Poznali?my ostatnie nazwiska na Audioriver!

Audioriver poda? w?a?nie ostatnich zagranicznych artystów do??czaj?cych do programu g?ównej cz??ci festiwalu. S? to Ella Eyre, C2C, The Martinez Brothers, Motor City Drum Ensemble, Jubei & SP:MC Present Zones, Neonlight, Fatima Yamaha i Fabio Florido. Poznali?my te? pierwszych polskich artystów, którzy wyst?pi? w ostatni weekend lipca w P?ocku. B?dzie to duet RYSY i Natalia Nykiel w specjalnym projekcie przygotowanym w?a?nie na t? okazj?.
 
Jeszcze rok temu mówi?c o Elli Eyre pos?ugiwaliby?my si? przede wszystkim odniesieniami do kooperacji, jakie ma na koncie. Ca?y ?wiat us?ysza? o niej dzi?ki wielkiemu hitowi Rudimental, „Waiting All Night”, któremu u?yczy?a swojego g?osu. Jej ?piew znajdziemy tak?e na albumie Tinie Tempah, mixtapie Bastille czy w utworze „Gravity” DJ-a Fresha. Niemniej od sierpnia minionego roku Ella Eyre ma na koncie ju? w?asny pe?nowymiarowy album, który pokazuje, ?e t? artystk? sta? na du?o wi?cej ni? tylko stanie u boku innych gwiazd. P?yta „Feline” dotar?a a? na czwart? pozycj? UK Albums Chart i zawiera m.in. takie utwory, jak „If I Go”, „Comeback” czy „Together”.
 
Ella Eyre wraz zespo?em z pewno?ci? da bardzo energetyczne show na g?ównej scenie festiwalu, ale tego samego mo?emy spodziewa? si? po wyst?pie grupy C2C, która po raz pierwszy wyst?pi w naszym kraju. Kolektyw, który a? cztery razy z rz?du zwyci??y? w konkursie DMC World Competition, jest prawdziw? legend? w ?wiecie turntablizmu, ale scratchowanie i u?ywanie gramofonu jak instrumentu, to nie jedyne jego kompetencje. Grupa wyda?a tak?e album autorski, „Tetra”, który we Francji zdoby? status podwójnej platyny oraz wygra? w a? czterech kategoriach w tamtejszym odpowiedniku nagród Grammy. Warto te? doda?, ?e wszyscy cz?onkowie kolektywu s? rozpoznawalni solowo lub jako twórcy innych projektów. 20syl i DJ Greem za?o?yli hip-hopow? grup? Hocus Pocus, a Atom i Pfel wspólnie graj? równie? jako Beat Torrent.
 
Kolejni bohaterowie dzisiejszego og?oszenia tak?e nie wyst?powali jeszcze w Polsce. The Martinez Brothers to Amerykanie, którzy od kilku lat zachwycaj? ?wiat elektroniki zarówno swoimi produkcjami, jak i DJ-setami, w których miesza si? przesz?o?? i tera?niejszo?? szeroko poj?tej muzyki house. W przesz?o?? muzyki house si?ga tak?e inny genialny artysta, czyli Motor City Drum Ensemble, który wyst?pi na wspó?tworzonej z T-Mobile scenie Electronic Beats. Za projektem sugeruj?cym zespó? ze Stanów Zjednoczonych stoi jeden cz?owiek i to w dodatku Niemiec – Danilo Plessow. Jego utwory wyda?o kilkadziesi?t wytwórni, remiksowa? m.in. Caribou, Tig? i Jazzanov?, a po kompilacje zg?osi?y si? do niego takie marki, jak !K7 czy Dekmantel. Artysta prowadzi tak?e w?asn?, niezwykle cenion? oficyn? MCDE Recordings. Co wi?cej, jest 14. na li?cie najlepszych DJ-ów ?wiata wg czytelników portalu Resident Advisor.
 
Tak?e na Electronic Beats Stage, lecz z live-actem, pojawi si? relatywnie nowa, ale ju? bardzo gor?ca posta? na elektronicznej scenie. „Przez posta? mamy na my?li sam? kreacj? Fatima Yamaha, bo osoba stoj?ca za ni?, wcale taka nowa na scenie nie jest” – mówi rzecznik prasowy Audioriver, ?ukasz Napora. „Za tym ?e?skim i portugalsko-japo?skim pseudonimem stoi Holender, Bas Bron, który pod ró?nymi przykrywkami muzyk? wydaje ju? od kilkunastu lat.” Co ciekawe, najs?ynniejszy utwór sygnowany nazw? Fatima Yamaha, „What’s A Girl To Do?”, ukaza? sie ju? w 2004 roku, ale wtedy przeszed? praktycznie bez echa. Dopiero po latach zosta? odkryty i wylansowany przez takich artystów, jak Hudson Mohawke czy Jackmaster oraz wydany ponownie przed rokiem. Tak?e przed rokiem ukaza? si? pe?nowymiarowy album zatytu?owany „Imaginary Lines”.
 
