Euforia Festivals ma przyjemno?? zaprezentowa? nowy projekt – Tranceformations. Nazwa wymowna i dwuznaczna - nadszed? czas zmian. 6 lutego 2016 w Hali Stulecia odb?dzie si? trance’owy event, jakiego dawno w Polsce nie by?o. Line-up i…
Historia muzyki elektronicznej w Polsce jest nierozerwalnie zwi?zana ze Szczecinem. To tutaj odby?y si? jedne z najwi?kszych festiwali i eventów o charakterze klubowym. To st?d pochodz? ?wietni DJ-e wyst?puj?cy w…
Przyja?? nie zosta?a wymy?lona przez Facebook-a - przyjaciele zawsze byli i s? w pobli?u. Wszyscy ich potrzebujemy. Badania naukowe dowodz?, ?e je?eli masz znajomych, jeste?  zdrowszy i bardziej zadowolony z…
Droga Silesio… Jak ten czas leci. Masz ju? pi?? lat. W 2011 roku po raz pierwszy wspólnie ?wi?towali?my w pi?knym Parku ?l?skim. S?o?ce ?wieci?o na nas, drzewa rzuca?y swój cie?…
Famous Events Agency ma przyjemno?? zaprosi? wszystkich zwolenników muzyki elektronicznej na pierwszy w historii Polski halowy festiwal muzyki elektronicznej Fame Music Festival. Dzi?ki temu wydarzeniu planujemy wype?ni? luk? istniej?c? w kalendarzu imprez klubowych…
31 grudnia to wyj?tkowa data. Ten szczególny wieczór chcemy sp?dzi? w wyj?tkowy sposób. Dzi?ki nowemu projektowi Euforia Festival pojawi?a si? perspektywa zako?czenia starego roku i powitania nowego z wielkim hukiem! Po sukcesach ostatnich…
29 listopada to data, któr? warto zapami?ta?, bo w?a?nie wtedy Szczecin zatrz?sie si? w posadach! Qarma Agency powraca ze swoim flagowym projektem, który ju? po raz trzeci podbije klubow? kart? Szczecina. Najnowsza…
Polska przed 15 laty: Muzyka elektroniczna „dzia?a“ w podziemiu. Imprezy organizowane s? w klubach w Warszawie, Krakowie lub Szczecinie. Poj?cie „rave“ nie istnieje. To wszystko zmienia si? jednak?e 10. listopada 2000…
Pare dni temu Paul van Dyk og?osi? pierwsze nazwiska DJ'ów, którzy do??cz? do niego podczas trzeciej edycji imprezy We Are One Festival. Na nieca?e cztery miesi?ce przed imprez?, niemiecki DJ…
Sierpniowy, d?ugi weekend od pocz?tku podsuwa? nam wiele pomys?ów na jego wykorzystanie. W ko?cu pojawi? si? ten jedyny, który bardzo szybko przeszed? do fazy realizacji. Poni?ej informacje o biletach na…
Chocia? lato si? jeszcze nie zacz??o, mamy ju? dla Was plany na jego udane rozpocz?cie. Impreza pod nazw? "Malta Summer Lake" odb?dzie si? 27 czerwca 2014 roku na polanie piknikowej…
Polska ta?czy i kocha! W 2013 roku narodzi?a si? nowa koncepcja. Po raz pierwszy zorganizowano imprez? z ponad 20 scenami. 4 tysi?ce fanów oraz 150-ciu dj-ów znalaz?o w?asn? przestrze? do…
Rozpoczynamy odliczanie do wielkiej elektronicznej inwazji! 8 marca muzyczni je?d?cy kosmosu po raz szósty wyl?duj? na Planecie Bassu i uracz? Was najlepszymi d?wi?kami podczas festiwalu Bass Planet 2014 by Team Zone Energy Drink. Na dwóch…
Back To The Roots, czyli powrót do korzeni - drzewo korzeniami czerpie wod? i niezb?dne do ?ycia substancje od?ywcze, pozwala gromadzi? substancje zapasowe... My, podobnie jak drzewo mamy swoje korzenie,…
Prawie 2 lata po pierwszej edycji, nadszed? czas na INSPIRATION 2013. Tym razem event odb?dzie si? w jedynym miejscu w Szczecinie, nadaj?cym si? do przygotowania takiego wydarzenia. Peron 5 (by?y klub…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 3