?wi?tuj z nami 5 urodziny cyklu imprez We Love Trance Club Edition! W sobot? 23 kwietnia w pozna?skim klubie Lawa podsumujemy muzycznie nasz? dotychczasow? dzia?alno??, a tak?e spojrzymy w przysz?o??…
Co raz cieplejsze i d?u?sze dni zach?caj? aby wi?cej czasu sp?dza? poza domem, dlatego zach?camy Was do wyj?cia i przybycia do RESET BAR na wiosenn? edycj? Trance Journey, na któr? zapraszamy…
Hucznie wkraczamy w pi?ty rok organizacji imprez z cyklu We Love Trance Club Edition! Po andrzejkowym szale?stwie z ReOrderem, po raz kolejny si?gamy po topowego producenta ostatnich miesi?cy - tym…
Z nieskrywan? satysfakcj? zapraszamy Was na Oficjalny Before Party przed Tranceformations w pi?tek 5 lutego do wroc?awskiego klubu Alibi.Tej nocy zaprezentuj? si? przed Wami dje zwi?zani z Trance Journey, Essential…
We Love Trance Collective ma wielki zaszczyt zaprosi? Ci? na wyj?tkowe andrzejkowe wydanie imprezy We Love Trance Club Edition, które odb?dzie si? w sobot? 28 listopada w ?cis?ym centrum Poznania…
We Love Trance Collective ma wielki zaszczyt zaprosi? Ci? na wyj?tkowe andrzejkowe wydanie imprezy We Love Trance Club Edition, które odb?dzie si? w sobot? 28 listopada w ?cis?ym centrum Poznania…
Jedyne miejsce b?d?ce królestwem muzyki hard w stolicy wielkopolski to Fort Colomb. Ju? w listopadzie ?wi?towa? b?dziemy pi?te urodziny Music Fortress. Wybrali?my dziewi?ciu ?mia?ków, którzy b?d? broni? bram, swoj? muzyk?…
Nie b?dziemy w Ciebie rzuca? tortem ani oblewa? szampanem. Dobra muzyka obroni si? sama. Powracamy do lat, w których Armin van Buuren, Tiesto, Orjan Nilsen, Leon Bolier, W&W, Sander van…
Ju? 5 wrze?nia spotykamy si? na dziesi?tej, jubileuszowej edycji Trance Journey, która oczywi?cie odb?dzie si? w Alibi Club. Tym razem przygotowali?my dla Was dwie niespodzianki. Po raz pierwszy bawimy si?…
Wakacje? Nie od We Love Trance Club Edition! Lipiec 2015 rozpoczynamy od kilkunastogodzinnego maratonu, który rozpocznie si? w sobot? o 12:00, a zako?czy w niedziel? nad ranem. W tym roku…
Nadchodzi wielki dzie?! Pi?te urodziny Melodic Sea po??czone z before wielkiego festivalu jakim jest Silesia in Love, ju? 26.06 w Pozna?skim Forcie Colomb. Melodic Sea to cykl imprez organizowany od…
S?o?ce, pla?a, woda i niezapomniane prze?ycia... sezon na letnie festiwale ju? nied?ugo si? zacznie, my natomiast zapraszamy na ostatni? przed wakacjami edycj? Trance Journey. Jak zwykle postaramy si? na naszej…
By?y farbki... b?dzie piana!!! Na kolejn? imprez? zapraszamy 16 maja, tym razem przy okazji odbywaj?cej si? w Alibi imprezy Piana Party :) Dziewi?ta edycja Trance Journey b?dzie sta?a przede wszystkim…
18 kwietnia widzimy si? ponownie w Alibi aby poskaka? przy transowych nutkach i tych starszych i tych nowszych w ramach kolejnej imprezy Fluo Party, co oznacza ?e znowu b?dzie kolorowo…
W podzi?kowaniu za zaufanie, jakim obdarzacie od blisko czterech lat nasz cykl imprez, wype?niaj?c po brzegi parkiety klubów podczas We Love Trance Club Edition, przygotowali?my dla Was wydarzenie, na które…
Ju? w najbli?sz? sobot? 7 marca b?dziemy razem ?wi?towa? dzie? kobiet na drugiej cz??ci 7-ej edycji Trance Journey. Tej nocy zaprezentuj? si? Wam dje, którzy nie mieli okazji wyst?pi? na…
Nadchodzi ten dzie?, klubowe ?wi?to spod znaku hard zbli?a si? wielkimi krokami. Ju? 21.02 w podziemiach pozna?skiego Fortu Colomb odb?dzie si? kolejna edycja Music Fortress Hard Edition. B?dzie to wyj?tkowa…
Jest taki dzie?, w którym odlicza si? najpierw godziny, pó?niej minuty, ostatecznie sekundy. Wszyscy czekaj? na „dwunast?”. W tym roku sprawimy, ?e ju? w styczniu b?dziecie czekali z niecierpliwo?ci? na…
W ostatni? sobot? stycznia ponownie spotykamy si? w Alibi aby poskaka? przy transowych klasykach, które tym razem zaserwuj? nam dje wspieraj?cy Trance Journey od samego pocz?tku. Data ta jest wyj?tkowa…
Karnawa? 2015 w pe?ni ! Dlatego ju? 24.01.2015r odb?dzie si? specjalna, 15sta edycja Melodic Sea, organizowana w Pozna?skim klubie Trops (Akademickie Centrum Kultury). "Melodyjne Morze" jest eventem klubowym z muzyk?…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 9