Area of Music to nowy cykl imprez z muzyk? elektroniczn? w Poznaniu. Po sukcesach kilku edycji Melodic Sea i Music Fortress, ich organizatorzy przedstawiaj? nowy projekt, jakim jest Area of…
Dirty Funk strikes back! Na miesi?c przed Bass Planet – niew?tpliwie najwi?ksz? klubow? imprez? roku w Szczecinie, ekipa Dirty Funk i przyjaciele zapraszaj? na ma?y muzyczny przedsmak tego co wydarzy…
W najbli?sz? niedziel? (30 stycznia 2011), zako?czy si? sprzeda? drugiej puli biletów na zbli?aj?ce si? transowe ?wi?to w Bydgoszczy. Aktualnie bilety na enTrance dost?pne s? w cenie 65 z?otych oraz…
Nadchodzi dzie? rewolucji! Pocz?tek roku dla Ekwadoru okaza? si? tektonicznym wydarzeniem, które wstrz?sn??o wszystkimi muzycznymi sektorami polskiej sceny klubowej: Andy Moor, Richard Durand, Ummet Ozcan, Mike Shiver, Ben Nicky sprawili,…
Najbardziej obecnie rozchwytywana gwiazda na ?wiecie - Andy Moor - nie ma powodów do narzekania. Od czasu jego wyst?pów na ASOT450 oraz na Sunrise Festival w minionym roku zyska? sobie…
Za nieca?e dwa tygodnie wielbiciele muzyki trance spotkaj? si? w Manieczkach. Trance Xplosion Club Edition, podobnie jak rok temu, odb?dzie si? w klubie Ekwador. Trance i progressive, progressive i trance.…
Z dniem 4 stycznia mamy do zaprezentowania nowoczesn? i funkcjonaln?, bardziej przejrzyst? stron? naszego klubu. Mamy nadziej?, ?e spodoba si? Wam, a pobyt na niej przyniesie jeszcze wi?cej satysfakcji i…
Nieca?e 3 tygodnie i fani trance’owego grania ponownie b?d? mogli spotka? si? na Trance Xplosion w klubie Ekwador w Manieczkach. Klubowa edycja TX ju? 22 stycznia! Sylwetek artystów przedstawia? Wam…
Na rok 2011 Ekwador og?osi? ambitny plan przekroczenia wszelkich mo?liwych granic w rozwoju clubbingu i nie tylko ugruntowania swojej pozycji lidera w?ród klubów w Polsce, ale tak?e postawienie Ekwadoru w…
Cho? do imprezy pozosta?o niespe?na dwa tygodnie ju? dzi? pragniemy zaprosi? wszystkich klubowiczów do zapoznania si? z oficjalnym TimeTable imprezy Sensation of Love. Jak w ostatniej pi?tkowej audycji Ekwador Time…
Wprawdzie ju? nied?ugo czeka nas Sylwestrowa zabawa przy klubowych d?wi?kach podczas I Love New Year 2010, warto ju? jednak pomy?le? o tym, gdzie b?dziecie bawi? si? w karnawale! Idealnym pomys?em…
31 Grudnia odb?dzie si? najwa?niejsza impreza sylwestrowa tego sezonu. Przywitanie nowe roku dla prawdziwych klubowiczy ma znacznie tylko i wy??cznie w Ekwadorze. Ten sezon obfituje w ró?ne oferty, ale Ekwador…
22 stycznia 2011, klub Ekwador Manieczki, klubowa edycja czysto trance’owego wydarzenia. Muzyczna uczta dla wszystkich mi?o?ników trance i progressive. Niedawno ujawnione zosta?y dwa pierwsze nazwiska: Ummet Ozcan i Ben Gold…
Nie mo?liwe staje si? mo?liwe, giganci powracaj? !!! Ekwador. Tylko tam i tylko 25 grudnia b?dziecie mie? okazj? prze?y? ostatni raz w tym roku wielk? dawk? elektronicznych bitów prosto z…
Cho? do imprezy andrzejkowej TRANCE ONE w klubie Ekwador pozosta?o kilka dni ju? dzi? prezentujemy Wam oficjalne Time Table tej imprezy. Jakiego wyst?pu mo?emy si? spodziewa? ? jak Claudia b?dzie…
Claudia Cazacu (numer 93 DJ MAG TOP100) po raz pierwszy w Polsce! Za olbrzymi sukces mo?na uzna? wyst?p Claudii Cazacu na Godskitchen w Birmingham 30 pa?dziernika tego roku. Gwiazda przygotowa?a…
Trance Breath Of Autumn  w  radiu Cyberstacja.fm / 12-14 Listopada kana? G?ówny! Ogarnia Ci? smutek, melancholia? Chcesz wróci? my?lami do szalonych ,zwariowanych, gor?cych wakacji a.d. 2010? Chcesz sobie przypomnie? jak…
Ostatnia w tym roku edycja Back To Old Night. Ka?da z tegorocznych edycji Back To Old Night by?a niesamowitym muzycznym prze?yciem, które pozwala?o klubowiczom poczu? klimat legendarnego Ekwadoru, od którego…
House Breath Of Autumn  w  radiu Cyberstacja.fm  / 5-7 Listopada  kana? g?ówny! Brakuje Ci wakacji, promieni s?onecznych, masz do?? szarych, ponurych, smutnych co raz krótszych dni? My?lami chcia?by? cofn?? si?…
Tosia Papaj urodzi?a si? 20 maja 2009r. Zaraz po narodzinach nie stwierdzono u niej ?adnych chorób ani wad genetycznych (10 pkt w skali Apgar). W pi?tym miesi?cu ?ycia rodzice zauwa?yli…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>
Strona 8 z 9