Powrót imprezy Club Rotation do kalendarza imprez klubu Ekwador. Gwiazd? g?ówn? tego wieczoru za deckami Ekwadoru b?dzie Marc Van Linden, tej postaci nie trzeba nikomu przedstawia?, jego d?wi?ki kochaj? klubowicze Ekwadoru.…
Po ogromnym sukcesie imprezy We Love Trance 250 czas na kolejne, jeszcze mocniejsze uderzenie! Marcowej nocy w pozna?skim klubie Tunel kilkaset osób bawi?o si? na trzech parkietach w rytmie starych…
Ju? 18.05 cykl imprez z muzyk? elektroniczn? Melodic Sea zawita na ziemie miasta Go?a?cz, do klubu Malibu! B?dzie to ju? jedenasta edycja eventu, która jest organizowana na terenie ca?ego naszego…
Kochani d?ugo zastanawiali?my si? nad line-upem tej imprezy. Czytali?my Wasze opinie i sugestie. Bardzo nas cieszy fakt, i? wszyscy chcemy wspiera? polsk? stawk? djów i na t? okazj? zaprosili?my ca??…
Po siedmiu udanych edycjachi mprezy, ju? 19 Kwietnia zapraszamy na ósm? ods?on? z cyklu Magnetic Sounds. Cykl skierowany jest dla osób ceni?cych sobie unikalny klimat muzyczny, b?d?cy kombinacj? klubowej i…
Historia lubi si? powtarza?? Nie u nas! Ubieg?oroczne ?wi?towanie 200 audycji We Love Trance w Poznaniu zako?czy?o si? ogromnym sukcesem. Tamtej marcowej nocy klubowicze dopisali w 100%, a w line-upie…
Wielkimi krokami nadchodzi marzec, a to oznacza ?e równie? zbli?a si? kolejna edycja cyklu imprez z muzyk? elektroniczn? - Area Of Music. Tym razem b?dzie jeszcze mocniej, i jak poprzednie…
No i doczekali?my si?, tak d?ugo oczekiwana impreza przez klubowiczów Ekwadoru. Clubbasse oraz dj Insane jak i zaproszeni go?cie spowoduj?, i? nie jedna osoba b?dzie mia?a ciarki na ca?ych plecach.…
Mo?na by stwierdzi? i? jest taki dzie? w roku kalendarzowym ka?dego klubowicza gdzie my?li uciekaj? tylko do jednego wydarzenia. Tymi nie w?tpliwie co roku s? Urodziny klubu Ekwador w Manieczkach.…
Music Fortress czyli cykl imprez organizowany na terenie wielu polskich miast a zarazem ciesz?cy si? spor? frekwencj?, powraca do miasta Pozna?!  Ju? 26ego stycznia klub Tunel zamieni si? w prawdziw?…
Music Fortress powraca, tym razem z mocnym uderzeniem! Ju? 14.12.12 w Pozna?skim Forcie Colomb odb?dzie si? jedenasta, a zarazem specjalna, edycja cyklu imprez Music Fortress - Hard Edition. Tego wieczoru…
Pami?tacie Andrzejki 2008 jak po raz pierwszy w Ekwadorze zagra? Dash Berlin ? W tym roku postanowili?my powróci? do formu?y imprezy i zaprosi? gwiazd? która swoim formatem nie odstaje od…
Halloween Party - zrealizowana z rozmachem, klubowa wizja najstraszniejszej nocy w roku. Zjawy, zombie, duchy i inne potwory nawiedz? 27.10 klub Malibu który specjalnie z tej okazji zmieni swój wystrój…
Wielka legenda polskiej sceny klubowej powraca za konsolet?. DJ Kris wyst?pi na 10 wybranych imprezach. Cykl klubowych edycji enTrance z udzia?em Krisa rozpoczyna w Opalenicy. Nast?pna impreza odb?dzie w Szubinie.…
Melodic Sea powraca ! Ju? 09.11.2012 w lokalu Joker znajduj?cym si? na ziemiach Grodziska Wielkopolskiego obchodzi? b?dziemy dziesi?t? - jubileuszow? edycj? cyklu imprez Melodic Sea ! Specjalnie z tej okazji…
Nadszed? czas na powrót do miasta, w którym wszystko mia?o swój pocz?tek. Music Fortress - cykl imprez z muzyk? elektroniczn? wraca 22 wrze?nia na ziemie miasta Pozna? do klubu Tunel!…
To ju? siódme spotkanie z klubow? edycj? audycji Next DJa - We Love Trance: po raz pi?ty w Poznaniu, po raz czwarty w Forcie Colomb. Ostatnie edycje pokaza?y, ?e zainteresowanie…
Przed laty - najwi?ksza stolica muzyki trance w Polsce. Dzi? - miasto na którego ziemiach organizowane s? imprezy ró?no-gatunkowe. Mowa oczywi?cie o stolicy Wielkopolski, czyli o mie?cie Pozna?. Ju? czternastego…
Zbli?aj? si? wakacje - czas nieko?cz?cych si? upa?ów, wypoczynku oraz imprez ko?cz?cych si? po wschodzie s?o?ca. Jedn? z takich imprez w tropikalnych klimatach b?dzie z pewno?ci? impreza Music Fortress organizowana…
Summer Beats 2012 - bo tak nazywa? si? b?dzie impreza, która po??czy rozrywk? sportow? i muzyczn?. Podczas trwania imprezy, je?eli zbierze si? odpowiednia liczba ch?tnych, zostanie zorganizowany turniej siatkówki pla?owej…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>
Strona 4 z 9