Pierwsza impreza cyklu Before Independance 2011 w Staro?rebach za nami. Za nami równie? d?ugi weekend, a przed nami kolejne imprezy, kolejne emocje i kolejny d?ugi weekend. Zapraszamy na imprez? Before…
Cho? do zabawy pozosta?y jeszcze niespe?na 3 tygodnie, zainteresowanie imprez? jest olbrzymie. Dzi?kujemy tym wszystkim klubowiczom, którzy uczestnicz? z ?yciu klubowym na facebooku i b?d? z nami tego wieczoru w…
Czas najwy?szy odkry? karty! Trzecie spotkanie z klubow? edycj? We Love Trance staje si? faktem. Tym razem impreza odb?dzie si? w Jokerze, a zagraj? oczywi?cie same transowe asy! Przypomnijmy, ?e…
Wielki powrót flagowej niegdy? imprezy Club Rotation. Po 10 latach, bo w?a?nie tyle czasu min??o od ostatniej edycji tej imprezy w Ekwadorze, któr? pami?taj? najstarsi klubowicze Ekwadoru. Dj Kosmonova, Caba…
Nadszed? czas na kolejn? ods?on? imprezy Music Fortress, tym razem 28 pa?dziernika w pubie Joker. "Muzyczna Twierdza" jest cyklem imprez, które charakteryzuje niesamowity i niezapomniany klimat oraz arty?ci, którzy reprezentuj?…
Ju? czwartego listopada odb?dzie si? kolejna edycja cyklu imprez z muzyk? elektroniczn? Melodic Sea - tym razem w Broadway Bowling & Club w Bydgoszczy. Podczas Melodic Sea w klubie Broadway…
New Energy 2011 nadci?ga. Jak sama nazwa wskazuje nowa energia, nowa si?a, nowe muzyczne doznania ju? 15 pa?dziernika. W tym roku postanowili?my na t? specjaln? imprez? po raz kolejny zaprosi?…
Po d?ugiej wakacyjnej przerwie forum TranceFanatics.net we wspó?pracy z EOS.FM ma zaszczyt przedstawi? Wam kolejn? ods?on? ILLUSION OF HIGH SOUNDS 18. Przygotowali?my dla was 24-godzinny event, podczas którego zagraj? nast?puj?ce…
Zdob?d? wej?ciówk? VIP i znajd? si? na specjalnej li?cie go?ci Johana Gielena. Wystarczy wej?? na oficjalny profil Johana Gielena na Facebooku - https://www.facebook.com/johangielenofficial oraz w komentarzu wpisa? swoje imi? i…
Zapraszamy 10 wrze?nia (Sobota) na najbardziej Hard Party w Poznaniu, HARDSTYLE & HARDCORE ca?? noc w Be4 Clubie zagraj?:   Q-Factor Hary Imperator Ma?y Heart2Hard Rafuss   Termin: 10.09.2011 Start:…
Trance My Life Project - kolaboracja powo?ana do ?ycia przez dwóch pasjonatów zafascynowanych szeroko poj?t? muzyk? Trance jak i wielu jej odmian zaczynaj?c od uplifting trance a ko?cz?c nawet na…
24 Wrzesie? – po blisko pó?rocznej przerwie powraca po raz kolejny nast?pna edycja Back To Old Night. W tym roku niestety ju? ostatnia. Ale szykujemy ma?? niespodziank? dla wszystkich spragnionych…
Do drugiej klubowej edycji We Love Trance pozosta?y ju? tylko nieca?e dwa tygodnie! Podobnie jak w maju, równie? 3 wrze?nia nie przewidujemy ?adnej rozgrzewki. Startujemy na pe?nych obrotach ju? od…
W ka?dy weekend na antenie radia Planeta Pozna?, w ramach pasma "Transowe Pi?tki", tu? po audycjach takich gwiazd jak Above & Beyond czy Markus Schulz, pojawia si? "We Love Trance"…
Ekwador Time – nowy program. Dwa pi?tki poprzedzaj?ce imprez?. Wyj?tkowe spotkania z organizatorami, artystami, wywiady oraz zapowiedzi nadchodz?cych imprez oraz niespodzianek, których organizatorzy nie ujawniaj? na forum, tylko w specjalnych…
Ju? 27.08.2011 – HF 2011 with AH.FM – Ekwador Club! Bryan Kearney zacz?? DJ-owanie 5 lat temu i od tamtego czasu sta? si? bardzo popularny w ca?ej Irlandii. Jego sety…
Pacha Ibiza comes to Poland ju? za par? dni. Czas najwy?szy, by przybli?y? Wam klimat jaki panuje na gor?cej Ibizie.  Ju? teraz zobaczcie najnowsze, lipcowe materia?y video promuj?ce Pacha Ibiza…
Kochani klubowicze cho? do zako?czenia wakacji pozosta?o jeszcze troch? czasu, ju? dzi? pragniemy zaprosi? wszystkich na jedno z najciekawszych trance-owych wydarze? w tym miejscu. Wszyscy s?uchacze oraz mi?o?nicy audycji pod…
13 sierpnia 2011 roku zapraszamy wszystkich klubowiczów do Go?cina, oddalonego o 15 km od Ko?obrzegu na drug? edycje imprezy pod nazwa „Dance for Freedom”. Pierwsza edycja to by?o „nic” w…
Si?gnijcie pami?ci? do 3 lipca 2010, kiedy to na Mi?dzynarodowych Targach Pozna?skich w Iglicy odby?a si? pierwsza w Polsce  impreza sygnowana s?awnym logiem PACHA – „Pacha Ibiza comes to Pozna?”!…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>
Strona 6 z 9