John O'Callaghan po raz kolejny powraca na Transmission. Ostatni jego wy?t?p w O2 Arena na pewno zapad? ka?demu w pamie?. Gra? on bowiem na tej imprezie dwukrotnie i pojawi si?…
Najwi?kszy polski festiwal z muzyk? elektroniczn? niedawno sko?czy? podawa? zagranicznych artystów, którzy wyst?pi? w P?ocku w ostatni weekend lipca, a teraz zaprezentowa?, jak program wydarzenia rozk?ada si? na poszczególne dni…
Twórca jednego z najlepszych elektronicznych live actów ostatnich lat, Guti, oraz prawdziwa legenda sceny house, Lee Burridge, do??czaj? do programu Audioriver. Wyst?pi? oni na BURN Stage podczas dziennej, bezp?atnej cz??ci…
Po ?wietnym wyst?pie podczas ubieg?orocznej edycji Transmission i pozytywnym odbiorze ze strony uczestników imprezy, organizatorzy tego wydarzenia z przyjemno?ci? og?aszaj? kolejnego wykonawc?, który pojawi si? 29 pa?dziernika w O2 Arena…
Audioriver poda? w?a?nie ostatnich zagranicznych artystów do??czaj?cych do programu g?ównej cz??ci festiwalu. S? to Ella Eyre, C2C, The Martinez Brothers, Motor City Drum Ensemble, Jubei & SP:MC Present Zones, Neonlight,…
Wielokrotnie wybierany najlepszy DJ'em w Finlandii i jeden z najpopularniejszych DJ'ów w Skandynawii, pojawi si? w tym roku w stolicy Czech. Po wyst?pach na ponad 1500 imprezach na ca?ym ?wiecie,…
Trzecia edycja, trzeciego dnia, najwi?kszego polskiego festiwalu z muzyk? elektroniczn? wygl?da jeszcze ciekawiej ni? poprzednie. Obie sceny zostan? oddane we w?adanie dwóm wielkim postaciom. Za Stage One odpowiada? b?dzie Damian…
Audioriver oraz T-Mobile w?a?nie og?osili wspó?prac?, której efektem b?dzie - mi?dzy innymi - scena Electronic Beats na festiwalu oraz wyst?p DJ-a Shadowa w ostatni weekend lipca. Wiemy te?, którzy z…
Ju? niespe?na tydzie? dzieli nas od Armin Only Embrace! Armin jest bardzo podekscytowany powrotem do Polski i po raz kolejny postanowi? zaskoczy? klubowiczów daj?c im szans? spotkania si? z nim podczas…
Ko?cem kwietnia organizatorzy imprezy Transmission w Czechach og?osili pierwsze nazwiska DJ'ów, którzy 29 pa?dziernika pojawi? si? w O2 Arena w Pradze. Do Ferry Corstena, który wyst?pi pod aliasem Gouryella, do??czy?…
Ju? tylko trzy tygodnie dziel? nas od d?ugo wyczekiwanego powrotu Armina do Polski, a my jak co tydzie? publikujemy kolejne info na temat kolejnego artysty, który wyst?pi razem z nim…
Wiemy ju?, gdzie po raz pierwszy w Polsce zobaczymy na ?ywo Crystal Castles z now? wokalistk?! G?os Edith Frances jest ju? obecny na ?wietnie przyj?tych utworach „Frail” i „Deicide”, a teraz…
Jak powszechnie wiadomo Armin Only to nie tylko muzyka, lasery, wizualizacje i kolorowe ?wiat?a. Armin Only to co? wi?cej. Amin Only to wielki show przygotowany z wielk? precyzj? w najmniejszych detalach. Oprócz…
Najwi?kszy polski festiwal z muzyk? elektroniczn?, Audioriver, w?a?nie og?osi? nabór na trzeci? edycj? targów mody odbywaj?cych si? w trakcie tego wydarzenia. Dotychczasowy projekt Fashion Day zosta? zast?piony przez Fashion Nights,…
Amin Only Embrace to bez w?tpienia jedno z najwa?niejszych muzycznych wydarze? tego roku. Zainteresowanie jest przeogromne, a ilo?c biletów topnieje z dnia na dzie?. Je?li zastanawiacie si? nad wyjazdem do…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 30