Marlo powraca do Pragi - Transmission 2016!

Po ?wietnym wyst?pie podczas ubieg?orocznej edycji Transmission i pozytywnym odbiorze ze strony uczestników imprezy, organizatorzy tego wydarzenia z przyjemno?ci? og?aszaj? kolejnego wykonawc?, który pojawi si? 29 pa?dziernika w O2 Arena w Pradze. Marlo powraca do Pragi
 
Pozostawiaj?c ?lad na listach przebojów i muzycznych parkietach, urodzony w Holandii i mieszkaj?cy w Australii DJ i producent MaRLo, zyska? ju? sobie miano najlepszego DJ'a Trance w Australii.
 
W swoich produkcjach MaRLo czepie inspiracje z takich gatunków, jak Trance, Tech-Trance, Hard Trance i Big Room. Po??czenie tych gatunków pozwoli?o mu stworzy? swój w?asny i rozpoznawalny styl, który pokochali klubowicze na ca?ym 
 
Wiecej: