Rusza kolejna edycja konkursu, w którym do wygrania jest wyst?p na Audioriver - najwi?kszym polskim festiwalu z alternatywn? elektronik?. Zwyci?zcy rywalizacji organizowanej przy wspó?pracy z portalem Interia.pl wyst?pi? na rynku…
Organizatorzy festiwalu Audioriver og?osili drug? cz??? wystawców modowych, którzy 26 lipca pojawi? si? w P?ocku. Na li?cie znajdziemy ponad 20 marek, a w?ród nich Zuo Corp+, Dream Nation, Lous oraz…
Tu? przed og?oszeniem drugiej puli projektantów Audioriver Fashion Day, organizatorzy wydarzenia przedstawiaj? wyj?tkowy konkurs dla producentów muzycznych – „Muzyka na miar?”. Aby wzi?? w nim udzia?, nale?y stworzy? utwór zainspirowany…
Do dziewi?tej edycji Electrocity with ESKA pozosta?o nieco ponad 70 dni i tak jak obiecali?my, ods?aniamy kolejne karty z artystami, którzy ju? 16 sierpnia wyst?pi? w Lubi??u k/Wo?owa. Zapewniamy Was,…
Organizatorzy cykli Trancefusion i Citadela po??czyli swoje si?y. W efekcie tego w pi?tek 12 grudnia legendarny DJ i producent, Paul van Dyk, powróci do stolicy Czech. Bo?onarodzeniowy event odb?dzie si?…
Pionier po??czenia brzmie? electro, soul i hip hop, Pretty Lights, nie tylko wydaje muzyk? i wyst?puje na ?ywo, lecz tak?e prowadzi cotygodniow? audycj? muzyczn? w ameryka?skiej sieci SiriusXM Radio. Ostatnio…
Po dwóch latach przerwy festiwal Exchange of Sound powraca. Na organizacj? tegorocznej edycji wybrali?my jedno z najpi?kniejszych miejsc w woj.lubelskim. Mowa tu o Bastejowym zamku magnackim w Janowcu nad Wis??.…
12 czerwca kolejna wielka gwiazda w klubie Pacha! Tym razem do stolicy Wielkopolski przyleci jedna z najwi?kszych gwiazd brytyjskiego show businessu, twórca nowoczesnej muzyki electro-popowej, posiadacz niezwykle charakterystycznego wokalu EXAMPLE!…
Pakiety gastronomiczne na darmowy event Electrocity hosts Aly & Fila pres. Future Sound Of Egypt 350 i bilety Royal VIP na Electrocity 9 with ESKA s? ju? dost?pne do nabycia!…
Najwi?kszy polski festiwal z muzyk? elektroniczn? og?osi? ostatnich zagranicznych artystów, którzy wyst?pi? podczas g?ównej cz??ci wydarzenia w ostatni weekend lipca w P?ocku. Na li?cie jest 12 gwiazd, z czego a?…
Madox, SI-MI, Staff By Maff, Mozcau, Bola i Jakub Pieczarkowski to niektóre z marek, które pojawi? si? na inauguracyjnej edycji targów mody niezale?nej organizowanych przez Audioriver. Wci?? mo?na do??czy? do…
Od dzi? wystawcy mog? zg?asza? ch?? udzia?u w jedynych polskich targach po?wi?conych muzyce alternatywnej, które odb?d? si? w P?ocku w dniach 25 i 26 lipca 2014. Inicjatywa Audioriver ma ju?…
Poni?ej przekazujemy Wam wszystkie informacje organizacyjne, dzi?ki którym b?dziecie mogli sprawnie i bezproblemowo dotrze? na wydarzenie, a tak?e jak najlepiej wykorzysta? czas sp?dzony w klubie. Otwarcie bram Peronu 5 nast?pi…
D?ugi weekend majowy za nami, wi?c najwy?szy czas przerwa? sielank? kolejnymi newsami zwi?zanymi z dziewi?t? edycj? festiwalu Electrocity 9 with Eska.   Wielu z Was stale dopytywa?o si? o bilety…
Chocia? lato si? jeszcze nie zacz??o, mamy ju? dla Was plany na jego udane rozpocz?cie. Impreza pod nazw? "Malta Summer Lake" odb?dzie si? 27 czerwca 2014 roku na polanie piknikowej…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 8 z 30