Sierpniowy, d?ugi weekend od pocz?tku podsuwa? nam wiele pomys?ów na jego wykorzystanie. W ko?cu pojawi? si? ten jedyny, który bardzo szybko przeszed? do fazy realizacji. Poni?ej informacje o biletach na…
Zaledwie 2 miesi?ce pozosta?y do d?ugo oczekiwanego Trancefusion Power of Elements! Najsilniejszy sk?ad w historii, najd?u?sze time table (13 godzin) i najlepsze zaplecze techniczne. To b?dzie wyj?tkowe do?wiadczenie dla tysi?cy…
Agencja United Music, stoj?ca za organizacj? imprez z cyklu Sensation w Czechach oraz pomys?odawcy Transmission, powo?uj? do ?ycia nowy klubowy projekt. W sobot?, 12 wrze?nia w O2 Arena w Pradze,…
Festiwal Audioriver og?asza miasto, w którym 12 kwietnia 2014 zorganizuje czwart? edycj? swojej Konferencji Muzycznej. Po Warszawie, Poznaniu i Wroc?awiu przyszed? czas na Kraków i Uniwersytet Ekonomiczny. Zagraniczn? gwiazd? wydarzenia…
Sunrise Festival 2014 odb?dzie si? w dniach 25-27 lipca, tradycyjnie w Amfiteatrze w Ko?obrzegu. Nicky Romero, Showtek, GLOWINTHEDARK, Dannic i Jordy Dazz otwieraj? line-up. Bilety trafi? do sprzeda?y w sobot?…
Najwi?kszy polski festiwal z alternatywn? elektronik? og?asza a? osiem gwiazd, które w ostatni weekend lipca wyst?pi? na pla?y w P?ocku. Na czele stawki stoi s?ynna grupa Little Dragon, która zaprezentuje…
Armin Van Buren pojawi si? w Czechach ze swoim niesamowicie rozbudowanym show ju? pod koniec pa?dziernika! Projekt ARMIN ONLY - INTENSE, jest najlepiej sprzedaj?cym si? przedsi?wzi?ciem muzyki trance na tej…
Festiwal ?wiata niezale?nego Audioriver zdoby? nagrod? SUPERHIRO w kategorii wydarzenie 2013 roku! W ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez magazyn HIRO oddano a? 45 000 g?osów. SUPERHIRO to nagrody przyznawane przez magazyn…
"Druga edycja projektu Back To The Roots przesz?a do historii. Nadszed? czas podsumowa? wydarzenia z nocy 15 lutego. Mimo tego, ?e impreza odnios?a frekwencyjny sukces, nie uda?o nam si? ustrzec…
Koncepcja SILESIA IN LOVE jest wyj?tkowa. To festiwal  otwarty na muzyk? dla wszystkich. Nie by?o w Polsce do tej pory takiej imprezy. W samym ?rodku lata i w ci?gu dnia.10…
Agencja Soundtrade przygotowa?a dla Was w tym roku co? niesamowitego! Wspominali oni nie tak dawno na swoim Facebookowym fanpage o ciekawym u?o?eniu wolnych dni, które pojawi si? w sierpniu. Grzechem…
Do Back To The Roots 2 pozosta?o niewiele ponad tydzie?, nadszed? czas przedstawi? "rozk?ad jazdy" oraz kilka znacz?cych informacji.Na pierwszy ogie? pójdzie         TimeTable: 19:15-20:00 Synth Second…
Organizatorzy najwi?kszego polskiego festiwalu z alternatywn? elektronik? og?aszaj? dat? dziewi?tej edycji tego wydarzenia. Audioriver 2014 odb?dzie si? w dniach 25-27 lipca w P?ocku, ale to nie wszystko: od tego roku festiwal b?dzie w…
Festiwal Audioriver wyprzeda? wszystkie karnety trzydniowe w zaledwie dob? po udost?pnieniu ich bileteriom! Sta?o si? to jeszcze zanim poda? jakiekolwiek gwiazdy. Dzi? og?asza, ?e w ostatni weekend lipca 2014 na…
Od czwartku na ebilet.pl oraz w salonach Empik dost?pne s? karnety na 9. edycj? festiwalu Audioriver. Najwi?ksze polskie wydarzenie z alternatywn? elektronik? odb?dzie si? dopiero w ostatni weekend lipca 2014,…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 10 z 30