W og?oszeniu nie mog?o oczywi?cie zabrakn?? tak?e brzmie? drum & bass, których w tym roku b?dzie wi?cej ni? kiedykolwiek w historii Audioriver. Zagraniczn? cz??? programu Last.fm Hybrid Tent zamyka Neonlight oraz specjalny projekt Jubei & SP:MC Present Zones. Neonlight tworz? niemieccy producenci i DJ-e, Tobias Jakubczyk i Jakob Thomser, mog?cy pochwali? si? wydawnictwami w takich wytwórniach, jak Bad Taste, Viper czy Lifted. To najwa?niejsze dotychczas nagranie, czyli debiutancki album, pojawi?o si? kilka tygodni temu nak?adem Blackout Music NL – labelu prowadzonego przez Black Sun Empire.
 
Jubei swój album debiutancki wyda? sporo wcze?niej, bo ju? w 2013 roku. Zrobi? to u Goldiego, czyli w wytwórni Metalheadz. Artysta znany jest zarówno z solowych produkcji, jak i wspó?pracy z innymi renomowanymi producentami, jak cho?by Breakage, Alixem Perezem czy Youngsta. Do P?ocka tak?e przyjedzie w towarzystwie, ale nie producenta, a z SP:MC. Razem tworz? projekt Zones, z którym wi??? si? wspólne wydawnictwa i koncerty.
 
List? zagranicznych artystów zaproszonych na pla?? w P?ocku zamyka W?och, Fabio Florido, który da? si? pozna? zarówno dzi?ki swoim produkcjom, jak i rezydenturze na s?ynnych imprezach ENTER Richiego Hawtina. Co? dla fanów techno i tech-house’u.
 
To jednak nie koniec og?osze?, poniewa? na Electronic Beats Stage zobaczymy projekt, który powsta? specjalnie na Audioriver. RYSY & Natalia Nykiel to unikatowa koncertowa kooperacja, która zaprezentuje nowe oblicze znanego z eksperymentów w brzmieniu duetu RYSY, który zawojowa? przed rokiem rynek ?wietnym albumem „Traveller” oraz ekscentrycznej Natalii Nykiel - wokalistki, która szturmem wdar?a si? na najwi?ksze sceny zyskuj?c uznanie s?uchaczy i krytyków. Albumem „Lupus Electro” wyprodukowanym przez Micha?a „Foxa” Króla i zarejestrowanym we wspó?pracy m.in. z Kasi? Nosowsk?, Nykiel otworzy?a nowy rozdzia? na gruncie rodzimego electropopu.
 
G?ówna cz??? Audioriver to koncerty na pla?y w P?ocku odbywaj?ce si? wieczorami i nocami w pi?tek i sobot? 29-30 lipca 2016. Organizatorzy festiwalu maj? jednak jeszcze zagraniczne asy w r?kawie, czyli artystów, którzy w ci?gu dnia zagraj? na BURN Stage zlokalizowanej na rynku Starego Miasta. Karnety dwudniowe na pi?tek i sobot? dost?pne s? w salonach Empik oraz na http://audioriver.ebilet.pl w cenie 230 z?. Te obejmuj?ce niedziel? s? o 60 z? dro?sze.
 
***
Festiwal Audioriver to obowi?zkowa pozycja w wakacyjnych planach osób ceni?cych dobr? muzyk?. W ci?gu 10 lat na malowniczej pla?y nad Wis?? oraz na p?ockim Starym Rynku wyst?pi?o kilkaset gwiazd muzyki elektronicznej i alternatywnej z ca?ego ?wiata. Koncerty i sety DJ-skie obejrza?o ju? ponad 200 tys. fanów z Polski i Europy, a edycja 2015 zgromadzi?a na pla?y rekordow? liczb? ok. 27 tys. osób ka?dego dnia.
 
Dotychczas og?oszeni arty?ci to: Jamie Woon, Sigma live, Crystal Castles, DJ Shadow, Antigone live, Black Sun Empire, Calyx & TeeBee, Caspa & Rusko, Cyantific, Danger live, Dillinja, Dubfire:live Hybrid, Dub Phizix & Strategy, Four Tet, Francoix X, Frederic Robinson live, Gesaffelstein, Gorgon City live, Ilario Alicante, Jaguar Skills, Kölsch live, Leftfield, Mefjus, Nu:Tone & Logistics, Octave One live, Recondite live, Richie Hawtin, Scuba, Seba feat. Robert Manos, Shackleton presents Powerplant, Sterac aka Steve Rachmad, Sven Väth, Trade (Blawan & Surgeon) live, Vrilski (Vril & Voiski) live, Xtrah.
 
11. edycja Audioriver odb?dzie si? w dniach 29-31 lipca 2016 r.
 
Wi?cej na
W górę