John O'Callaghan na Transmission 2016!

John O'Callaghan po raz kolejny powraca na Transmission. Ostatni jego wy?t?p w O2 Arena na pewno zapad? ka?demu w pamie?. Gra? on bowiem na tej imprezie dwukrotnie i pojawi si? na niej jeszcze raz podczas 10-tej, jubileuszowej edycji. Odb?dzie si? ona 29 pa?dziernika w O2 Arena w Pradze.
 
Bez w?tpienia John O'Callaghan to ikona muzyki tanecznej. W swojej muzycznej karierze produkowa? i remiksowa? numery, które ukazywa?y si? nak?adem takich labeli jak Armada Music, Black Hole Recordings, Vandit, Garuda, jak równie? w?asnego labela Subculture. Nie ma chyba osoby, która nie zna?aby takich jego hitów, jak 'Big Sky', 'Find Yourself' czy 'Exactly'.
 
Podczas tych wszystkich lata na scenie John nigdy nie zwalnia? tempa, dzi?ki czemu sta? si? jednym z najbardziej szanowanych artystów gatunku. Organizatorzy Transmission z wielk? przyjemno?ci? zapraszaj? Was na jego wyst?p podczas tegorocznej edycji.