Przy okazji niedawnej premiery After Movie z zesz?orocznej edycji Electrocity, cz??? z Was dziwi?a si? dlaczego nawet przez chwil? nie pojawi? si? tam wyst?p The Bloody Beetroots – w?oskiej grupy,…
Sunrise Festival 2014 b?dzie trwa? 3 dni. Impreza rozpoczyna si? w pi?tek 25 lipca, a ko?czy w niedziel? 27 lipca. Dzisiaj dowiedzieli?my si? o tym co wydarzy si? w niedziel?…
Sunrise Festival 2014 odb?dzie si? w dniach 25-27 lipca, tradycyjnie w Amfiteatrze w Ko?obrzegu. Nicky Romero, Showtek, GLOWINTHEDARK, Dannic i Jordy Dazz otwieraj? line-up.   Ostatni weekend lipca, to od…
11 legendarnych nazwisk elektronicznej muzyki tanecznej, spo?ród których wiele wychowa?o ca?e pokolenia fanów. Nadal bardzo aktywni i wszyscy zebrani jednej nocy. W sobot?, 11 pa?dziernika 2014 Praga zostanie taneczn? stolic?…
Polska ta?czy i kocha! W 2013 roku narodzi?a si? nowa koncepcja. Po raz pierwszy zorganizowano imprez? z ponad 20 scenami. 4 tysi?ce fanów oraz 150-ciu dj-ów znalaz?o w?asn? przestrze? do…
Po niedawnym sukcesie pierwszej mi?dzynarodowej edycji Transmission, która odby?a si? 15 marca w Bratys?awie, organizatorzy cyklu og?aszaj? dat? nowego, spektakularnego show w Pradze. Impreza odb?dzie si? 25 pa?dziernika i ju?…
Armin van Buuren nie tylko wymy?li? koncepcje Armin Only, ale jest tak?e czo?ow? postaci? ca?ego zespo?u produkcyjnego i ma ostatnie s?owo. Jednocze?nie jednak nie boi si? ujawnia? dla swoich fanów…
Ju? tylko kilka dni dzieli nas od jednego z najwi?kszych wydarze? w tym roku w Czechach: Trancefusion – Power of Elements! Organizatorzy imprezy zadbali o niesamowity line-up, który dostarczy uczestnikom…
Przyszed? czas na kolejne newsy zwi?zane z tegoroczn? edycj? Electrocity. Znamy ju? pe?ny sk?ad darmowej imprezy Electrocity hosts Aly & Fila pres. FSOE 350, która odb?dzie si? 15 sierpnia na…
Nieca?y miesi?c temu odby?a si? pierwsza, mi?dzynarodowa edycja Transmission. Tym razem impreza zawita?a do Bratys?awy, a ju? dzi? w czeskim radiu Fajn Radio, us?ysze? b?dzie mo?na wszystkie sety zarejestrowane tamtej…
Du?o osób pyta?o, oczekiwa?o, niecierpliwi?o si? (tak jak my zreszt?), ale w ko?cu wszyscy si? doczekali?my. Pe?ny after movie Electrocity 8 jest ju? online! Mo?ecie zatem sprawdzi? co dzia?o si?…
Do kolejnej edycji imprezy Trancefusion pozosta?o troch? ponad dwa tygodnie. Ju? 19 kwietnia jedna z najwi?kszych transowych imprez w tej cz??ci Europy powróci do Pa?acu Przemys?owego w Pradze. Tym razem…
Do programu najwi?kszego polskiego festiwalu z alternatywn? elektronik? do??czaj? Trentemøller live, Brodinski, Kangding Ray live, Dense & Pika, Bokka oraz bardzo mocna reprezentacja drum & bass w sk?adzie Camo &…
Organizatorzy czwartej edycji Konferencji Muzycznej Audioriver, która odb?dzie si? 12 kwietnia w Krakowie, og?aszaj? pe?ny program wydarzenia. W?ród zaproszonych panelistów znale?li si? cz?onkowie zespo?u Jamal, nowozelandzka VJ-ka Jem the Misfit,…
Przysz?a pora na dawk? kolejnych newsów zwi?zanych z tegorocznym, dwudniowym wydarzeniem Electrocity, które ju? 15 i 16 sierpnia ponownie zawita do Klasztoru Cystersów w Lubi??u. Zgodnie z obietnic? mamy dla…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 9 z 30