasowy festiwalu, ?ukasz Napora. „Gdy zszed? ze sceny przed rokiem, powiedzia?, ?e chcia?by u nas zrobi? co? wi?cej – sprowadzi? ze sob? artystów i scenografa. Oczywi?cie si? zgodzili?my, bo – po pierwsze: to ?wietny pomys?. Po drugie: nie wyobra?ali?my sobie, ?eby tegoroczna edycja Sun/Day odby?a si? bez tego artysty.”
 
Zreszt?, sami zobaczcie, jak by?o przed rokiem. Organizatorzy w?a?nie opublikowali film z edycji 2015:
 
Rebel Rave to nazwa imprez Damiana odbywaj?cych si? na ca?ym ?wiecie od wielu lat i to w?a?nie pod t? bander? wyst?pi? arty?ci zebrani na Stage One. Cz??? z nich jest ju? ?wietnie znana na scenie, cz??? dopiero zostanie odkryta przez szerok? publiczno??. „Damian Lazarus s?ynie z niezwyk?ego smaku i talentu do odkrywania nowych, unikalnych artystów. Robi to od lat prowadz?c swoj? presti?ow? wytwórni? Crosstown Rebels. Teraz, po raz pierwszy w Polsce, zobaczymy, jak ta selekcja przek?ada si? na tworzenie programu imprezy.” – dodaje Napora.
Stage One zostanie niemal w ca?o?ci oddana zagranicznym artystom, a wszystkie z og?oszonych nazwisk s? szalenie interesuj?ce. Zacznijmy jednak od tego najmniej – jak na razie – znanego. Satori jest Holendrem, ale muzycznie to obywatel wielu narodowo?ci, a jego muzyka prowadzi przez tempa, kultury i ?wiaty, umykaj?c jakimkolwiek szufladkom.
 
Przesi?kni?ta ró?nymi kulturami jest tak?e twórczo?? duetu Bedouin, b?d?ca efektem mieszania bliskowschodnich korzeni autorów, mieszkania w Nowym Jorku oraz podró?owania po ca?ym ?wiecie. Tamer Malki i Rami Abousabe wydaj? m.in. na Crosstown Rebels, Get Physical, Cityfox czy Supernature. Rosjanin Serge Devant tak?e mieszka w Nowym Jorku, lecz ten artysta zaczyna? od wydawania w wytwórni Ultra, znanej z bardziej przyst?pnej elektroniki. W 2014 roku mia? jednak powa?ny wypadek snowboardowy, który wys?a? go na przymusowy urlop od sceny, co przyczyni?o si? do zmiany stylu. Teraz wydaje u Lazarusa, Jamiego Jonesa i Lee Fossa, Hot Since 82 oraz Yousefa.
 
Program Rebel Rave na Audioriver zamykaj? dwie kobiety mieszkaj?ce w Berlinie, ale pochodz?ce z innych krajów. Dinky to wydaj?ca od kilkunastu lat Chilijka, która na koncie ma ju? pi?? albumów w takich wytwórniach, jak Visionquest, Wagon Repair czy Vakant. Magit Cacoon urodzi?a si? w Tel Avivie i cho? ma krótszy sta? ni? kole?anka, ju? mo?e si? pochwali? p?yt? na Upon.You Records oraz jeszcze gor?c?, ?wietn? EP-k? „Subterranean Fiction” na Rebellion.
 
Stage Two – tak, jak przed rokiem – zostanie oddana brzmieniom drum & bass. Tutaj za program odpowiada? b?dzie s?ynny Brazylijczyk, DJ Marky, który tak?e posiada swoj? mark? imprez. Tym razem DJ Marky & Friends zago?ci w naszym kraju, w?a?nie na Audioriver Sun/Day. Oprócz samego gospodarza, na scenie stan? wybitni przedstawiciele gatunku: Calibre, duet SpectraSoul oraz dwaj MC: LowQui i SP:MC.
 
Calibre to artysta z Irlandii Pó?nocnej nagrywaj?cy ju? od ponad 20 lat i trudno znale?? fana gatunku, który nie natkn??by si? na jedn? z jego 10 p?yt. Audioriver wreszcie nadrabia wielk? zalego?? i sprowadza tego artyst? do P?ocka. Z kolei SpectraSoul grali w P?ocku przed rokiem, ale podczas g?ównej cz??ci festiwalu. Wyst?p dali ?wietny, wi?c powtórka jest jak najbardziej na miejscu. Do sk?adu Sun/Day do??cz? jeszcze polscy arty?ci, ale ich nazwiska poznamy w pó?niejszym terminie.
 
Na pó?niejszy termin nie ma co ju? jednak czeka?, je?li chodzi o zakup karnetów trzydniowych, czyli tych, które obejmuj? Sun/Day. „Przed rokiem sko?czy?y si? jako? w maju i teraz b?dzie podobnie – raczej zabraknie ich jeszcze przez podwy?szeniem cen, które wydarzy si? wraz z ko?cem 18 maja.” – komentuje Napora. Zmiana cen to dobry powód, by pospieszy? si? z zakupami tak?e karnetów dwudniowych, które tylko do ko?ca ?rody dost?pne s? w cenie 200 z?. Wszystkie rodzaje wej?ciówek znajdziemy na http://audioriver.ebilet.pl oraz w salonach Empik w ca?ej Polsce.
Audioriver Sun/Day odb?dzie si? 31 lipca w P?ocku, od 11:00 do 21:00, w parku mi?dzy ulicami Mostow? a Rybaki.
 
***
Festiwal Audioriver to obowi?zkowa pozycja w wakacyjnych planach osób ceni?cych dobr? muzyk?. W ci?gu 10 lat na malowniczej pla?y nad Wis?? oraz na p?ockim Starym Rynku wyst?pi?o kilkaset gwiazd muzyki elektronicznej i alternatywnej z ca?ego ?wiata. Koncerty i sety DJ-skie obejrza?o ju? ponad 200 tys. fanów z Polski  i Europy, a edycja 2015 zgromadzi?a na pla?y rekordow? liczb? ok. 27 tys. osób ka?dego dnia.
Dotychczas og?oszeni arty?ci to: Jamie Woon, Sigma live, Crystal Castles, DJ Shadow, Antigone live, Black Sun Empire, Calyx & TeeBee, Caspa & Rusko, Cyantific, Danger live, Dillinja, Dubfire:live Hybrid, Dub Phizix & Strategy, Four Tet, Francoix X, Frederic Robinson live, Gesaffelstein, Gorgon City live, Ilario Alicante, Jaguar Skills, Kölsch live, Leftfield, Mefjus, Nu:Tone & Logistics, Octave One live, Recondite live, Richie Hawtin, Scuba, Seba feat. Robert Manos, Shackleton presents Powerplant, Sterac aka Steve Rachmad, Sven Väth, Trade (Blawan & Surgeon) live, Vrilski (Vril & Voiski) live, Xtrah.
 
11. edycja Audioriver odb?dzie si? w dniach 29-31 lipca 2016 r.
 
Wi?cej na
 
W górę