Audioriver 2016 z podzia?em na dni i sceny

Najwi?kszy polski festiwal z muzyk? elektroniczn? niedawno sko?czy? podawa? zagranicznych artystów, którzy wyst?pi? w P?ocku w ostatni weekend lipca, a teraz zaprezentowa?, jak program wydarzenia rozk?ada si? na poszczególne dni i sceny. Dni s? trzy, scen jest osiem, a gwiazd ponad pi??dziesi?t, wi?c jest w czym przebiera?. Do sprzeda?y trafi?y w?a?nie bilety jednodniowe.
 
„To jedno z wa?niejszych festiwalowych og?osze?, poniewa? niektórzy uczestnicy dopiero teraz mog? podj?? decyzj?, czy jad? na jeden, dwa czy wszystkie dni“ – mówi rzecznik prasowy Audioriver, ?ukasz Napora. „Dopiero teraz dowiaduj? si?, czy arty?ci, których planuj? zobaczy?, graj? jednego dnia czy mo?e s? bardziej rozrzuceni po programie. My oczywi?cie rekomendujemy przyjazd na ca?y festiwal, bo Audioriver to nie tylko pojedyncze koncerty i gwiazdy, ale i atmosfera, która w ca?ym P?ocku buduje si? od pi?tku do niedzieli.“
 
Dla tych, którzy z jakiego? powodu nie chc? lub nie mog? zatopi? si? w Audioriver na pe?en weekend, organizatorzy wprowadzili do sprzeda?y bilety jednodniowe, które na pi?tek i sobot? kosztuj? 150 z?, a na niedziel? 60 z?. Warto jednak pami?ta?, ?e takie wej?ciówki trac? wa?no?? po opuszczeniu terenu wydarzenia. Karnety dwudniowe (230 z?) i trzydniowe (290 z?) s? nadal w sprzeda?y, a wszystkie rodzaje wej?ciówek dost?pne s? w salonach Empik w ca?ej Polsce oraz na http://audioriver.ebilet.pl.
 
Przypominamy, ?e trzy ostatnie edycje festiwalu wyprzeda?y si? jeszcze przed startem wydarzenia, wi?c nie warto czeka? z zakupami do ostatniej chwili. Poni?ej obiecany program. Polscy arty?ci zostan? podani wkrótce. Nazwiska podane w porz?dku alfabetycznym, a nie wg kolejno?ci koncertów.
 

AUDIORIVER BY NIGHT
Pi?tek, 29 lipca + Sobota, 30 lipca. 19:00-07:00. 
Pla?a nad Wis?? w P?ocku.

PI?TEK (29 lipca)

Main Stage:

 • Danger live
 • Ella Eyre
 • Jamie Woon 
 • Leftfield 
 • + polscy arty?ci

Circus Tent:

 • dubfire:live HYBRID
 • Gesaffelstein
 • Ilario Alicante
 • Kölsch live
 • Sven Väth
 • + polscy arty?ci

Last.fm Hybrid Tent:

 • Caspa & Rusko
 • Dillinja
 • Dub Phizix & Strategy
 • Frederic Robinson live
 • Jaguar Skills
 • Nu:Tone & Logistics
 • Xtrah
 • + polscy arty?ci

Electronic Beats Stage:

 • Fatima Yamaha
 • Four Tet
 • Motor City Drum Ensemble
 • Octave One live
 • Vrilski (Vril & Voiski) live
 • Rysy & Natalia Nykiel
 • + polscy arty?ci

Cities Tent

 • Info wkrótce

SOBOTA (30 lipca)

Main Stage:

 • C2C
 • Crystal Castles
 • Gorgon City live
 • Sigma live
 • + polscy arty?ci

Circus Tent:

 • Fabio Florido
 • Recondite live
 • Richie Hawtin
 • Scuba
 • Sterac aka Steve Rachmad
 • The Martinez Brothers
 • + polscy arty?ci

Last.fm Hybrid Tent:

 • Black Sun Empire
 • Calyx & TeeBee
 • Cyantific
 • Jubei and SP:MC Present Zones
 • Mefjus
 • Neonlight
 • Seba feat. Robert Manos
 • + polscy arty?ci

Electronic Beats Stage:

 • Antigone live
 • DJ Shadow
 • Francois X
 • Shackleton presents Powerplant
 • Trade (Blawan & Surgeon) live 
 • + polscy arty?ci

Cities Tent

 • Info wkrótce

AUDIORIVER BY DAY
Pi?tek, 29 lipca – 16:00-20:30 + Sobota, 30 lipca – 10:30-20:00.
P?ock, rynek Starego Miasta.

PI?TEK (29 lipca)

BURN Stage

 • Samanta
 • + polscy arty?ci

SOBOTA (30 lipca)

BURN Stage

 • Guti live
 • Lee Burridge
 • + polscy arty?ci

+ Kino Festiwalowe (info wkrótce)
+ Targi Muzyczne Audioriver (info wkrótce)

AUDIORIVER SUN/DAY
Niedziela, 31 lipca – 11:00-21:00. 
Park mi?dzy ulicami Mostow? a Rybaki (wej?cie od ul. Mostowej), P?ock

Stage One: Rebel Rave

 • Damian Lazarus with:
 • Bedouin
 • Dinky
 • Magit Cacoon
 • Satori live
 • Serge Devant
 • + polscy arty?ci

Stage Two: DJ Marky & Friends

 • DJ Marky with:
 • Calibre
 • SpectraSoul
 • +
 • MC LowQui
 • SP:MC
 • + polscy arty?ci
 
***
Festiwal Audioriver to obowi?zkowa pozycja w wakacyjnych planach osób ceni?cych dobr? muzyk?. W ci?gu 10 lat na malowniczej pla?y nad Wis?? oraz na p?ockim Starym Rynku wyst?pi?o kilkaset gwiazd muzyki elektronicznej i alternatywnej z ca?ego ?wiata. Koncerty i sety DJ-skie obejrza?o ju? ponad 200 tys. fanów z Polski i Europy, a edycja 2015 zgromadzi?a na pla?y rekordow? liczb? ok. 27 tys. osób ka?dego dnia.
 
Dotychczas og?oszeni arty?ci to: Jamie Woon, Ella Eyre, Sigma live, Crystal Castles, DJ Shadow, Antigone live, Black Sun Empire, C2C, Calyx & TeeBee, Caspa & Rusko, Cyantific, Danger live, Dillinja, Dubfire:live Hybrid, Dub Phizix & Strategy, Fabio Florido, Fatima Yamaha, Four Tet, Francoix X, Frederic Robinson live, Gesaffelstein, Gorgon City live, Guti live, Ilario Alicante, Jaguar Skills, Jubei and SP:MC Present Zones, Kölsch live, Lee Burridge, Leftfield, Mefjus, Nu:Tone & Logistics, Motor City Drum Ensemble, Neonlight, Octave One live, Recondite live, Richie Hawtin, Samanta, Scuba, Seba feat. Robert Manos, RYSY & Natalia Nykiel, Shackleton presents Powerplant, Sterac aka Steve Rachmad, Sven Väth, The Martinez Brothers, Trade (Blawan & Surgeon) live, Vrilski (Vril & Voiski) live, Xtrah.
 
11. edycja Audioriver odb?dzie si? w dniach 29-31 lipca 2016 r.
 
W górę