Guti i Lee Burridge na BURN Stage Audioriver

Twórca jednego z najlepszych elektronicznych live actów ostatnich lat, Guti, oraz prawdziwa legenda sceny house, Lee Burridge, do??czaj? do programu Audioriver. Wyst?pi? oni na BURN Stage podczas dziennej, bezp?atnej cz??ci festiwalu, odbywaj?cej si? w dniach 29-30 lipca na rynku Starego Miasta w P?ocku. Do line-upu do??cza tak?e zwyci??czyni zesz?orocznej edycji konkursu BURN Residency, Samanta, zamykaj?c tym samym zagraniczny program Audioriver.
 
 
Partnerem sceny na rynku jest marka BURN Energy, która od wielu lat aktywnie wspiera ?wiatow? elektronik? – czy to poprzez sponsoring wa?nych wydarze? muzycznych czy organizacj? wspomnianego, mi?dzynarodowego konkursu dla DJ-ów. „Konkurs ten b?dzie mia? zreszt? wp?yw na program BURN Stage, poniewa? uczestnicy rywalizacji b?d? walczy? tak?e o wyst?p na tej w?a?nie scenie” – mówi ?ukasz Napora, rzecznik prasowy Audioriver. „Ju? 18 czerwca w warszawskim klubie Iskra odb?dzie si? fina? polskich eliminacji konkursu BURN Residency i wtedy w?a?nie zdecydujemy, którzy z jego uczestników do??cz? do programu naszego festiwalu.” Dobry wyst?p 18 czerwca mo?e by? przepustk? do zagrania u boku dwóch artystów, którzy s? ekspertami w swoich dziedzinach. Guti to Argenty?czyk, który g?osami czytelników najwi?kszego portalu po?wi?conego elektronice, Resident Advisor, od pi?ciu lat znajduje miejsce w czo?ówce rankingu najlepszych live actów na ?wiecie. Jego talent w tworzeniu elektroniki jako pierwszy odkry? Loco Dice, który wzi?? go pod skrzyd?a swojej wytwórni Desolat, ale nie trzeba by?o d?ugo czeka?, by w kolejce ustawi?y si? kolejne labele, jak cho?by Defected, Crosstown Rebels czy Suplement Facts.
 
Drugi z artystów ma d?u?szy sta? ni? Guti i tak?e s?ynie z porywania t?umów. Lee Burridge to jedna z najbarwniejszych i najbardziej pozytywnych osobowo?ci na elektronicznej scenie. Jest Brytyjczykiem, ale karier? zacz?? od przeprowadzki do Hong Kongu i grania w tamtejszych klubach w latach 90. Przed ko?cem millenium wróci? do ojczyzny i rozpocz?? s?ynn? rezydentur? w klubie Fabric. Wraz z Craigiem Richardsem jako duet Tyrant, na zawsze wpisali si? do historii muzyki elektronicznej. To nie znaczy jednak, ?e Lee przesta? j? tworzy?. Od 2011 roku wraz z Mathew Dekayem organizuj? bardzo popularny cykl dziennych imprez All Day I Dream, a od wielu lat Burridge jest bohaterem s?ynnej sceny Robot Heart na festiwalu Burning Man, co czyni go idealnym artyst? na granie w blasku s?o?ca podczas Audioriver.
 
Zagraniczny program festiwalu zamyka Samanta, czyli Litwinka, która zwyci??y?a przed rokiem w konkursie BURN Residency. Pokona?a wówczas ??cznie a? 7000 uczestników ze 133 krajów i zdoby?a nie tylko letni? rezydentur? w klubie Space na Ibizie, ale i 100 tysi?cy euro, które jest obecnie inwestowane przez mark? BURN Energy w jej karier? zawodow?. Od kilku miesi?cy grywa w klubach i na festiwalach ca?ego ?wiata, a niedawno do??czy?a do grona artystów reprezentowanych przez agencj? Bullitt, w której znajdziemy takie postaci, jak Dubfire, Fritz Kalkbrenner czy Miss Kittin.
BURN Stage jest scen? dzia?aj?c? popo?udniami w pi?tek i sobot? 29 i 30 lipca. Wst?p na wszystkie wyst?py jest bezp?atny. „Zapraszamy jednak równie? na organizowany przez nas ostatni etap polskich eliminacji konkursu BURN Residency. 18 czerwca w klubie Iskra w Warszawie, na – tak zwanym – Mix Offie wyst?pi? nie tylko polscy DJ-e rywalizuj?cy o wyjazd na fina? na Ibizie, ale tak?e w?oski duet Mind Against, który przed dwoma laty zagra? genialny set na Audioriver” – dodaje Napora.
 
Wi?cej o festiwalu na
Wi?cej o BURN Residency Mix Off pod linkiem:
 
***
Festiwal Audioriver to obowi?zkowa pozycja w wakacyjnych planach osób ceni?cych dobr? muzyk?. W ci?gu 10 lat na malowniczej pla?y nad Wis?? oraz na p?ockim Starym Rynku wyst?pi?o kilkaset gwiazd muzyki elektronicznej i alternatywnej z ca?ego ?wiata. Koncerty i sety DJ-skie obejrza?o ju? ponad 200 tys. fanów z Polski i Europy, a edycja 2015 zgromadzi?a na pla?y rekordow? liczb? ok. 27 tys. osób ka?dego dnia.
 
Dotychczas og?oszeni arty?ci to: Jamie Woon, Ella Eyre, Sigma live, Crystal Castles, DJ Shadow, Antigone live, Black Sun Empire, C2C, Calyx & TeeBee, Caspa & Rusko, Cyantific, Danger live, Dillinja, Dubfire:live Hybrid, Dub Phizix & Strategy, Fabio Florido, Fatima Yamaha, Four Tet, Francoix X, Frederic Robinson live, Gesaffelstein, Gorgon City live, Ilario Alicante, Jaguar Skills, Jubei and SP:MC Present Zones, Kölsch live, Leftfield, Mefjus, Nu:Tone & Logistics, Motor City Drum Ensemble, Neonlight, Octave One live, Recondite live, Richie Hawtin, Scuba, Seba feat. Robert Manos, RYSY & Natalia Nykiel, Shackleton presents Powerplant, Sterac aka Steve Rachmad, Sven Väth, The Martinez Brothers, Trade (Blawan & Surgeon) live, Vrilski (Vril & Voiski) live, Xtrah.
 
11. edycja Audioriver odb?dzie si? w dniach 29-31 lipca 2016 r.