Night Club GWAREK w Gliwicach ma zaszczyt zaprosi? 03 maja 2012 wszystkich mi?o?ników muzyki klubowej na wyj?tkow? imprez? - TRANCE GATE !   Trance Gate to impreza, w której przeniesiemy…
Kochani na wst?pie chcemy serdecznie podzi?kowa? wszystkim klubowiczom za tak wspania?e frekwencje jakie towarzysz? w ostatnich miesi?cach w Ekwadorze. Ju? od stycznia na tegoroczn? edycj? Amsterdam Dance Mission, planowali?my specjalnie…
Ju? 20-go kwietnia w Pubie Joker znajduj?cym si? na terenie Godziska Wielkopolskiego odb?dzie si? kolejna edycja z cyklu imprez Melodic Sea. Po raz kolejny zapowiada si? niezapomniana przygoda z najlepszymi…
Zapraszamy serdecznie wszystkich sympatyków mocnych bitów, wznios?ych melodii oraz wykwintnego klimatu 2-go czerwca na wspania?? imprez? do Wigwamu w Zdroju. Owym wydarzeniem b?dzie nowy projekt muzyczny o nazwie "Piramusic Event".…
Music Fortress to aktualnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych cykli imprez klubowych w Polsce. Zaproszeni arty?ci, prezentowane przez nich style muzyczne, wspania?e efekty wizualne, jako?? d?wi?ku i znakomita publiczno?? s? gwarancj?…
Historia We Love Trance si?ga grudnia 2007 roku - wtedy w sieci pojawi?o si? pierwsze wydanie audycji. W ci?gu kolejnych kilku lat zmienia?y si? stacje radiowe emituj?ce We Love Trance,…
Na wst?pie chcieliby?my serdecznie podzi?kowa? wszystkim klubowiczom za tak olbrzymi? frekwencj? podczas XIV urodzin klubu Ekwador. Jednog?o?nie mo?emy wszyscy powiedzie?, i? by?a to najlepsza impreza od 2007 roku w Manieczkach.…
8 edycja enTrance zostanie zorganizowana podczas Andrzejek 2012. Maj?c na uwadze ogromne zainteresowanie imprez? w województwie kujawsko-pomorskim, postanowili?my zorganizowa? na dobry pocz?tek klubow? edycj? enTrance. W nadchodz?cy weekend gramy w…
Ju? 9 marca w pozna?skim klubie Deep ?wi?towa? b?dziemy mi?dzynarodowy Dzie? Kobiet. Tego wieczoru reanimowany zostanie cykl imprez z muzyk? elektroniczn? Area of Music z udzia?em najlepszych rezydentów klubowych, którzy…
Do rozpocz?cia We Love to Love pozosta?y zaledwie dwa dni. Prace nad aran?acj? i przygotowaniem imprezy na hali Arena i w klubie Heya id? bardzo sprawnie. Ni?ej prezentujemy zdj?cia z…
Fedde powraca! Wraz ze swoim show „Take Over“  ,   Fedde le Grand dostarczy Pradze niezapomnianych i wyj?tkowych prze?y?! Dorastaj?cy w Holandii Fedde, teraz jedna z najwi?kszych gwiazd muzyki elektronicznej na ?wiecie,…
Zaczyna si? odliczanie do najwi?kszych klubowych walentynek, które odb?d? si? w Szczecinie w sobot? 11 lutego. Ju? w najbli?szy poniedzia?ek w hali Arena po??czonej z klubem Heya (3500 m2 powierzchni)…
8 edycja enTrance zostanie zorganizowana podczas Andrzejek 2012. Maj?c na uwadze ogromne zainteresowanie imprez? w województwie kujawsko-pomorski, postanowili?my zorganizowa? na dobry pocz?tek klubow? edycj? enTrance. Zagramy w Szubinie, Grudzi?dzu, S?upsku,…
Kochani, ju? w najbli?szy pi?tek, tj. 27 stycznia o godzinie 19:00 specjalne wydanie programu Ekwador Time. Wracamy po d?u?szej przerwie, z porcj? ?wie?ych newsów prosto z klubu Ekwador. Go?ciem programu…
Agencja Music Rotation we wspó?pracy z klubem Explosion (Warszawa, Wa? Miedzeszy?ski 646) zapraszaj? na: Mistrzostwa Polski DJ-ów powered by Explosion Club! Mistrzostwa odb?d? si? w sobot?, 17 marca 2012r.!  …
Od zawsze wiadomo by?o, ?e muzyka jest równie fascynuj?ca jak mi?o??. Niejednokrotnie byli?my ?wiadkami, jak d?wi?ki pomaga?y ??czy? si? ludziom. Z pewno?ci? mamy takie piosenki, które kojarz? nam si? z…
Siedemnastego lutego, z morskich niezbadanych przez ?adnego cz?owieka g??bin wyjd? na ?wiat postacie prezentuj?ce d?wi?ki tak pi?kne jak syreni ?piew, oraz tak pot??ne niczym gniew Posejdona. W inowroc?awskim klubie Bowling…
I mo?na rzec sta?o si?. Doczekali?my si? oficjalnej informacji na temat przysz?o?ci klubu Ekwador. Kochani, tak jak obiecywali?my blisko miesi?c temu pisz?c o ostatniej imprezie w Ekwadorze prosili?my wszystkich klubowiczów…
Przes?dnych na wst?pie informujemy, ?e w pi?tek 13 stycznia 2012 b?dzie si? dzia?o! Wyjd?cie z domu i koniecznie zobaczcie to na w?asne oczy, bo inaczej nikt Wam nie uwierzy! Ta…
Ju? 28 stycznia odb?dzie si? kolejna, a zarazem specjalna edycja Music Fortress - tym razem w pozna?skim klubie IQ. Tej nocy podczas "muzycznej twierdzy" zagra a? czternastu dj'ów na dwóch…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>
Strona 5 z 9