31 grudnia to wyj?tkowa data. Ten szczególny wieczór chcemy sp?dzi? w wyj?tkowy sposób. Dzi?ki nowemu projektowi Euforia Festival pojawi?a si? perspektywa zako?czenia starego roku i powitania nowego z wielkim hukiem! Po…
Ju? w nast?pny pi?tek 12 grudnia Paul van Dyk wyst?pi w Pradze podczas imprezy VANDIT Night. Organizatorzy wydarzenia prezentuj? w?a?nie wywiad z niemieckim DJ'em i producentem, który odpowiedzia? na ich…
W kwietniu przysz?ego roku odb?dzie si? po?egnalna edycja imprezy z cyklu Trancefusion. Organizatorzy wydarzenia, Agencja BTL, zdradzi?a w?a?nie oficjalny hymn wydarzenia, który przygotowali wspólnie razem Driftmoon, Thomas Coastline i wokalistka…
W pi?tek 20 lutego 2015 roku muzyka Trance raz jeszcze powróci do klubu Panama w Amsterdamie! Wszystko to za spraw? Luminosity Trance Gathering, który b?dzie biforem przed A State Of…
TRANCEFUSION czas po?egna?.. niestety to ju? ostatnia edycja tego wspania?ego eventu. Mówi?, ?e najlepszym momentem na zako?czenie czego? to moment w którym jest si? na szczycie. Po d?ugich i trudnych…
Ju? 20 marca stolica Czech powróci jeszcze na chwil? do lat 90-tych. Jedno z najbardziej funkcjonalnych miejsc w Pradze, Forum Karlin, przywita najwi?ksze gwiazdy tamtej epoki, które dwie dekady temu…
BTL AGENCY przedstawia koncepcj? nowego i wyj?tkowego kwartalnego wydarzenia, które odb?dzie si? w nowym wielofunkcyjnym miejscu jakim jest Forum Karlin, we wspó?pracy z 'Ministry'. To idealne miejsce b?dzie ?wiadkiem spektakularnych…
22-go listopada pozna?ska Arena znów zatrz?sie si? od starych, dobrych bitów. Po ostatnich sukcesach Euforia Festival oraz cyklu Back To The Roots, 3 edycja BTTR stanie si? faktem ju? w…
Kolejna edycja Mayday Polska za nami. Nie zabrak?o wielu gwiazd, wyj?tkowej atmosfery i co najwa?niejsze - dobrej muzyki. Zapraszamy do galerii!   Galeria z Mayday Polska 2014 Fotograf: Jakub Patrowicz / https://www.facebook.com/PatrovFoto
VANDIT Winter Night to ju? coroczna tradycja, która ?wi?towana jest przez fanów Paul van Dyk'a od ponad po?owy dekady. Ju? 20 grudnia Paul rozpocznie oficjalne odliczanie przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia,…
31 grudnia to wyj?tkowa data. Ten szczególny wieczór chcemy sp?dzi? w wyj?tkowy sposób. Dzi?ki nowemu projektowi Euforia Festival pojawi?a si? perspektywa zako?czenia starego roku i powitania nowego z wielkim hukiem! Po…
Kolejna edycja Transmission za nami. Nie zabrak?o wielu gwiazd, wyj?tkowej atmosfery i co najwa?niejsze - dobrej muzyki. Zapraszamy do galerii!   Galeria z Transmission 2014 Fotograf: Ewelina Liso?
Polska przed 15 laty: Muzyka elektroniczna „dzia?a“ w podziemiu. Imprezy organizowane s? w klubach w Warszawie, Krakowie lub Szczecinie. Poj?cie „rave“ nie istnieje. To wszystko zmienia si? jednak?e 10. listopada…
Du?ugie oczekiwnanie dobiega ko?ca.. tak to prawda pozosta?y juz tylko 2 dni do wielkiego trancowego wydarzenie jakim niew?tpliwie jest Transmission. Nasi s?siedzi zapraszaj? wszytkich 25.10 do Pragi. To ju? jeden…
Do Mayday Poland 2014 zosta?y niespe?na trzy tygodnie wi?c napi?cie powoli wzrasta. Dla tych którzy z jakich? powodów nie przyb?d? do Spodka mamy radosn? informacje. Relacj? –live- prosto z Katowic…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 6 z 30