22-go listopada pozna?ska Arena znów zatrz?sie si? od starych, dobrych bitów. Po ostatnich sukcesach Euforia Festival oraz cyklu Back To The Roots, 3 edycja BTTR stanie si? faktem ju? w…
Polska przed 15 laty: Muzyka elektroniczna „dzia?a“ w podziemiu. Imprezy organizowane s? w klubach w Warszawie, Krakowie lub Szczecinie. Poj?cie „rave“ nie istnieje. To wszystko zmienia si? jednak?e 10. listopada…
Organizatorzy imprez Trancefusion i Citadela po??czyli swoje si?y. W efekcie tego ju? 12 grudnia legendarny DJ i producent, Paul van Dyk, powróci do stolicy Czech. Bo?onarodzeniowy event odb?dzie si? w…
Konkurs zorganizowany przez agencj? Soundtrade oraz Mixcloud, w którym g?ówn? nagrod? by? wyst?p podczas Electrocity 9 oraz FSOE 350 dobieg? ko?ca! O przej?ciu do drugiego etapu decydowali?cie Wy drodzy klubowicze,…
Po ocenie aktualnej sytuacji dotycz?cej Mazziv festival, oraz po rozmowach ze wszystkimi sponsorami, podj?li?my decyzj? o odwo?aniu imprezy. Zainteresowanie tym nowym projektem by?o bardzo ma?e, bowiem sprzedali?my mniej ni? 500…
Do Electrocity 9 with ESKA pozosta?o ju? tylko 11 dni. Tak jak obiecali?my wcze?niej, publikujemy ostatniego artyst? sceny Fly With Me i dorzucamy ekstra kilku innych  do urozmaicenia obecnego line-upu.…
Równy tydzie? dzieli nas od wyst?pu Calvina Harrisa w Czechach, który odb?dzie si? w ramach festiwalu Open Air Only. Oczekiwanie na t? imprez? daje równie? doskona?? okazj? aby zapozna? si?…
Mamy niepowtarzaln? szans? dla wszystkich, którzy chcieliby wyst?pi? podczas imprezy Future Sound Of Egypt 350! Mixcloud oraz Agencja Sountrade og?aszaj? konkurs, w którym nagrod? g?ówn? b?dzie mo?liwo?? wyst?pienia podczas FSOE…
Ostatni weekend lipca, to od kilkunastu lat trzy najwa?niejsze dni na muzycznej mapie Europy. Oprócz wielkich festiwali muzyki klubowej w Belgii, Wielkiej Brytanii i Skandynawii, odbywa si? nasz flagowy event…
Dok?adnie na pi?? dni przed startem najwi?kszego polskiego festiwalu z alternatywn? elektronik?, organizatorzy podaj? szczegó?owy program wydarzenia. Od dzi? dost?pne s? tak?e bilety jednodniowe, ale ze wzgl?du na bardzo wysok?…
Organizatorzy Audioriver og?aszaj? program tegorocznego Kina Festiwalowego, które funkcjonowa? b?dzie w P?ocku w sobot? 26 lipca. Podobnie jak w ostatnich latach, tym razem równie? b?dzie mo?na obejrze? filmy dokumentalne niedost?pne…
Najwi?ksza transowa impreza w Europie Centralnej powróci do O2 Arena w Pradze ju? 25 pa?dziernika. Tegorocznej edycji Transmission towarzyszy? b?dzie motyw o nazwie 'Seven Sins' (Siedem grzechów), który z pewno?ci?…
Do 40 zagranicznych gwiazd festiwalu oraz kilku og?oszonych wcze?niej polskich artystów, w?a?nie do??czy?o ponad 30 reprezentantów rodzimej sceny. Na p?ockim Audioriver, który odb?dzie si? w dniach 25-27 lipca 2014, zagraj?…
Przysz?a pora, aby ujawni? kolejne nazwiska, które 15 i 16 sierpnia zagoszcz? w Lubi??u. Obiecali?my, ?e pojawi? si? dwie dodatkowe sceny i obietnicy dotrzymujemy. Pierwsza ze scen LOCAL HEROES to…
Euforia Festival istnieje od roku 2005. Przez 10 lat istnienia na tej wyj?tkowej imprezie w Boszkowie zagrali m.in. Tocadisco, Antoine Clamaran, Richard Durand, Max Vangeli, Dj Antoine, Joop, Dirty South,…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 7 z 30